Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1864
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 18 20 4/25 20 4/25 19 14/25 23 4/25 18 17 16/25 20
2 BACON [FLESK] - Bacon salted - B4_12 kg 1 27 24/25 20 4/25 21 24/25 23
3 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 2 105 2 96 2 84 2 87 2 87 2 75 2 87 2 81 2 69 2 90 2 90 2 84 2 86
4 BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 tønner 1 2 60 2 60
5 BARLEY [BYGG] - Odessa - A2_8 tønner 1 2 24 2 24
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 tønner 1 3 108 3 108 3 108
7 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 tønner 1 7 72 7 72 7 72
8 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7 kg 100 4 77 16/25 4 66 12/25 4 55 11/25 4 44 7/25 4 33 3/25 4 44 7/25 4 55 11/25 4 44 7/25 4 44 7/25 4 33 3/25 4 21 24/25 4 21 24/25 4 45
9 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8 kg 100 3 97 8/25 3 108 12/25 3 86 4/25 3 75 3 75 3 75 3 86 4/25 3 75 3 75 3 86 4/25 3 63 21/25 3 63 21/25 3 81
10 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 kg 1 15 24/25 16 14/25 15 24/25 15 3/5 18 3/5 18 21 24/25 17 4/25 12 24/25 12 13 14/25 15 24/25 16
11 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 tønner 1 96 96 96
12 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Belgian - P5_2 stykk 1000 9 9 9 72 9 72 9 96 9 48
13 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Dutch - P5_3 stykk 1000 9 84 10 84 10 25
14 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 48 42 24/25 41 1/25 39 24/25 39 24/25 39 24/25 41 1/25 42 44 1/25 45 45 24/25 48 43
15 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 stykk 1 44 1/25 42 50 1/25 54 24/25 54 51 44 1/25 44 1/25 42 42 45 24/25 45 24/25 47
16 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 kg 1 18 18 15 24/25 15 15 24/25 17
17 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 20 1/25 20 1/25 18 24/25 20 1/25 21 24/25 20 1/25 20 1/25 20 1/25 24 18 15 17 1/25 20
18 COAL [KULL] - Coal household - P2_2 tønner 1 66 66
19 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5 kg 1 52 1/5 52 1/5 53 4/25 53 4/25 53 4/25 53 4/25 52 1/5 52 1/5 51 18/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 52
20 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4 kg 1 49 1/5 49 1/5 50 4/25 51 6/25 51 6/25 50 16/25 49 1/5 49 1/5 48 18/25 48 6/25 48 6/25 47 4/25 49
21 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8 kg 1 33 3/25 33 3/25 33 3/25 33 3/25 33 3/25 34 17/25 35 4/25 35 4/25 35 2/5 35 2/5 35 16/25 35 16/25 34
22 EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 snes 1 24 24 21 24/25 27 24/25 24
23 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 3 1 48 1 108 2 48 2 21
24 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 4 60 3 108 3 12 3 3 2 96 3 18 3 42 3 36 3 48 3 48 3 60 3 44
25 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 favn 1 3 2 96 1 72 2 2 2 48 2 60 2 39
26 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 20 60 20 36 20 20 19 60 20 20 6
27 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 20 20 19 60 19 19 30 19 66
28 FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 tønner 1 18 18 18
29 FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 tønner 1 19 18 60 18 90
30 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 20 60 20 60 21 21 19 60 19 12 19 48 19 36 19 24 18 17 96 19 68
31 FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 tønner 1 17 60 17 60 17 60
32 FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11 tønner 1 22 36 21 60 22 23 60 24 22 79
33 FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11 våger 1 4 39 4 42 4 42 4 42 4 42 4 48 4 36 4 36 4 41
34 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 par 1 45 33 24/25 30 27 24/25 30 24/25 34
35 GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10 par 1 30 24 20 1/25 20 1/25 21 24/25 23
36 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 mark 1 6 12/25 6 12/25 6 12/25 6
37 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 21 24/25 21 24/25 22 11/25 22
38 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 pund 1 20 1/25 21 21
39 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 pund 1 9 24/25 10 11/25 10
40 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 stykk 1 48 57 24/25 56 1/25 53 1/25 54
41 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 26 1/25 20 1/25 30 25
42 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 26 1/25 26
43 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 20 1/25 20
