Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 1 64 1 48 1 48 1 48 1 60 1 60 1 61
2 Bygg tønner 1 1 48 1 32 1 24 1 24 1 24 1 32 1 31
3 Malt tønner 1 1 48 1 32 1 24 1 48 1 48 1 4 1 32 1 34
4 Erter tønner 1 2 32 2 32 2 24 2 29
5 Havre tønner 1 1 24 1 72 1 24 1 6
6 Gryn, bygg tønner 1 3 48 3 2 56 3 3
7 Bokhvetegryn tønner 1 4 3 48 3 3 3 36
8 Gryn, havre tønner 1 3 2 56 2 76
9 Flesk skippund 1 10 17 17 20 18 16 37
10 Kjøtt, saltet tønner 1 8 8
11 Smør lispund 1 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32
12 Ost skippund 1 10 12 10 94
13 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 1 10 86
14 Jern, kakkelovner skippund 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 1 6 85
15 Bord, gran, 1 1/4- 1 1/2 tommer tykke hundreder 1 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 1 7 38
16 Hvete tønner 1 3 3 2 2 2 48
17 Smør tønner 1/4 5 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.