Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1867
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 21 20 4/25 21 21
2 BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 tønner 1 4 24 4 3 108 3 108 3 108 3 114 4 3 4 48 4 18 4 81 4 63 4 57 4 21
3 BARLEY [BYGG] - Ibraila - A2_9 tønner 1 3 72 3 72 4 3 96 3 90
4 BARLEY [BYGG] - Odessa - A2_8 tønner 1 3 99 3 99
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Coarsely ground barley Grynmel - A6_9 kg 100 5 119 2/5 6 16 1/5 6 5 1/25 6 38 13/25 6 27 9/25 6 32 22/25 6 49 14/25 6 99 21/25 6 83 1/25 6 116 13/25 6 99 21/25 7 30 6 60
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 7 12 7 18 7 60 7 108 8 60 7 76
7 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7 kg 100 5 102 18/25 5 102 18/25 5 102 18/25 6 16 1/5 6 27 9/25 6 16 1/5 6 16 1/5 6 83 1/25 6 83 1/25 6 83 1/25 6 99 21/25 7 13 8/25 6 43
8 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8 kg 100 4 88 4/5 4 88 4/5 4 88 4/5 5 2 7/25 5 19 2/25 5 7 23/25 5 30 6/25 5 102 18/25 5 24 3/5 5 102 18/25 5 108 6/25 5 102 18/25 5 34
9 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 kg 1 18 15 24/25 16 14/25 17 2/5 18 21 23 2/5 17 2/5 12 13 1/5 12 9/25 16 14/25 17
10 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Belgian - P5_2 stykk 1000 8 8
11 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 48 47 1/25 44 1/25 39 38 1/25 39 42 24/25 48 24/25 48 47 1/25 45 45 24/25 44
12 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 stykk 1 42 44 1/25 42 45 42 43
13 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 kg 1 21 24/25 18 20
14 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 18 18 18 20 1/25 21 24/25 21 24/25 23 1/25 24 21
15 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5 kg 1 49 1/5 48 6/25 48 6/25 46 1/5 46 1/5 48 6/25 48 6/25 48 6/25 48 6/25 46 1/5 46 1/5 46 1/5 47
16 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4 kg 1 44 4/25 42 3/25 40 1/5 40 1/5 38 4/25 40 1/5 40 1/5 40 1/5 36 3/25 38 4/25 37 1/5 36 3/5 39
17 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8 kg 1 31 17/25 31 8/25 31 17/25 31 17/25 31 23/25 31 23/25 31 23/25 31 23/25 31 23/25 32 4/25 32 2/5 31 23/25 32
18 EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 snes 1 30 30
19 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 2 60 2 96 3 3 2 99
20 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 4 36 4 48 3 108 3 108 3 102 3 96 4 4 24 4 27 4 66 4 30 4 24 4 16
21 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 favn 1 3 42 3 72 3 12 2 96 3 24 3 66 3 24 3 12 3 28
22 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 15 16 18 18 84 21 18 16 60 15 60 15 60 16 16 60 16 118
23 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 15 60 16 18 17 60 20 18 60 16 24 15 60 14 72 15 15 72 16 69
24 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 13 13 60 14 60 16 16 17 15 84 15 24 14 60 14 24 14 24 14 60 14 104
25 FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11 tønner 1 15 48 17 19 19 60 21 90 20 18 60 18 18 18 18 18 58
26 FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11 våger 1 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 4 12 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 3 81
27 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 par 1 36 26 1/25 27 24 27 24/25 27 24/25 28
28 GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10 par 1 18 18
29 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 mark 1 6 24/25 7
30 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 pund 1 20 1/25 18 12/25 18 12/25 19
31 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 stykk 1 54 54
32 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 57 57
33 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 57 57
34 HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2 våger 1 3 24 3 24 3 36 3 36 3 42 3 48 3 24 3 24 3 48 3 72 3 72 3 72 3 44
35 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 48 3 48 3 60 3 60 3 60 3 72 3 60 3 60 3 72 3 96 3 96 3 96 3 69
