Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 24 2 2 24 1 84 2 1 72 1 48 1 48 1 72 1 48 1 72 1 72 2 2 2 24 1 78 1 91
2 Bygg tønner 1 1 48 1 48 1 12 1 24 1 1 8 1 8 1 12 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 60 1 72 1 28 1 35
3 Malt tønner 1 1 48 1 48 1 12 1 24 1 12 1 8 1 12 1 24 1 24 1 36 1 36 1 48 1 48 1 28 1 32
4 Havre tønner 1 84 4 1 1 84 72 64 72 1 1 1 84 1 87 1 21
5 Hvete tønner 1 2 72 3 2 72 3 2 48 2 2 1 72 2 2 24 2 24 2 48 2 72 2 33 2 40
6 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 1 72 1 72 1 72 2 2 2 2 2 24 2 5 2 7
7 Sild tønner 1 4 4 3 48 3 3 2 48 3 4 4 4 4 24 3 60 3 65
8 Torsk tønner 1 3 48 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 14
9 Smør bismerpund 1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 1 12 95 1
10 Talg bismerpund 1 1 12 1 12 1 88 84 84 1 12 1 1 1 1
11 Flesk skippund 1 16 13 14 13 14 18 20 17 17 17 18 16 29 16 39
12 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 9 48 9 48 9 48 9 9 48 9 72 9 77
13 Bord, furu, 11 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke hundreder 1 7 72 8 72 7 72 8 72 8 72 7 72 8 72 7 72 8 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 82 8 24
14 Bord, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 7 72 6 48 7 72 6 48 7 48 6 72 7 72 6 72 7 72 6 72 6 6 72 6 6 72 6 72 6 6 72 6 43 7 21
15 Bord, furu, ringere hundreder 1 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 3 48 5 3 48 5 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 53
16 Bord, furu, vrakbord hundreder 1 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72
17 Bord, gran, 9-12 fot, 1- 1 1/4 tommer hundreder 1 2 72 4 48 2 72 5 48 2 72 5 48 2 72 5 2 72 5 2 72 6 2 72 5 2 72 5 2 72 5 2 72 5 2 72 5 15
18 Bord, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 8 8 72 8 8 72 8 8 72 8 8 48 8 8 66

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.