Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1836
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 2 66 2 63 2 60 2 66 2 69 2 78 2 99 2 87 2 63 2 51 2 108 2 114 2 77
2 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 12 2 60 2 66 2 84 2 55
3 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 4 12 4 24 4 18
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 7 60 8 7 90
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 5 84 5 60 5 90 5 60 6 5 83
6 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 96 96 96
7 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60
8 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_3 pund 1 23 1/25 21 24/25 23
9 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 16 18 17 90 17 18 60 18 60 17 76
10 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 14 60 16 60 16 60 15 101
11 FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 tønner 1 12 13 60 12 90
12 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 12 60 15 13 90
13 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 14 14 90 14 60 14 96 14 60 15 14 96 15 72 17 84 17 72 15 39
14 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 11 60 13 12 30
15 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 11 13/25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 15 12/25 15 18/25 16 4/5 16
17 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 14 1/25 14 1/25 14
18 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 6 24/25 6 24/25 7
19 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60
20 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 5 1/25 5 13/25 5
21 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 2 36 2 48 2 45 2 48 2 48 2 54 2 84 2 69 2 84 2 57
22 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 2 36 2 48 2 48 2 48 2 54 2 60 2 69 2 78 2 84 2 58
23 HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 tønner 1 2 60 2 2 30
24 HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 tønner 1 4 60 3 3 90
25 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 2 114 2 117 3 12 3 12 3 9 3 5
26 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 2 108 2 108 3 3 12 3 3 2 118
27 HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9 tønner 1 4 4 60 4 3 108 4 12
28 HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 tønner 1 6 6 6 60 7 6 46
29 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 5 5 5 5 90 5 23
30 IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 våger 1 1 20 1/25 1 20 1/25 1 20 1/25 1 20 1/25 1 20 1/25 1 27 24/25 1 27 24/25 1 36 1 36 1 25
31 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 15 24/25 15 24/25 16
32 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 18 18 18
33 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 20 1/25 24 22
34 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth unbleached ravenduk - L7_8 stykk 1 6 108 8 7 55
35 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 36 1 48 1 42
36 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 14 1/25 14 1/25 14
37 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 6 9/25 6 18/25 7
38 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 3 72 3 96 3 96 3 96 3 72 3 48 3 48 3 30 3 24 3 48 3 60 3 63
39 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 2 60 2 60 2 60 2 48 2 24 2 48 2 42 2 49
40 MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 tønner 1 2 60 2 84 2 72
41 OATS [HAVRE] - Oats Baltic - H3_3 tønner 1 1 96 1 96
42 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 1 72 1 96 1 96 1 93 2 12 1 98
43 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 48 2 36 2 42
44 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 3 60 3 48 3 3 3 36 3 24 3 60 3 24 3 31
45 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 3 24 2 96 3 36 4 30 3 24 3 3 60 3 39
46 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 4 4
47 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 1 96 1 96 1 96
48 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 2 36 2 30 2 72 2 48 2 47
49 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 2 96 3 12 2 116
50 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 2 96 2 96 2 84 2 92
51 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 3 3 2 114 2 96 2 96 3 6 3 2 96 2 78 3 3 2 110
52 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 3 3 3 3 2 96 2 96 3 12 3 2 96 2 78 2 114 3 2 111
53 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 4 48 4 60 4 54
54 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 108 96 96 96 78 93 90 84 96 108 95
55 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 1 60 1 63 1 48 1 6 1 6 1 15 1 12 1 12 1 24 1 18 1 24 1 45 1 28
56 SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 tønner 1 1 48 1 48
57 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 1 60 1 6 1 12 1 26
58 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 12 12/25 12 6/25 12 12/25 12 12/25 12 6/25 12 12 12/25 12 12/25 12 6/25 12 12/25 12 18/25 12
59 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 15 15 15
60 SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 kanner 1 108 108 108
61 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 84 84 84
62 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 18 1 9 24/25 1 14
63 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 våger 1 1 15 24/25 1 16
64 STAVES [STAVER] - Oak staves - K1_1 skok 1 1 56 1/25 1 56
65 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 72 78 78 24/25 78 24/25 84 84 72 84 79
66 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 60 60 60
67 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 48 54 51
68 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 39 3/5 36 38
69 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 84 90 87
70 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 98 1/25 99 24/25 104 1/25 102 24/25 105 24/25 113 1/25 113 1/25 113 1/25 111 24/25 107
71 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 våger 1 1 72 1 72 1 72
72 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 108 108 1 112
73 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 108 108 108
74 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 78 78 78
75 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 1
76 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 1 12 1 6
77 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 1
78 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 18 1 24 1 24 1 24 1 24 1 23
79 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 1 1 6 1 12 1 12 1 7
80 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 våger 1 1 48 1 54 1 60 1 60 1 55
81 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 96 90 98 1/25 80 1/25 74 1/25 74 1/25 85
82 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 92 1/25 90 96 96 98 1/25 78 75 74 1/25 74 1/25 86
83 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 60 60 66 66 66 60 60 60 62
84 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 84 66 75
85 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 90 90 96 96 98 1/25 102 78 74 1/25 91
86 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 99 99
87 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 54 54 54
88 TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 mark 1 6 5 1/25 6
89 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 14 1/25 14 1/25 14
90 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 3 96 3 72 3 66 3 84 3 96 3 93 3 72 4 3 87
91 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 4 24 4 24 4 24 4 24
92 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 4 4 3 78 4 24 4 48 4 30 4 6 4 6 4 9
93 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 4 4 24 4 3 96 4 6 4 1
94 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 42 42 42
95 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 24 1 24 1 24
96 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 84 84 84

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.