Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1814
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Barley (Konow) - A2_7 tønner 1 53 25 23/25 53 25 23/25 53 25 23/25 38 25 23/25 38 25 23/25 47 26
2 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 36 64 8/25 30 43 31 17/25 58 31 17/25 50 46 64 8/25 25 20 20 36 64
3 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 33 31 17/25 28 31 17/25 38 31 17/25 41 64 8/25 21 72 15 15 27 52
4 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 16 64 8/25 16 64 8/25 16 64
5 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 90 110 100
6 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 75 100 87 48
7 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 33 31 17/25 23 31 17/25 40 50 16 64 8/25 32 58
8 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 20 23 64 8/25 21 83
9 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 25 24 64 8/25 33 31 17/25 13 31 17/25 13 31 17/25 11 64 8/25 13 64 8/25 19 25
10 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 41 64 8/25 41 64 8/25 36 46 64 8/25 25 28 64 8/25 26 80 16/25 28 64 8/25 34 41
11 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 40 40 40
12 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 37 48 40 60 58 56 28 31 17/25 26 64 8/25 43 79
13 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 33 31 17/25 29 16 8/25 30 30 82
14 RYE [RUG] - Flemish - A1_8 tønner 1 38 31 17/25 38 31 17/25 45 63 31 17/25 46 31
15 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 6 64 8/25 6 64
16 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 4 5 4 48
17 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 3 3 48 3 24
18 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 5 6 5 48
19 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 6 48 8 7 24
20 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 6 48 7 48 7
21 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 2 2
22 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 6 48 8 7 24
23 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 6 6 6
24 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 50 40 45 8
25 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 50 50

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.