Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1863
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 21 19 4/5 17 2/5 19
2 BACON [FLESK] - Bacon salted - B4_12 kg 1 24 24 27 24/25 24 24/25 27 24/25 27 26
3 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 3 2 117 3 2 90 3 6 2 108 3 3 3 3 3 6 2 96 2 90 2 113
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 4 36 4 24 4 30
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 7 72 7 72 7 72
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 5 60 5 84 5 72
7 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7 kg 100 5 2 7/25 4 88 4/5 5 2 7/25 4 66 12/25 4 66 12/25 4 77 16/25 4 111 3/25 4 88 4/5 4 88 4/5 4 88 4/5 4 77 16/25 4 88 4/5 4 91
8 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8 kg 100 4 33 3/25 4 21 24/25 4 21 24/25 3 119 16/25 3 119 16/25 4 21 24/25 4 33 3/25 4 21 24/25 4 21 24/25 4 10 4/5 3 108 12/25 3 108 12/25 4 14
9 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 kg 1 17 2/5 15 24/25 18 16 14/25 18 3/5 21 24/25 24 18 14 19/25 12 24/25 16 1/5 18
10 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Bricks Norwegian - P5_1 stykk 1000 8 30 8 30
11 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 96 96 96
12 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Belgian - P5_2 stykk 1000 7 7 60 9 8 90 8 30 8 60 8 12 8 19
13 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Dutch - P5_3 stykk 1000 8 7 24 7 73
14 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 44 1/25 45 44 1/25 42 42 24/25 42 38 1/25 42 39 24/25 39 24/25 39 24/25 42
15 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 stykk 1 36 39 24/25 45 24/25 54 57 24/25 59 1/25 50 1/25 48 44 1/25 42 44 1/25 47
16 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 kg 1 14 1/25 15 24/25 15 24/25 15 24/25 15 24/25 14 1/25 15
17 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 18 24/25 18 20 1/25 18 20 1/25 20 1/25 20 1/25 20 1/25 20 1/25 18 24/25 20 1/25 19
18 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5 kg 1 52 1/5 52 1/5 52 1/5 54 6/25 52 1/5 52 1/5 52 1/5 52 1/5 52 1/5 52 1/5 52
19 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4 kg 1 49 1/5 49 1/5 49 17/25 51 6/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 49 1/5 49 1/5 50
20 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8 kg 1 31 8/25 31 17/25 31 17/25 31 17/25 31 17/25 30 3/5 30 3/5 30 3/5 30 3/5 30 3/5 31 2/25 31 2/25 31
21 EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 snes 1 27 24/25 24 24 30 26
22 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 24
23 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 3 48 3 72 3 12 3 24 3 12 3 3 18 3 48 3 48 3 78 3 48 3 37
24 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 favn 1 2 96 2 2 47
25 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 19 60 22 21 20 22 24 23 60 23 90 21 115
26 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 19 60 19 21 60 21 60 19 60 20 60 22 23 22 90 21 3
27 FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 tønner 1 17 17 60 17 30
28 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 18 18 60 18 30
29 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 17 60 18 18 84 18 84 18 72 18 60 18 84 19 108 19 96 20 84 21 60 19 18
30 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 16 17 16 60
31 FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11 tønner 1 19 19 20 20 24 24 60 26 27 28 23 9
32 FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11 våger 1 4 12 4 60 4 24 4 30 4 30 4 36 4 30 4 32
33 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_9 par 1 48 96 72 72 71
34 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 par 1 26 1/25 24 21 20 1/25 27 24/25 24
35 GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10 par 1 18 24/25 18 18 24/25 20 1/25 15 24/25 18
36 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 mark 1 6 6 18/25 6 12/25 6
37 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 21 24/25 21 24/25 21 24/25 21 24/25 22
38 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 20 1/25 20 1/25 20
39 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 9 24/25 9 24/25 10
40 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 stykk 1 45 54 54 54 50 1/25 48 51
41 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 36 36
42 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 36 36
43 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 6 24/25 6 24/25 7
44 HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2 våger 1 3 48 3 36 3 36 3 36 3 48 3 48 3 48 3 60 3 72 3 72 3 60 3 60 3 52
