Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1817
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Notat
Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 110
2 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 90
3 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 90
4 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 65
5 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 145
6 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 200

Priser er gitt i daler og skilling.