36 HERRING [SILD] - Fat herring C fetsild - D5_17 tønner 1 4 60 3 66 3 84 4 3 113
37 HERRING [SILD] - Fat herring CX fetsild - D5_18 tønner 1 3 2 2 2 24 2 36
38 HERRING [SILD] - Fat herring K fetsild - D5_15 tønner 1 4 60 5 5 60 4 66 4 18 4 96 3 96 4 74
39 HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 tønner 1 4 60 4 60 5 60 4 66 4 18 4 96 3 96 4 65
40 HERRING [SILD] - Large winter herring, export barrels storsild eksportpakket - D5_21 tønner 1 1 24 1 15 1 6 1 15 1 15
41 HERRING [SILD] - Large winter herring, fish barrels storsild fiskepakket - D5_23 tønner 1 87 117 114 114 108 105 107
42 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 4 96 5 4 96 5 12 4 111
43 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 4 108 4 90 4 84 4 90 4 108 5 5 4 108 4 104
44 HIDES [HUDER] - Cowhides - I1_3 mark 1 5 1/25 5
45 HIDES [HUDER] - Oxhides - I1_1 mark 1 4 11/25 4
46 HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1 våger 1 1 1 114 114 114 114 114 114 111 111 111 114 114
47 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 12 3/5 13 14/25 12 3/5 13
48 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11 kg 1 12 12
49 OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4 tønner 1 2 12 2 12
50 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 4 96 4 90 6 24 5 96 6 12 5 64
51 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 96 4 96
52 ROE [ROGN] - Roe second - D7_2 tønner 1 6 6
53 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 13 60 14 13 24 10 8 11 88
54 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 66 3 51 3 60 4 24 4 72 5 72 4 108 5 108 4 56
55 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 4 24 4 24 4 24
56 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 4 42 4 24 4 36 4 4 60 4 84 5 6 48 4 83
57 RYE [RUG] - Galatz & Ibraila - A1_13 tønner 1 3 72 3 72
58 RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 tønner 1 4 60 4 60 4 60 5 4 96 5 114 6 21 6 60 5 30
59 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 3 72 3 60 3 60 3 108 4 48 4 54 4 96 4 96 4 84 5 81 5 108 6 24 4 75
60 RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14 tønner 1 3 66 3 54 5 72 4 84 5 48 5 78 4 86
61 RYE [RUG] - Swedish - A1_11 tønner 1 4 36 4 36
62 RYE [RUG] - Taganrog - A1_16 tønner 1 4 108 6 12 5 60
63 RYE FLOUR [RUGMEL] - Copenhagen sack - A5_6 kg 100 6 2 19/25 6 20 19/25 6 14 19/25 6 20 19/25 6 111 3/25 7 3 6/25 7 27 6/25 8 63 21/25 7 99 3/5 9 4 2/25 8 99 24/25 9 4 2/25 7 50
64 RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4 kg 100 5 102 18/25 5 69 6/25 5 102 18/25 5 102 18/25 6 32 22/25 6 66 9/25 6 99 21/25 8 94 2/25 7 30 9 24 6/25 8 60 3/5 9 24 6/25 7 19
65 RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5 kg 100 4 16 8/25 4 10 4/5 3 119 16/25 4 21 24/25 4 105 3/5 4 105 3/5 5 30 6/25 6 16 1/5 5 35 19/25 6 49 14/25 6 66 9/25 6 116 13/25 5 29
66 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 96 111 1 1 102 99 108 108 1 1 110
67 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 96 96
68 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 102 93 96 1 103
69 SALT [SALT] - Liverpool - P1_8 tønner 1 96 96
70 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 111 111 99 96 96 108 108 99 92 1/25 111 1 6 1 106
71 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 114 114 102 111 108 108 102 114 1 1 12 1 6 114
72 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15 pott 1 17 1/25 17 1/25 17 1/25 16 4/5 16 4/5 16 8/25 17 2/5 17 1/25 17 2/5 17 2/5 21 17
73 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Moss - G1_17 pott 1 17 19/25 17 19/25 17 13/25 17 13/25 17 13/25 17 13/25 17 13/25 17 13/25 17 13/25 18 12/25 18
74 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Trondhjem - G1_16 pott 1 17 16/25 17 16/25 17 2/5 17 1/25 17 1/25 16 4/5 17 16/25 17 1/25 17 1/25 17 1/25 20 4/25 20 7/25 18
75 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Clipfish unspecified - D1_6 våger 1 1 49 4/5 1 50
