Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1822
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 3 48 3 60 3 24 3 24 3 54 3 48 3 72 3 24 3 24 3 24 3 24 3 36 3 38
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 2 60 2 60
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 108 3 24 2 96 2 108 3 12 3 24 3 48 3 2 84 2 108 2 96 2 108 2 118
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 5 60 5 60
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 10 10
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 7 60 6 90 8 60 7 60 7 60 7 60 7 60 7 90 7 68
7 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 1 48 1 48
8 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2 mark 1 11 1/25 11
9 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 2 30 2 30
10 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 20 20
11 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 20 18 60 19 30
12 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 18 90 18 90
13 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 19 60 18 18 90
14 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 våger 1 9 60 9 60
15 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 20 1/25 20
16 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 20 1/25 20
17 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 9 24/25 10
18 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 5 90 5 90
19 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7 våger 1 6 6
20 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 11 1/25 11
21 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 5 8 1/25 5 20 1/25 5 27 24/25 5 19
22 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 5 8 1/25 5 20 1/25 5 27 24/25 5 19
23 HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10 tønner 1 3 48 3 108 3 79
24 HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 tønner 1 8 8
25 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 6 6
26 IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 våger 1 2 2 2 54 2 18
27 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 32 1/25 32
28 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 36 36
29 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4 stykk 1 17 60 17 60
30 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 48 48
31 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 stykk 1 29 29
32 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 2 24 2 24
33 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 24 24
34 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 12 12
35 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 5 4 54 5 5 5 5 4 108 4 109
36 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 2 78 2 78
37 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 3 60 3 3 3 60 3 72 3 38
38 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 4 4 4 3 42 3 54 3 60 4 4 4 4 24 4 4 3 105
39 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 2 12 2 12 2 24 2 24 2 54 2 60 2 48 2 2 2 2 2 2 20
40 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 3 24 3 24
41 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 5 5 5 5 4 4 60 4 60 4 60 5 5 5 4 108 4 94
42 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 30 4 30 4 3 90 3 66 3 96 4 4 24 4 4 4 4 3 118
43 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 6 6
44 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 3 4 3 60
45 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 4 24 4 4 4 4 18 4 4 4 24 4 24 4 36 4 4 12 4 12
46 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 4 66 4 60 4 60 4 96 4 108 5 5 5 5 5 5 5 4 103
47 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 4 36 4 60 4 60 4 52
48 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 6 48 6 48
49 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 3 60 2 32 1/25 2 96 2 100
50 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_18 tønner 1 3 12 3 12
51 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 tønner 1 2 84 2 84
52 SALT [SALT] - French - P1_20 tønner 1 3 12 3 12
53 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 2 60 2 2 28
54 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 2 84 2 84
55 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17 tønner 1 3 12 3 12
56 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 20 1/25 20
57 SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 kanner 1 1 24 1 24
58 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 1 48 1 48
59 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 90 1 90
60 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 1 48 1 60 1 54
61 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 1 1
62 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 96 1 108
63 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 96 96
64 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 72 96 84
65 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 1 12 1 36 1 24
66 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 72 1 60 1 66
67 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 våger 1 3 3
68 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 48 1 48 1 48 1 48
69 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 48 1 48 1 48
70 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 1 24 1 24 1 24
71 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 72 1 72
72 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 48 1 48
73 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 96 1 102 1 96 1 98
74 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 1 96 1 96
75 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 72 1 72 1 72
76 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 72 1 72 1 72
77 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 48 48 48
78 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 48 1 48 1 48
79 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 2 2
80 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 1 1 1
81 TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 mark 1 6 24/25 7
82 TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 tønner 1 6 5 60 5 89
83 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 våger 1 9 9
84 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 24 24
85 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 6 5 90 5 60 6 6 60 6 6 60 6 5 60 5 60 5 111
86 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 6 7 7 60 10 10 10 9 60 8 70
87 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 66 66
88 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 72 1 72
89 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 1 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.