Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1816
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 33 31 17/25 30 23 31 17/25 24 30 33 31 17/25 35 44 46 50 55 80 40 38
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 40 40
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 30 25 21 64 8/25 20 28 31 32 39 44 46 50 75 36 84
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 60 60
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 130 130
6 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2 mark 1 1 16 4/125 1 16
7 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 205 220 212 48
8 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 200 215 207 48
9 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 1 31 121/125 1 32
10 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 64 4/125 64
11 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7 våger 1 50 50
12 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 30 30
13 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 50 50
14 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 2 16 8/25 2 16
15 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 2 64 8/25 2 64
16 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 3 64 8/25 3 64
17 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 25 25
18 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 2 2
19 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 60 65 62 44
20 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 42 48 52 55 49 82
21 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 30 30
22 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 30 25 30 30 35 47 48 55 60 65 80 45 81
23 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 20 16 13 31 17/25 12 16 17 20 22 24 32 36 50 23 23
24 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 25 25
25 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 50 50 50 53 70 75 57 94
26 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 40 38 40 42 48 42 42 45 58 43 44
27 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 60 60
28 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 80 120 100
29 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 38 31 17/25 35 30 27 33 31 17/25 34 35 50 60 60 80 43 91
30 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 50 46 43 31 17/25 39 46 64 8/25 46 64 8/25 45 50 75 80 85 120 60 60
31 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 65 65
32 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_18 tønner 1 30 30
33 SALT [SALT] - French - P1_20 tønner 1 22 22
34 SALT [SALT] - Lisbon - P1_19 tønner 1 30 30
35 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17 tønner 1 30 30
36 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Altona Nordlandskurant - G1_6 tønner 1 340 340
37 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Danish Nordlandskurant - G1_5 tønner 1 350 350
38 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 14 14
39 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 9 14 11 48
40 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 6 6 6
41 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 4 4 4
42 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 9 9 9
43 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 18 18 18
44 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 14 14 14
45 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 20 20 20
46 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 15 16 15 48
47 TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 mark 1 1 1
48 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 66 64 8/25 50 60 55 60 75 61 9
49 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 83 31 17/25 83 31 17/25 91 64 8/25 100 91 64 8/25 83 64 8/25 91 100 190 130 104 56
50 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 11 11
51 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 24 24
52 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.