Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1813
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Barley (Konow) - A2_7 tønner 1 53 25 23/25 53 26
2 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 16 64 8/25 15 15 81
3 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 14 16 4/125 13 31 17/25 13 73
4 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 40 40
5 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 35 35
6 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 6 6
7 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 8 31 17/25 8 32
8 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 33 31 17/25 30 31 66
9 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 13 31 17/25 11 64 8/25 12 49
10 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 6 64 8/25 6 64
11 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 25 20 22 52
12 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 1 79 17/25 1 80
13 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 1 31 17/25 1 32
14 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 2 31 17/25 2 32
15 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 2 48 2 48
16 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 2 31 17/25 2 32
17 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 2 16 8/25 2 16
18 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 2 16 8/25 2 16

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.