Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Arendal
År: 1768
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Mai V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 72 3 2 88 3 12 2 80 3 6
2 Malt tønner 1 2 60 2 64 2 40 2 48 2 50 2 56
3 Bygg tønner 1 2 40 2 44 2 28 2 32 2 34 2 38
4 Erter tønner 1 3 3 3
5 Gryn, havre tønner 1 3 32 3 32
6 Ost skippund 1 6 7 5 7 5 47 7
7 Smør tønner 1 30 31 29 30 29 47 30 47
8 Flesk skippund 1 20 20 20
9 Bokhvetegryn tønner 1 5 32 5 32
10 Gryn, bygg tønner 1 6 48 6 6 24
11 Hvete tønner 1 4 4
12 Havre tønner 1 1 36 1 36 1 36

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.