Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikstad
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 3 24 3 24 2 48 2 72 2 48 2 72 2 72 2 60 2 72 2 72 2 48 2 60 2 72 3 2 75 2 85
2 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 60 1 60 1 72 1 72 1 60 1 72 1 60 1 72 1 72 1 84 1 72 1 84 1 64 1 71
3 Havre tønner 1 1 24 1 8 1 16
4 Bygg tønner 1 4 1 48 1 48 1 60 1 48 1 72 2 13 2 22
5 Sild, saltet tønner 1 4 4 4 3 3 48 4 3 67 3 76
6 Sild tønner 1 3 48 4 24 3 85
7 Tørrfisk bismerpund 1 1 24 1 24
8 Flesk skippund 1 13 14 13 14 13 14 13 14
9 Smør ottinger 1
10 Jern, stangjern, norsk skippund 1
11 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 9 8 9 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 53
12 Deler, furu, 9- 10 fot, 2 tommer hundreder 1 14 14 14 14 13 48 14 14 15 13 14 13 76 14 14
13 Deler, undermåls, halve, kanthugne og vragdeler hundreder 1 2 4 48 2 5 2 3 2 3 48 2 4
14 Sild, spekesild tønner 1 3 48 4 3 48 3 48 3 72
15 Sild, fet bismerpund 1 5 48 6 5 48 6
16 Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 16 15 48 16 15 72 16
17 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 5 7 4 4 48 6 7 6 7 6 7 6 7 48 5 47 6 63
18 Torsk, tør lispund 1 48 48
19 Torsk, saltet tønner 1 4 4
20 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 5 5 5 4 65 5
21 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 3 48 4 48 4 4 48 3 72 4 48
22 Epler tønner 1 1 48 1 72 1 48 1 72
23 Torsk tønner 1 3 48 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.