Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Sand
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mai Juni Juli V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 1 48 1 48 1 48 1 48
2 Malt tønner 1 1 16 1 40 1 16 1 24
3 Bygg tønner 1 1 8 1 16 1 12
4 Erter tønner 1 1 32 2 48 2 1 90
5 Flesk skippund 1 13 14 13 14
6 Ost skippund 1 7 7
7 Bord hundreder 1 3 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.