44 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 30 30
45 HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 mark 1 7 8/25 6 18/25 7
46 HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2 våger 1 3 72 3 96 3 96 3 96 3 60 3 24 3 24 3 24 3 24 3 18 3 3 3 44
47 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 96 4 4 4 3 84 3 60 3 60 3 60 3 60 3 48 3 48 3 48 3 77
48 HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 tønner 1 3 96 3 96
49 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 3 60 3 72 3 60 3 72 3 72 3 67
50 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 2 108 3 18 3 48 3 60 3 54 3 42 3 78 3 72 3 72 3 48
51 HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 tønner 1 3 96 3 96
52 HIDES [HUDER] - Cowhides - I1_3 mark 1 5 13/25 6
53 HIDES [HUDER] - Oxhides - I1_1 mark 1 5 7/25 5
54 HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1 våger 1 90 90 90 90 96 96 102 93
55 HOOPS [TØNNEBÅND] - Willow hoops pilebånd - K3_1 bunt 1 15 24/25 16
56 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 alen 1 15 24/25 17 1/25 17
57 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 alen 1 15 24/25 17 1/25 17
58 LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 alen 1 20 1/25 20 1/25 20
59 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 dusin 1 1 36 1 24 1 30
60 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 mark 1 15 12/25 15 12/25 15
61 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread machine made maskintråd - L9_4 mark 1 16 11/25 16 11/25 16
62 LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 mark 1 8 13/25 8 1/25 8
63 MALT [MALT] - Malt - G2_8 tønner 1 6 6 6
64 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, dried - B2_13 kg 1 18 18
65 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 12 12 3/5 13 1/5 13
66 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11 kg 1 12 12 12
67 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, smoked - B2_12 kg 1 17 4/25 18 24/25 15 24/25 17
68 OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 tønner 1 2 2 12 2 6
69 OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4 tønner 1 1 72 1 72 1 60 1 68
70 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 4 12 4 36 4 18 3 114 3 102 3 96 3 108 4 3 90 3 117
71 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 3 108 3 108 4 24 3 54 3 72 3 97
72 PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 tønner 1 5 24 5 24 5 24
73 ROE [ROGN] - Roe - D7_4 tønner 1 6 24 7 60 6 102
74 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 8 24 8 24 8 24
75 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 36 3 24 3 30 3 24 3 12 3 25
76 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 3 37 1/5 3 15 3 6 3 18 2 96 2 96 3 5
77 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 48 3 78 3 66 3 30 3 24 3 33 3 2 108 2 111 2 102 2 111 3 21
78 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 3 72 3 90 3 102 3 42 3 39 3 42 3 24 3 6 3 3 18 3 21 3 41
79 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 3 36 3 60 3 12 2 105 2 108 3 16
80 RYE [RUG] - Taganrog - A1_16 tønner 1 3 36 3 36
81 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 tønner 1 4 24 4 24 4 24
82 RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4 kg 100 4 88 4/5 5 2 7/25 5 2 7/25 4 105 3/5 4 77 16/25 4 77 16/25 4 66 12/25 4 55 11/25 4 44 7/25 4 21 24/25 4 21 24/25 4 21 24/25 4 69
83 RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5 kg 100 3 97 8/25 4 10 4/5 4 10 4/5 3 108 12/25 3 91 17/25 3 86 4/25 3 91 17/25 3 86 4/25 3 75 3 75 3 63 21/25 3 63 21/25 3 92
84 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 96 84 84 96 90
85 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 72 70 4/5 66 70
86 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 80 1/25 78 24/25 80
87 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 84 96 90 96 92
88 SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 tønner 1 75 24/25 96 86
89 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 84 84 84 24/25 88 4/5 87 24/25 87 24/25 93 93 90 97 1/5 96 99 24/25 91
90 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 pott 1 16 11/25 16
91 SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 tønner 1 20 20 20
92 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15 pott 1 17 16/25 18 3/25 18 3/25 17 16/25 17 1/25 17 1/25 17 1/25 17 16/25 18 3/25 18 3/25 18 3/25 17 22/25 18