76 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 57 1 55 1/5 1 36 1 6 1 7 11/25 117 1 26
77 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 84 84 84 84 84 90 93 86
78 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 69 69 72 78 72
79 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 1 1 1 12 1 6 1 1 1 114 1 1
80 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 våger 1 1 36 1 42 1 48 1 48 1 48 1 44
81 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 48 1 48 1 60 1 52
82 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 36 1 42 1 48 1 48 1 48 1 44
83 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 42 1 42 1 48 1 54 1 47
84 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 72 1 72
85 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 42 1 42 1 48 1 54 1 47
86 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 84 1 84 1 84 1 84 1 84 1 72 1 82
87 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 2 48 2 48
88 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 116 1/25 96 93 102
89 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 30 1 24 1 30 1 24 1 36 1 45 1 48 1 33 1 24 1 18 1 21 1 27 1 30
90 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender Vestlofoten (fyldig) - D2_6 våger 1 1 36 1 24 1 12 1 24 1 30 1 25
91 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Middelhav - D2_8 våger 1 96 96 114 1 108 96 90 103
92 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 108 108 96 90 87 24/25 93 97
93 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 1 1
94 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 48 1 48 1 42 1 36 1 24 1 40
95 STRAW [HALM] - Straw - H2_8 våger 1 30 30
96 SUGAR [SUKKER] - Granulated sugar, Dutch farin - E1_12 kg 1 27 3/25 27 3/5 26 16/25 26 2/5 26 16/25 26 2/5 26 16/25 26 16/25 26 16/25 26 16/25 27 3/25 27
97 SUGAR [SUKKER] - Sugar brown, Havana - E1_8 kg 1 23 16/25 23 1/25 23 1/25 21 3/5 22 14/25 22 2/25 22 2/25 22 14/25 22 2/25 22 2/25 22 14/25 22 14/25 22
98 SUGAR [SUKKER] - Sugar white - E1_10 kg 1 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 2/5 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 2/5 26
99 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow - E1_9 kg 1 24 21/25 24 21/25 24 21/25 24 9/25 24 9/25 24 9/25 23 16/25 24 3/5 24 9/25 24 9/25 24 3/5 24 21/25 24
100 SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_1 liter 20 34 14/25 35
101 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_3 kg 1 11 1/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 11 1/25 11 13/25 11 13/25 11 13/25 11 13/25 11 13/25 11 13/25 11
102 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 29 1/25 27 24/25 30 26 1/25 26 1/25 24 27
103 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7 våger 1 11 90 11 60 11 60 11 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 10 30 10 30 9 90 10 84
104 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_9 kg 1 21 22 14/25 22
105 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 7 7 60 7 60 8 84 8 60 8 60 7 115
106 WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 tønner 1 7 60 7 96 7 78
107 WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 tønner 1 5 60 6 96 6 21
108 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour ordinary quality - A4_5 kg 100 8 43 4/5 8 43 4/5 8 43 4/5 8 77 7/25 8 110 19/25 9 24 6/25 9 24 6/25 10 71 13/25 10 4 14/25 10 71 13/25 10 71 13/25 10 71 13/25 9 56
109 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Beech barrels - K2_6 last 1 5 60 5 48 5 24 5 5 24 5 54 5 60 5 72 5 60 5 48 5 24 5 24 5 42
110 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4 last 1 4 60 4 48 4 60 4 24 4 96 4 114 4 96 5 4 48 4 36 4 24 4 24 4 63
111 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels - K2_7 stykk 1 1 36 1 48 1 48 1 44 2/5 1 42 1 42 1 42 1 39 3/5 1 24 1 10 4/5 1 12 1 12 1 33

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.