Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Sand
År: 1738
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 1 48 1 72 1 48 1 72
2 Malt tønner 1 1 16 1 16 1 16
3 Bygg tønner 1 1 16 1 16
4 Erter tønner 1 1 64 1 64
5 Bokhvetegryn tønner 1 3 32 3 32
6 Gryn, bygg og havre tønner 1 2 64 2 64
7 Flesk skippund 1 13 13 13
8 Hvete tønner 1 2 2
9 Smør tønner 1 16 16

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.