Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1840
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 20 4/25 15 24/25 18
2 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 2 108 2 114 2 102 2 96 2 96 2 114 2 111 2 108 2 96 2 84 2 84 2 54 2 97
3 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 72 2 72 2 60 2 72 2 75 2 72 2 72 2 57 2 42 2 36 2 12 2 58
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 4 48 4 48 4 48
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 8 8 8
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 8 8 60 7 30 6 72 6 90 6 60 6 60 6 60 6 60 6 18 6 12 6 101
7 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 96 96 96
8 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 39 24/25 33 24/25 33 36
9 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 2 2
10 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 12 10 17/25 11
11 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 1 72 1 48 1 24 1 48
12 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 2 60 2 12 2 12 2 28
13 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 13 13 13 84 13 60 13 13 24 13 13 24
14 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 13 12 12 60
15 FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 tønner 1 12 60 11 11 90
16 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 12 60 11 60 12
17 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 13 12 96 12 48 12 30 13 13 60 13 12 48 12 48 11 84 11 60 11 60 12 54
18 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 12 60 11 11 90
19 FLAX [LIN] - Flax grey lin - L6_10 mark 1 11 1/25 11 1/25 11
20 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 12 12 6/25 12 12/25 12 24/25 13 11/25 13
21 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 18 18 12/25 18 12/25 18
22 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 15 15 24/25 15
23 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 7 11/25 8 1/25 8
24 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 3 24 3 24
25 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 7 8/25 6 18/25 7
26 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 84 3 84 3 90 3 84 3 24 3 24 3 18 3 24 3 24 3 51
27 HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 våger 1 3 84 3 84 3 84 3 84 3 24 3 24 3 18 3 24 3 24 3 50
28 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 2 30 2 60 2 69 2 60 2 66 2 60 2 60 2 36 2 55
29 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 2 24 2 54 2 55 1/5 2 48 2 58 14/25 2 48 2 54 2 24 2 46
30 HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9 tønner 1 3 72 4 3 96 3 60 4 3 93
31 HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 tønner 1 5 24 6 5 96 5 60 6 5 84
32 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 4 60 5 4 96 4 60 5 4 91
33 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 15 24/25 14 1/25 15
34 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 18 15 24/25 17
35 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 21 24/25 20 1/25 21
36 LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 stykk 1 16 16
37 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 66 1 60 1 63
38 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 15 24/25 15 24/25 16
39 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 8 13/25 8 1/25 8
40 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 3 96 3 90 3 84 3 78 3 78 3 72 3 72 3 42 3 24 3 36 3 36 3 30 3 61
41 MALT [MALT] - Malt - G2_8 tønner 1 4 24 4 4 12
42 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 2 96 2 96
43 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 9 9
44 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11 kg 1 8 1/25 8
45 OATS [HAVRE] - Oats Baltic - H3_3 tønner 1 2 24 2 2 2 3 2 18 2 24 2 11
46 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 2 24 2 2 1 102 1 114 2 3 2 18 2 24 2 12 1 96 2 3
47 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 48 2 72 2 60
48 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 4 60 3 96 4 4 4 60 4 4 4 13
49 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 3 48 3 72 3 72 4 4 3 24 3 76
50 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 5 24 6 5 72
51 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 4 84 4 36 4 60
52 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 6 108 6 60 6 6 55
53 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 36 3 24 3 24 3 12 3 3 15 3 24 3 60 3 24
54 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 2 102 3 9 3 12 3 1
55 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 36 3 33 3 24 3 12 3 3 24 3 24 3 57 3 36 3 21 3 27 3 42 3 28
56 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 3 36 3 24 3 12 3 3 15 3 24 3 36 3 18 3 21
57 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 4 60 4 96 4 78
58 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 1 6 1 114 1 1
59 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 1 12 1 1 1 1 1 1 114 96 99 96 114
60 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 1 12 1 9 1 4 4/5 1 6 1 1 1 6 1 6 1 5
61 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 1 18 1 15 1 15 1 12 1 7 1/5 1 7 1/5 1 4 4/5 1 9 1 7 1/5 1 9 1 12 1 4 4/5 1 10
62 SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 tønner 1 1 30 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 25
63 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 1 18 1 15 1 12 1 12 1 4 4/5 1 9 1 7 1/5 1 12 1 4 4/5 1 11
64 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 12 24/25 13 1/5 13 1/5 12 24/25 13 11/25 12 18/25 12 18/25 13 11/25 13 4/5 14 7/25 13
65 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 15 14 60 14 90
66 SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 kanner 1 108 108 108
67 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 kanner 1 72 72 72
68 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 24 1 96 1 96 1 60 1 48 1 65
69 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 våger 1 1 84 1 48 1 66
70 STAVES [STAVER] - Beech staves - K1_2 skok 1 51 24/25 52
71 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 96 87 87 90 90 90
72 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 66 66 66
73 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 60 60 60 51 58
74 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 44 2/5 36 40
75 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 72 72 72
76 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 våger 1 101 1/25 96 90 96 96
77 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 84 84 84 96 96 89
78 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 1 12 1 24 1 18
79 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 våger 1 2 2
80 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 96 1 24 1
81 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 108 108 108
82 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 84 90 87
83 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 1 1 18 1 24 1 10
84 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 21 1 24 1 24 1 24 1 23
85 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 1 1 12 1 24 1 9
86 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 1 24 1 24 1 36 1 48 1 48 1 30
87 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 våger 1 1 1 48 1 72 1 40
88 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 våger 1 1 18 1 72 1 96 1 62
89 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 24 1 24
90 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 18 1 24 1 20 1/25 1 48 1 60 1 60 1 39
91 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 102 1 111
92 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 36 36
93 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 18 1 18 1 18
94 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 1 18 1 24 1 24 1 36 1 48 1 48 1 60 1 60 1 40
95 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 1 12 1 15 1 15 1 11
96 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 36 1 39 1 48 1 48 1 43
97 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 102 102 102
98 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 33 24/25 33 24/25 34
99 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 21 24/25 15 24/25 19
100 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 6 6 4 72 5 64
101 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 7 7 7 48 7 5 24 6 86
102 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 7 7 7 6 60 6 7 6 6 60 5 96 4 96 6 43
103 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 7 7 6 6 60 6 74
104 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 44 1/25 48 46
105 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 6 1 1 3
106 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 stykk 1 84 84 84
107 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 alen 1 38 1/25 38 1/25 38
108 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 alen 1 36 24/25 36 36

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.