Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1812
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Barley (Konow) - A2_7 tønner 1 50 48 54 50 61
2 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 27 27 29 35 40 48 50 50 54 60 75 75 47 53
3 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 22 22 25 30 35 42 42 44 46 54 57 48 76 41 35
4 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 25 25 26 32 38 45 45 46 48 56 65 41 2
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 54 56 88 88 120 81 47
6 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 80 80 80 80 80 80 90 100 175 200 180 111 49
7 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 72 86 79
8 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 50 50 50 49 50 51 60 65 125 150 150 77 40
9 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 48 54 51
10 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 60 60 1 79 121/125 1 3
11 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 60 72 66
12 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4 pund 1 79 121/125 80
13 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2 pund 1 84 84
14 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 24 24 30 50 32 6
15 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 50 48 48 48 48 48 48 50 50 48 64
16 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 50 48 48 48 48 48 48 50 50 52 49 1
17 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 12 12 12
18 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 20 20 20
19 HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10 tønner 1 14 14
20 HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1 tønner 1 50 50
21 HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 tønner 1 50 50
22 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 30 30 36 36 44 50 50 52 58 42 89
23 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 16 16 18 22 23 28 30 34 40 50 50 60 32 30
24 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 75 75
25 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 36 33 36 39 44 50 50 70 70 47 58
26 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 12 12 12
27 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 32 38 35 5
28 RYE [RUG] - Archangel - A1_7 tønner 1 35 35 42 50 50 55 56 58 65 85 85 56 3
29 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 32 33 40 45 50 54 54 56 60 90 100 55 84
30 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 10 9 8 9 1
31 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 12 48 12 12 12 15
32 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 12 12 13 48 14 13 48 14 12 15 20 14 1
33 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1 tønner 1 300 300
34 SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19 oksehoder 1 800 800
35 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 6 12 9
36 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 3 3
37 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 1 64 8/25 2 1 80
38 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 2 21 3/25 3 48 2 83
39 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 1 48 1 79 17/25 1 64
40 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 2 2 48 2 24
41 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 2 64 8/25 4 72 6 4 45
42 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 våger 1 3 48 3 48 9 5 36
43 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 2 24 2 79 17/25 2 52
44 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 2 16 8/25 2 64 8/25 2 40
45 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 3 72 8 8 6 57
46 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 5 9 7
47 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 31 17/25 3 5 48 7 3 9
48 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 16 8/25 2 31 17/25 3 31 17/25 5 48 7 3 12
49 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 79 17/25 2 48 2 16
50 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 1 79 17/25 2 48 2 16
51 WHEAT [HVETE] - Archangel - A3_7 tønner 1 45 50 57 48 55 55 60 60 65 80 110 63 79
52 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 48 65 60 57 56
53 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 80 80 70 65 80 90 100 120 85 59
54 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 75 90 100 88 30

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.