Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1829
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 3 18 3 60 3 54 3 54 2 84 2 96 2 96 2 72 2 78 2 78 2 84 2 84 2 111
2 BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 tønner 1 2 48 2 60 2 42 2 36 2 48 2 47
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 90 2 96 3 3 2 60 2 72 2 60 2 42 2 48 2 48 2 54 2 54 2 72
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 4 24 4 36 4 30
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 8 8 8
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 5 60 6 60 6 60 5 60 5 60 6 60 7 60 7 60 6 45
7 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 1 1 1
8 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2 mark 1 6 6 24/25 6
9 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 1 48 1 60 1 66 1 58
10 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 18 18 18 26 25 60 21 22
11 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 20 60 22 60 21 60
12 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 17 60 18 18 18 19 26 26 20 60 21 20 57
13 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 20 22 60 21 30
14 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 10 1/5 10 11/25 9 24/25 9 24/25 9 24/25 9 24/25 10
15 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 13 11/25 12 24/25 13
16 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 12 12 12
17 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 6 6 6
18 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 4 4 4 4 4
19 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin Nordlandskurant geiteskinn - I4_12 pund 1 36 36 36
20 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 8 1/25 8 1/25 8
21 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 4 4 4 4 4 12 4 12 4 12 4 6 4 4 6 4 4 4 4
22 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 3 108 3 108 3 108 4 4 4 4 3 114 3 102 3 102 3 96 3 96 3 110
23 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 2 60 2 2 30
24 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 4 60 4 4 30
25 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 2 72 2 78 2 102 3 2 114 3 12 3 2 105
26 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 2 48 2 54 2 78 2 96 2 90 2 108 2 102 2 82
27 HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10 tønner 1 2 92 1/25 2 60 2 76
28 HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9 tønner 1 4 60 4 3 3 90 3 60 3 90
29 HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 tønner 1 8 60 7 6 6 5 96 5 96 6 62
30 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 6 5 4 90 4 90 4 60 4 84 4 114
31 IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 våger 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
32 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 15 24/25 15 24/25 16
33 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 20 1/25 20 1/25 20
34 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4 stykk 1 9 60 9 60 9 108 10 90 11 9 60 10 30 9 90 9 60 9 60 9 60 9 106
35 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 24 24 24
36 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 stykk 1 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 60 20 20 60 20 60 19 60 19 60 20 35
37 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 96 1 96 1 96
38 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 18 18 18
39 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 9 12/25 9 12/25 9
40 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 3 60 3 60 3 72 3 60 3 48 3 66 3 72 3 96 3 96 3 72 3 72 3 84 3 72
41 MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 tønner 1 2 96 3 2 96 2 103
42 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 2 96 2 96 2 78 2 72 3 2 96 2 108 3 3 2 96 2 96 2 100
43 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 3 24 3 24 3 12 3 3 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 19
44 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 2 2 24 2 12 2 1 72 1 108 1 102 1 96 1 108 2 2 2 1 113
45 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 24 2 48 2 36
46 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 3 72 4 4 4 4 4 3 112
47 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 30 4 3 84 3 48 3 60 3 18 3 30 3 24 3 12 3 24 3 57
48 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 5 5 5
49 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 2 72 4 60 3 66
50 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 4 60 4 90 4 75
51 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 4 3 84 3 72 3 60 3 60 3 60 3 48 3 42 3 48 3 36 3 36 3 60
52 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 3 96 3 96 3 84 3 84 3 48 3 57 3 60 3 30 3 30 3 36 3 36 3 59
53 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 108 4 3 96 3 96 3 60 3 72 3 60 3 48 3 51 3 48 3 36 3 36 3 69
54 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 3 72 3 60 3 36 3 36 3 51
55 RYE [RUG] - Riga - A1_15 tønner 1 3 84 3 84
56 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 5 24 5 5 12
57 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_18 tønner 1 2 2 2
58 SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 tønner 1 1 48 1 54 1 48 1 48 1 48 1 60 1 48 1 48 1 48 1 48 1 60 1 72 1 52
59 SALT [SALT] - French - P1_20 tønner 1 1 66 1 72 1 69
60 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 1 36 1 36 1 36 1 24 1 12 1 6 1 12 1 30 1 18 1 18 1 18 1 18 1 22
61 SALT [SALT] - Lisbon - P1_19 tønner 1 2 2 2
62 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 1 42 1 48 1 48 1 36 1 48 1 54 1 48 1 48 1 48 1 48 1 60 1 66 1 50
63 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17 tønner 1 2 2 2
64 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 1 48 1 60 1 48 1 48 1 72 1 72 1 58
65 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 15 12/25 15 12/25 15 12/25 15 12/25 14 13/25 14 13/25 14 13/25 15 24/25 15 14 1/25 14 1/25 14 1/25 15
66 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 18 60 19 18 90
67 SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 kanner 1 1 1 1
68 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 anker 1 10 60 10 9 90 9 90 9 60 9 60 9 60 9 60 9 90 9 60 9 87
69 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 96 96 96
70 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Spanish - G1_10 pott 1 11 60 12 11 60 10 90 10 90 10 60 10 60 10 60 10 90 10 90 10 114
71 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 104 1/25 108 108 117 109
72 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 våger 1 96 96 96
73 STAVES [STAVER] - Beech staves - K1_2 skok 1 72 68 1/25 68 1/25 60 24/25 71 1/25 68 1/25 68
74 STAVES [STAVER] - Oak staves - K1_1 skok 1 1 72 1 48 1 36 1 30 1 36 1 36 1 43
75 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 56 1/25 60 60 59
76 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 48 42 45
77 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 57 24/25 42 42 47
78 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 42 32 2/5 37
79 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 68 2/5 60 64
80 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 90 84 83 1/25 74 1/25 69 24/25 68 1/25 68 1/25 77
81 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 våger 1 1 72 1 96 1 96 1 88
82 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 12 1 12 1 9 1 1 1 7
83 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 1 1
84 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 72 72 72
85 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 96 90 92 1/25 93
86 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 12 1 12 1 9 1 6 1 1 1 7
87 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 96 96 90 84 92
88 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 12 1 6 1 1 1 5
89 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 1 48 1 48 1 24 1 1 30
90 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 72 87 24/25 81 24/25 81 24/25 86 1/25 84 24/25 84 84 24/25 83
91 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 72 87 24/25 81 24/25 81 24/25 86 1/25 84 24/25 84 84 24/25 83
92 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 96 96
93 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 66 66 66
94 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 78 72 75
95 TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 mark 1 6 24/25 8 1/25 8
96 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1 tønner 1 5 5 5
97 TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 tønner 1 5 5 5 4 60 4 60 4 12 4 82
98 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 våger 1 5 5 60 5 60 5 60 5 60 5 60 5 60 6 6 5 67
99 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 12 24/25 12 24/25 13
100 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 7 60 8 8 60 8 6 60 6 60 5 90 6 5 90 6 112
101 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 8 90 8 90 9 30 9 8 9 8 60 7 60 7 60 7 30 7 60 7 60 8 24
102 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 9 8 7 60 6 6 60 6 60 6 60 7 18
103 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 48 51 24/25 50
104 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 24 1 24 1 24
105 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 84 84 84

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.