Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1824
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 2 96 2 84 2 72 2 60 2 60 2 24 2 24 2 1 102 2 1 114 2 24 2 35
2 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 72 2 72 2 24 2 24 2 24 2 1 108 1 96 1 72 1 96 1 96 2 2 7
3 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 4 4
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 7 7
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 5 24 4 90 5 4 108 5 4 116
6 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 1 1
7 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2 mark 1 8 1/25 8
8 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 9 60 9 60 9 60
9 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 9 7 24 8 12
10 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 15 24/25 16
11 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 8 1/25 8
12 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin Nordlandskurant geiteskinn - I4_12 pund 1 36 36
13 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7 våger 1 4 39 3/5 4 40
14 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 7 11/25 7
15 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 4 24 3 36 3 91
16 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 4 4
17 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 6 6
18 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 3 3 12 3 6
19 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 2 96 2 108 2 102
20 HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10 tønner 1 2 56 1/25 2 56
21 IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 våger 1 1 48 1 56 1/25 1 52
22 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 20 1/25 20
23 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 24 24
24 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 30 30
25 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 108 1 108
26 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 24 24
27 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 9 9
28 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 3 60 3 3 24 3 28
29 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 2 108 2 78 2 30 2 12 2 2 2 48 2 24 2 48 2 39
30 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 3 24 3 12 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 2 60 2 60 2 69
31 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 1 84 1 84 1 72 1 72 1 96 1 66 1 48 1 36 1 18 1 60 1 64
32 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 2
33 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 3 60 3 2 108 3 3 11
34 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 30 2 96 2 96 2 108 3 3 24 3 2 84 2 60 2 60 2 96 2 114
35 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 4 96 4 96
36 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 2 72 3 2 96
37 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 3 36 2 96 2 78 2 84 2 96 2 108 2 54 2 24 2 36 2 36 2 48 2 74
38 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 48 3 60 3 60 3 48 3 48 3 48 2 96 2 60 2 60 2 60 2 84 3 6
39 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 2 42 2 42
40 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 4 24 4 24
41 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_18 tønner 1 2 36 2 36
42 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 tønner 1 2 1 111 24/25 1 116
43 SALT [SALT] - French - P1_20 tønner 1 2 36 2 36
44 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 2 48 2 1 96 2 8
45 SALT [SALT] - Lisbon - P1_19 tønner 1 2 36 2 36
46 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 2 42 2 60 1 96 1 84 1 108 1 96 2 1
47 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17 tønner 1 2 36 2 36
48 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 19 19
49 SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 kanner 1 1 1
50 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Danish Nordlandskurant - G1_5 tønner 1 18 18
51 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 96 96
52 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 96 96
53 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 68 1/25 68 1/25 68
54 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 48 48
55 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 57 3/5 57 3/5 58
56 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 42 36 39
57 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 78 78 78
58 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 105 24/25 99 24/25 104 1/25 103
59 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 våger 1 102 102 102
60 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 1 1
61 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 90 90 90
62 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 102 102 102
63 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 24 1 24
64 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 48 1 24 1 36
65 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 96 96
66 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 96 96
67 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 90 66 78
68 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 90 72 81
69 TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 mark 1 6 6
70 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 15 24/25 16
71 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 4 60 4 12 4 3 108 4 3 72 4 12 3 108 3 60 3 60 3 48 3 72 3 101
72 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 6 90 6 30 6 6 12 6 6 6 6 6 16
73 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 54 54
74 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 2 2
75 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 1 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.