Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 3 72 3 72 4 3 48 3 24 3 48 3 3 48 3 24 3 48 3 48 3 52
2 Rug tønner 1 3 24 2 72 2 72 2 72 2 72 2 24 2 48 2 48 2 48 2 72 2 48 2 72 2 64
3 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 24 2 24 1 72 2 2 2 48 2 24 3 2 32
4 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 32 1 36 1 32 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48
5 Malt tønner 1 1 72 1 60 1 48 1 48 1 48 1 24 1 36 1 48 1 48 1 72 1 72 1 72 1 54
6 Havre tønner 1 1 48 1 1 84 1 12 80 72 1 1 1 1 1 24 1 3
7 Flesk skippund 1 15 14 15 14 15 13 12 14 15 18 20 20 15 41
8 Smør quarter 1 4 48 4 48 4 4 48 4 3 72 4 5 4 48 5 5 5 4 46
9 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 24 10 46
10 Jern, stangjern, svensk skippund 1 8 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 48 7 7 7 24 7 44 7 46
11 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10
12 Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 6 8 6 8 7 8 6 80 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.