Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1856
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 4 72 4 12 4 6 3 72 3 102 4 15 4 105 4 105 4 60 4 72 4 60 3 108 4 36
2 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 3 96 3 72 3 24 3 60 3 72 4 4 48 3 84 3 96 4 36 3 95
3 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 5 24 6 48 5 96
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 9 72 10 48 10
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 8 30 7 90 7 78 8 30 8 54 8 96 8 23
6 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 96 108 102
7 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 3 99 24/25 4 3 110
8 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 20 16 19 20 19 96 18 60 18 12 18 18 18 72
9 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 20 18 18 60 18 30 17 60 17 24 17 18 8
10 FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 tønner 1 13 90 17 15 45
11 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 14 18 16
12 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 19 17 60 15 17 17 96 18 18 17 72 16 60 16 60 17 35
13 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 13 60 16 60 15
14 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 pund 1 12 24/25 12 24/25 12 24/25 12 24/25 12 24/25 12 24/25 13
15 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 18 18 24/25 18 24/25 18 24/25 19
16 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 17 1/25 17 1/25 17
17 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 8 13/25 8 13/25 9
18 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 deger 1 3 3 3
19 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 6 18/25 6 6
20 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 24 2 102 3 3
21 HERRING [SILD] - Fat herring C fetsild - D5_17 tønner 1 3 66 3 66
22 HERRING [SILD] - Fat herring CX fetsild - D5_18 tønner 1 2 60 2 60
23 HERRING [SILD] - Fat herring K fetsild - D5_15 tønner 1 4 72 5 36 5 30 5 60 5 20
24 HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 tønner 1 5 36 5 30 5 60 5 42
25 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 4 81 5 36 5 36 5 72 6 6 60 6 60 5 84
26 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 4 48 4 72 5 12 5 24 5 72 5 108 6 48 5 38
27 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 5 36 5 30 5 60 5 42
28 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 12 24/25 12 24/25 13
29 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 12 24/25 12 24/25 13
30 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 18 18 18
31 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 24 1 30 1 27
32 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 15 15 24/25 15
33 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread machine made maskintråd - L9_4 mark 1 18 18 24/25 18
34 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 7 11/25 7 8/25 7
35 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 5 24 4 96 4 60 4 72 5 6 5 18 5 6 5 5 5 4 112
36 MALT [MALT] - Malt - G2_8 tønner 1 5 5 60 5 30
37 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 4 30 5 4 96 4 96 4 86
38 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 2 48 2 36 2 48 2 96 2 48 2 36 2 48 2 51
39 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 96 2 96
40 OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4 tønner 1 2 96 2 72 2 66 2 48 2 48 3 2 66 2 48 2 71
41 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 6 60 5 48 5 5 108 5 108 5 24 5 77
42 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 6 5 48 5 36 5 48 5 84 6 60 5 5 60 5 5 64
43 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 6 48 7 72 7
44 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 2 96 3 2 108
45 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 3 36 3 48 3 72 3 84 4 4 96 4 60 3 108
46 RYE [RUG] - Archangel - A1_7 tønner 1 4 96 6 5 50
47 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 5 6 4 96 5 4 102 4 60 4 57 4 45 4 86
48 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 5 78 5 12 4 84 4 66 4 4 96
49 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 4 66 4 105 4 85
50 RYE [RUG] - Galatz & Ibraila - A1_13 tønner 1 4 96 4 90 4 93
51 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 4 96 4 84 4 72 4 84
52 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 5 60 5 60
53 RYE [RUG] - Riga - A1_15 tønner 1 5 48 5 48
54 RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14 tønner 1 5 48 4 78 4 24 4 57 4 48 4 75
55 RYE [RUG] - Swedish - A1_11 tønner 1 5 78 5 12 5 36 4 84 4 99 4 108 5 30 5 13
56 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 6 12 6 6 6
57 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 1 108 1 1 6 1 6 117 1 1 6 114 1
58 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 1 6 114 108 102 100 4/5 96 105 102 102 106
59 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 108 1 1 6 1 1 24 1 4
60 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 108 108 1 6 1 24 1 36 1 36 1 13
61 SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 tønner 1 1 1 108 102 1 1 21 108 117
62 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 108 108 102 108 102 117 1 6 117 115 1/5 1 21 1 36 1 12 119
63 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 19 11/25 19
64 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 22 60 22 60 22 60
65 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 114 111 1 1 6 1 6 119
66 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 våger 1 108 24/25 118 4/5 114
67 STAVES [STAVER] - Beech staves - K1_2 skok 1 51 24/25 52
68 STAVES [STAVER] - Oak staves - K1_1 skok 1 1 54 1 54
69 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 102 102 108 108 108 1 108
70 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 90 90 90
71 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 72 90 96 96 88
72 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 66 78 72
73 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 1 24 1 1 12
74 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 våger 1 1 18 1 18 1 18 1 21 1 19
75 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 12 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 17
76 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 1 1
77 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 12 1 12 1 24 1 24 1 24 1 19
78 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 30 1 24 1 27
79 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_21 våger 1 72 72 72
80 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 108 108 108
81 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42
82 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 1 1 4
83 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 24 1 24 1 24 1 24 1 18 1 24 1 24 1 23
84 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 1 1 4
85 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 18 1 18 1 12 1 12 1 12 1 14
86 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 1 96 1 84 1 90 1 96 1 92
87 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 90 90
88 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 90 87 24/25 89 1/25 83 1/25 81 24/25 90 99 24/25 102 92 1/25 96 96 92
89 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 66 66 72 68
90 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 54 54 54
91 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 72 84 78
92 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 80 1/25 84 84 24/25 78 78 12/25 84 84 90 92 1/25 84 87 24/25 87 24/25 85
93 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 6 1 12 1 24 1 24 1 30 1 12 1 18
94 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 6 1 24 1 36 1 24 1 12 1 20
95 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 96 96 96
96 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 14 1/25 15 15
97 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 8 72 8 36 7 60 6 84 6 72 7 7 60 7 60 7 30 8 30 8 7 67
98 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 8 84 8 84
99 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 7 60 7 48 7 54
100 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 8 96 8 96
101 WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 tønner 1 8 72 8 36 6 84 6 72 6 72 6 90 7 7 26
102 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 60 66 63
103 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 72 1 84 1 78
104 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 alen 1 33 24/25 36 35
105 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 alen 1 32 1/25 33 24/25 33

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.