Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1817
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 12 12 9 8 7 60 7 60 7 7 5 60 6 6 60 7 117
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 6 6 6 6 4 60 5 5 70
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 11 11 7 60 7 6 60 6 60 6 48 6 48 5 5 60 5 60 7 11
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 11 11
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 15 15 15
6 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2 mark 1 15 24/25 16
7 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 30 28 29
8 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 28 27 27 60
9 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 20 1/25 20
10 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 10 14/25 11
11 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7 våger 1 5 60 5 60
12 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 7 7
13 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 12 12
14 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 32 1/25 32
15 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 39 24/25 40
16 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 51 51
17 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 2 60 2 60
18 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 24 24
19 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 8 7 7 7 40
20 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 10 12 10 9 9 8 8 6 7 8 93
21 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 6 60 6 90 4 60 4 30 4 60 4 60 4 60 3 60 4 4 4 82
22 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 5 60 5 60
23 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 13 60 10 10 9 9 11 10 51
24 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 10 8 7 7 9 8 8 30 7 8 4
25 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 12 12
26 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 28 34 31
27 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 9 8 7 7 6 7 47
28 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 15 60 15 12 10 9 9 8 48 8 7 7 60 7 60 9 103
29 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 12 60 12 60
30 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_18 tønner 1 4 4
31 SALT [SALT] - French - P1_20 tønner 1 3 3
32 SALT [SALT] - Lisbon - P1_19 tønner 1 4 4
33 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17 tønner 1 4 4
34 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Altona Nordlandskurant - G1_6 tønner 1 75 75
35 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 2 2
36 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 2 2
37 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 1 1 1
38 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 84 84 84
39 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 1 48 1 48 1 48
40 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 2 2 2
41 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 2 2 2
42 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 96 96
43 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 2 60 2 24 2 42
44 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 2 2 24 2 12
45 TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 mark 1 11 1/25 11
46 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 48 48
47 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 15 14 10 12 12 89
48 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 20 60 25 16 16 15 15 17 16 15 17 32
49 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 96 96
50 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 2 2
51 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 1 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.