Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Sand
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars Mai August V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 48
2 Malt tønner 1 1 24 1 48 1 24 1 48 1 72 1 32 1 48
3 Bygg tønner 1 1 48 1 48 1 72 1 48 1 60
4 Erter tønner 1 2 2 48 2 24
5 Bokhvetegryn tønner 1 2 64 3 2 80
6 Gryn, bygg og havre tønner 1 2 24 2 36 2 30
7 Havre tønner 1 80 80 80
8 Flesk skippund 1 13 14 13 13 48 13 13 72
9 Ost skippund 1 8 48 8 48 8 48
10 Bord hundreder 1 2 72 3 72 3 24

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.