Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1813
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 80 90 84 72
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 80 80
3 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 60 70 64 72
4 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 120 120
5 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 110 130 119 47
6 WHEAT [HVETE] - Archangel - A3_7 tønner 1 130 130
7 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 140 140

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.