93 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Moss - G1_17 pott 1 17 19/25 17 19/25 17 19/25 17 2/5 17 2/5 17 4/25 17 4/25 17 19/25 17 19/25 17 19/25 17 19/25 18
94 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Trondhjem - G1_16 pott 1 18 6/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 9/25 18 3/25 18 3/25 18 3/25 18 3/25 18 3/25 18
95 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Clipfish unspecified - D1_6 våger 1 1 60 1 60
96 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 30 1 46 11/25 1 38
97 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 108 108 108
98 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 våger 1 90 84 87
99 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 våger 1 60 54 57
100 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 våger 1 102 91 1/5 97
101 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 våger 1 1 1 6 1 1 1 2
102 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 108 108 105 105 109
103 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 våger 1 1 36 1 36 1 36 1 36
104 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 30 1 24 1 12 1 12 1 1 16
105 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 våger 1 1 114 117
106 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_21 våger 1 78 72 75
107 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 våger 1 1 108 114
108 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 114 117
109 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 12 1 114 1 2
110 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 30 1 24 1 27
111 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 12 1 114 1 2
112 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 48 1 24 1 24 1 32
113 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 1 54 1 52 4/5 1 48 1 42 1 36 1 46
114 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 81 24/25 1 96 1 46 11/25 1 72 1 84 1 96 1 96 1 82
115 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 1 108 1 1 117
116 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 våger 1 72 72 72
117 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 våger 1 1 30 1 24 1 27
118 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 1 48 1 60 1 60 1 30 1 36 1 51 1 48 1 72 1 51
119 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 54 1 30 1 42 1 42
120 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 78 1 66 1 60 1 72 1 96 1 74
121 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 våger 1 1 24 1 12 1 18
122 STRAW [HALM] - Straw - H2_8 våger 1 24 30 24 26
123 SUGAR [SUKKER] - Sugar unspecified Havana - E1_7 kg 1 26 22/25 27 3/25 27 3/25 27 3/25 28 2/25 28 4/5 28 14/25 28 14/25 28 14/25 28 14/25 27 3/25 27 3/25 28
124 SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_1 liter 20 27 3/5 27 3/5 27 3/5 28
125 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_3 kg 1 10 2/25 10 2/25 9 12/25 10 2/25 10 8/25 10 8/25 10 8/25 10 8/25 10 2/25 10 2/25 10 2/25 10 2/25 10
126 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 25 8/25 24 24 24 26 1/25 27 23 1/25 24 25
127 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7 våger 1 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 60 13 13 13 13 13 13 35
128 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 mark 1 26 1/25 24 25
129 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_9 kg 1 18 24/25 21 24 29 1/25 23
130 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 5 5 12 4 48 4 108 4 96 4 96 4 36 4 91
131 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 5 5 4 84 4 108 4 108
132 WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 tønner 1 4 96 5 12 5 12 5 24 5 6
133 WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 tønner 1 5 4 48 3 72 4 41
134 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Beech barrels - K2_6 last 1 5 5 5 4 108 5 5 12 5 48 5 4 96 5 4 108 5 1
135 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 stykk 1 48 54 51
136 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4 last 1 4 4 4 3 96 4 4 24 4 24 4 96 4 48 4 24 4 48 4 24 4 22
137 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 stykk 1 1 12 1 12 1 12
138 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels - K2_7 stykk 1 1 116 2/5 1 117 3/5 111 3/5 114 1 15 3/5 1 116 2/5 116 2/5 111 3/5 116 2/5 118
139 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 alen 1 42 42 42
140 WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 alen 1 39 24/25 39 24/25 40

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.