Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1860
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 18 18 18
2 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 3 30 3 30 3 78 3 75 3 87 3 45 3 39 3 57 4 3 96 3 54 3 72 3 65
3 BARLEY [BYGG] - Odessa - A2_8 tønner 1 3 6 3 18 3 12
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 4 84 4 84 4 84
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 8 48 8 48 8 48
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 6 36 6 108 6 73
7 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 kg 1 17 4/25 15 24/25 18 13 14/25 13 1/5 15 15
8 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 108 108 108
9 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 51 24/25 48 42 45 9/25 44 1/25 45 24/25 46
10 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 deger 1 4 24 3 66 3 105
11 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 stykk 1 50 1/25 50 1/25 48 39 24/25 36 36 43
12 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 18 18 18 18
13 EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 snes 1 21 24/25 22
14 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 2 2 1 60 2 1 105
15 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 2 102 2 84 3 3 6 2 96 3 2 108
16 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 favn 1 2 2 24 2 12
17 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 15 60 13 108 14 60 14 96 14 60 14 60 14 36 14 69
18 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 15 13 60 14 14 60 14 14 24 14 24 14 25
19 FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 tønner 1 12 12 60 12 30
20 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 12 60 13 12 90
21 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 14 12 14 24 13 60 12 96 13 36 13 48 13 60 13 84 13 60 13 67
22 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 11 60 12 11 90
23 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_9 par 1 51 24/25 52
24 GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10 par 1 20 1/25 20
25 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 mark 1 5 13/25 6 6 6/25 5 19/25 6
26 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 18 24/25 20 1/25 20
27 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 15 24/25 18 17
28 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 8 1/25 9 9
29 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 stykk 1 44 1/25 44
30 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 17 1/25 17 1/25 27 20
31 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 17 1/25 17
32 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 17 1/25 17
33 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
34 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 6 9/25 6 6
35 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 24 3 24
36 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 2 114 3 36 3 36 3 24 3 48 3 96 3 39
37 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 2 90 3 12 2 114 3 3 3 18 3 60 3 72 3 16
38 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 15 15 15
39 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 15 15 15
40 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 18 18 18
41 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 6 1 1 3
42 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 14 1/25 15 15
43 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread machine made maskintråd - L9_4 mark 1 15 24/25 17 1/25 17
44 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 7 8/25 6 24/25 7
45 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 4 111 5 72 5 32
46 MALT [MALT] - Malt - G2_8 tønner 1 5 72 6 5 96
47 MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 tønner 1 5 12 5 24 5 18
48 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 12 12 24/25 12
49 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11 kg 1 12 12
50 OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 tønner 1 2 24 2 24 2 24
51 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 60 2 60 2 60
52 OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4 tønner 1 2 12 2 12
53 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 4 72 4 48 4 72 4 84 4 96 4 96 4 78
54 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 4 24 4 24 4 48 4 4 24 4 20
55 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 5 72 5 72 5 72
56 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 5 5 5
57 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 6 60 6 60 6 6 40
58 RYE [RUG] - Archangel - A1_7 tønner 1 3 21 3 21
59 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 96 3 48 3 66 3 84 4 12 3 84 3 78 3 90 3 85
60 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 3 60 3 60
61 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 90 3 102 4 18 3 102 3 84 4 36 3 114 3 114 4 3 113
62 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 4 12 4 72 4 18 4 24 4 12 4 27
63 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 3 33 3 30 3 60 3 60 3 96 3 56
64 RYE [RUG] - Swedish - A1_11 tønner 1 3 60 3 111 3 54 3 72 3 78 3 75
65 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 4 96 4 84 4 90
66 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 84 108 96
67 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 93 69 84 83 1/25 96 85
68 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 90 84 90 96 92 1/25 99 102 93
69 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 96 96 96 90 90 87 24/25 102 96 114 110 1/25 1 100
70 SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 tønner 1 90 96 108 114 1 106
71 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 96 96 91 1/5 96 93 90 105 99 1 1 114 1 103
72 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 17 13/25 18
73 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 20 20 20
74 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Clipfish unspecified - D1_6 våger 1 1 39 24/25 1 40
75 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 30 1 30
76 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 84 84 84 90 96 90 88
77 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 66 66 66
78 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 44 1/25 39 24/25 42
79 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 36 36 36
80 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 84 90 87
81 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 våger 1 102 108 1 110
82 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 96 102 102 102 114 1 1 114 109
83 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 1 24 1 24
84 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 24 1 18 1 24 1 24 1 22
85 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 96 1 108
86 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_21 våger 1 72 72 72
87 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 96 96 96
88 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 102 1 1 117 117 115
89 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 108 108 1 112
90 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 36 1 36 1 36 1 39 1 48 1 39
91 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 108 108 1 112
92 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 36 1 36 1 36 1 36
93 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 1 60 1 60 1 66 1 62
94 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 36 1 30 1 33
95 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 44 1/25 1 48 1 44 1/25 1 45 24/25 1 54 1 47
96 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 90 90 96 96 93
97 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 48 48 48
98 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 12 1 12 1 12
99 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 1 36 1 30 1 27 24/25 1 31
100 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 24 1 30 1 24 1 30 1 30 1 28
101 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 60 1 48 1 54 1 48 1 54 1 53
102 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 114 114 114
103 SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_1 liter 20 23 1/25 27 3/5 27 3/5 26
104 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 34 17/25 33 24/25 30 24/25 30 24/25 33
105 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 21 24/25 21 24/25 22
106 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 5 60 5 84 5 96 7 6 1
107 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 7 7
108 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 6 24 7 6 72
109 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 5 60 5 84 6 7 36 7 60 7 12 6 63
110 WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 tønner 1 6 48 7 60 6 115
111 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 60 60 60
112 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 72 1 72 1 72
113 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 alen 1 36 36 36
114 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 alen 1 33 24/25 33 24/25 34

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.