45 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 60 3 60 3 72 3 72 3 72 3 72 3 84 3 96 3 108 3 108 3 96 3 96 3 83
46 HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 tønner 1 3 6 3 6
47 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 3 30 3 18 3 48 3 48 2 108 3 26
48 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 3 24 3 24 3 3 30 3 12 3 2 96 2 96 3 5
49 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 3 6 3 6
50 HIDES [HUDER] - Cowhides - I1_3 mark 1 5 1/25 5
51 HIDES [HUDER] - Oxhides - I1_1 mark 1 5 13/25 4 11/25 5
52 HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1 våger 1 84 84 96 96 90 90 87 90
53 HOOPS [TØNNEBÅND] - Willow hoops pilebånd - K3_1 bunt 1 17 1/25 17 1/25 14 19/25 15 24/25 16
54 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 15 15 15
55 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 15 15 15
56 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 18 18 18
57 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 24 1 30 1 27
58 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 15 15 15
59 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread machine made maskintråd - L9_4 mark 1 15 24/25 15 24/25 16
60 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 8 1/25 8 1/25 8
61 MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 tønner 1 6 6
62 MALT [MALT] - Malt - G2_8 tønner 1 6 24 6 24 6 24
63 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, dried - B2_13 kg 1 20 4/25 20
64 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 12 3/5 13 14/25 13
65 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11 kg 1 11 2/5 11
66 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 36 2 36
67 OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4 tønner 1 2 2 2 1 84 1 111
68 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 4 24 3 102 3 96 3 96 3 96 4 4 4 4 3 113
69 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 3 96 3 96 3 78 3 72 3 92
70 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 5 24 5 24 5 24
71 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 6 60 7 24 6 102
72 ROE [ROGN] - Roe second - D7_2 tønner 1 6 60 6 60
73 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 8 8 60 8 60 8 60 7 90 8 30
74 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 84 3 24 3 18 3 42
75 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 3 60 3 96 3 90 3 82
76 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 4 12 4 24 4 15 4 3 96 3 90 3 102 4 3 84 3 36 3 36 3 36 3 94
77 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 4 18 4 24 4 24 3 96 4 3 96 3 96 3 60 3 72 3 60 3 60 3 99
78 RYE [RUG] - Memel - A1_12 tønner 1 3 48 3 42 3 45
79 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 3 87 3 93 3 84 3 78 3 93 3 81 3 96 4 3 57 3 30 3 24 3 77
80 RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14 tønner 1 3 24 3 18 3 36 3 26
81 RYE [RUG] - Swedish - A1_11 tønner 1 3 96 3 3 49
82 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 4 108 4 108 4 108
83 RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4 kg 100 5 102 18/25 5 69 6/25 5 91 14/25 5 85 23/25 5 35 19/25 5 46 23/25 5 69 6/25 5 69 6/25 5 35 19/25 5 2 7/25 4 88 4/5 4 105 3/5 5 47
84 RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5 kg 100 4 55 11/25 4 33 3/25 4 33 3/25 4 33 3/25 4 33 3/25 4 33 3/25 4 55 11/25 4 55 11/25 4 27 12/25 4 10 4/5 3 119 16/25 3 108 12/25 4 30
85 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 96 108 102
86 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 78 87 24/25 84 78 82
87 SALT [SALT] - Liverpool - P1_8 tønner 1 70 4/5 71
88 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 96 87 24/25 90 96 96 90 24/25 96 87 93
89 SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 tønner 1 96 87 84 89
90 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 94 4/5 103 1/5 90 90 92 1/25 102 96 99 90 24/25 90 87 87 3/5 93
91 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 20 60 20 20 30
92 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15 pott 1 18 3/5 18 6/25 17 19/25 17 22/25 17 19/25 17 19/25 17 13/25 17 16/25 17 22/25 17 22/25 18
93 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Moss - G1_17 pott 1 18 12/25 18 6/25 18 12/25 18 12/25 18 18 18 18 17 13/25 17 19/25 18
94 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Trondhjem - G1_16 pott 1 18 3/5 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18
95 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Clipfish unspecified - D1_6 våger 1 1 83 2/5 1 83
96 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 75 1 66 1 70 11/25 1 45 1 64
97 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 våger 1 1 54 1 60 1 48 1 54
98 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 1 24 1 12 1 12 1 12 1 15
99 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 102 108 105
100 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 96 96 96 96
101 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 72 72 72
102 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 1 6 1 1 3
103 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 våger 1 1 36 1 30 1 24 1 24 1 24 1 9 1 25
104 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 36 1 18 1 15 1 12 1 15 1 15 1 6 1 17
105 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 1 36 1 48 1 42
106 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 48 1 42 1 45
107 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 24 1 18 1 21
108 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_21 våger 1 96 96 96
109 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 1 24 1 18 1 21
110 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 36 1 24 1 21 1 12 1 23
111 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 30 1 33 1 36 1 36 1 34
112 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 60 1 60 1 48 1 48 1 48 1 53
113 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 30 1 33 1 36 1 36 1 34
114 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 60 1 54 1 54 1 36 1 51
115 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 1 108 1 84 1 84 1 90 1 72 1 87
116 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 66 1 63 1 55 11/25 1 61
117 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 38 1/25 1 39 24/25 1 69 1 72 1 78 1 84 1 82 2/25 1 75 1 96 1 70
118 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 1 1 1
119 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 78 84 81
120 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 48 1 54 1 51
121 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 1 24 1 24 1 48 1 48 1 60 1 54 1 48 1 42 1 44
122 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 48 1 54 1 36 1 30 1 42
123 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 48 1 48 1 48 1 72 1 78 1 72 1 66 1 66 1 62
124 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 1 30 1 30 1 30
125 STRAW [HALM] - Straw - H2_8 våger 1 24 24
126 SUGAR [SUKKER] - Sugar unspecified Havana - E1_7 kg 1 25 14/25 25 2/25 25 2/25 25 2/25 25 2/25 24 3/5 24 3/5 24 3/5 24 3/5 24 3/5 25 14/25 26 16/25 25
127 SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_1 liter 20 27 3/5 27 3/5 23 1/25 26
128 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_3 kg 1 11 1/25 11 1/25 10 4/5 10 4/5 10 4/5 10 8/25 9 21/25 9 24/25 9 3/5 9 12/25 9 12/25 9 21/25 10
129 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 32 1/25 32 1/25 30 24/25 32 1/25 33 29 1/25 27 24/25 31
130 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1 tønner 1 5 60 5 4 60 5
131 TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 tønner 1 7 24 5 60 5 24 4 78 4 36 4 96 5 33
132 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7 våger 1 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60
133 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 26 1/25 26 1/25 26
134 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 5 60 5 48 5 30 5 12 5 5 30
135 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 6 6 6 6 24 6 6
136 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 5 72 5 36 5 24 5 36 5 4 36 5 14
137 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 5 96 6 6 5 72 6 6 5 36 5 48 4 84 4 108 5 68
138 WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 tønner 1 5 5 5 4 72 4 48 4 96
139 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Beech barrels - K2_6 last 1 5 84 6 6 12 6 24 6 5 96 5 96 6 5 60 5 48 5 24 5 5 87
140 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 60 56 1/25 58
141 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4 last 1 4 72 5 24 4 108 4 108 4 108 5 4 78 4 108 4 6 4 12 4 40 4/5 4 4 75
142 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 30 1 12 1 21
143 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels - K2_7 stykk 1 1 24 1 21 3/5 1 20 2/5 1 18 1 108 1 117 1 114 114 1 5
144 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 alen 1 39 24/25 42 41
145 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 alen 1 36 38 1/25 37

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.