Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1873
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 23 4/25 23 4/25 23 4/25 23 4/25 23 2/5 23 4/25 23 4/25 22 4/5 23 4/25 23 2/5 21 3/5 22 14/25 23
2 BARLEY [BYGG] - Danish, 110-111 lbs. - A2_17 tønner 1 3 84 3 78 3 60 3 72 4 4 12 4 4 4 8 2/5 4 39 3/5 4 18 4 36 3 114
3 BARLEY [BYGG] - Danish, 112-114 lbs. - A2_16 tønner 1 3 84 3 90 3 90 3 90 4 36 4 36 4 32 2/5 4 24 4 18 4 24 4 36 4 8
4 BARLEY [BYGG] - Danish, below 110 lbs. - A2_18 tønner 1 3 108 4 3 102 3 108 4 20 2/5 4 24 4 1
5 BARLEY [BYGG] - Danish, over 115 lbs. - A2_15 tønner 1 3 96 3 96
6 BARLEY [BYGG] - Königsberg - A2_10 tønner 1 4 48 4 30 4 39
7 BARLEY [BYGG] - Libau - A2_22 tønner 1 3 36 3 36
8 BARLEY [BYGG] - Odessa - A2_8 tønner 1 2 72 2 78 2 96 2 116 2/5 3 36 3 48 3 60 3 4
9 BARLEY [BYGG] - Riga - A2_20 tønner 1 3 6 3 10 4/5 3 10 4/5 3 72 3 63 3 69 3 39
10 BARLEY [BYGG] - Sulina - A2_19 tønner 1 3 3 3 36 3 12
11 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Coarsely ground barley Grynmel - A6_9 kg 100 5 102 18/25 5 102 18/25 5 94 8/25 5 94 8/25 6 7 4/5 6 38 13/25 6 49 14/25 6 49 14/25 6 60 18/25 6 99 21/25 6 99 21/25 6 83 1/25 6 34
12 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 tønner 1 8 8
13 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7 kg 100 5 111 5 111 5 85 23/25 5 85 23/25 6 7 4/5 6 38 13/25 6 38 13/25 6 38 13/25 6 49 14/25 6 99 21/25 6 60 18/25 6 83 1/25 6 28
14 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8 kg 100 4 38 16/25 4 33 3/25 4 33 3/25 4 38 16/25 4 77 16/25 4 94 11/25 4 94 11/25 4 94 11/25 4 94 11/25 4 105 3/5 4 105 3/5 4 94 11/25 4 76
15 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 kg 1 21 24/25 21 24/25 18 18 3/5 18 24/25 22 14/25 20 19/25 19 1/5 16 4/5 15 24/25 15 3/5 18 24/25 19
16 BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Belgian - P5_2 stykk 1000 8 24 8 24
17 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 50 1/25 50 1/25 45 41 1/25 45 42 45 24/25 50 1/25 51 51 50 1/25 54 48
18 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 stykk 1 84 24/25 87 96 66 60 54 66 63 60 66 66 63 24/25 69
19 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_7 kg 1 26 1/25 26 1/25 27 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 27 24/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26
20 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 kg 1 15 15 15 12 24/25 15 12 24/25 15 14 1/25 12 24/25 12 24/25 14 1/25 14 1/25 14
21 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 18 18 17 1/25 18 18 18 20 1/25 18 20 1/25 15 24/25 18 20 1/25 18
22 COAL [KULL] - Coal household - P2_2 tønner 1 93 93
23 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5 kg 1 55 1/5 57 6/25 58 1/5 58 1/5 62 7/25 62 7/25 60 6/25 62 7/25 63 6/25 65 7/25 68 7/25 68 7/25 62
24 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4 kg 1 49 17/25 50 4/25 50 4/25 49 1/5 52 1/5 52 1/5 52 1/5 53 4/25 54 6/25 60 6/25 60 6/25 60 6/25 54
25 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8 kg 1 35 4/25 35 16/25 35 4/25 35 4/25 35 4/25 34 23/25 34 23/25 34 17/25 34 2/25 34 17/25 34 2/25 34 2/25 35
26 EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 snes 1 39 24/25 39 24/25 38 1/25 27 27 24 26 1/25 32 1/25 32 1/25 32 1/25 32 1/25 39 32
27 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 2 2 60 2 60 2 60 2 90 3 24 2 69
28 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 4 60 3 84 3 60 3 48 3 48 3 48 3 48 3 96 3 102 4 24 4 60 4 90 3 104
29 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 favn 1 3 42 3 2 60 2 72 2 84 2 72 2 60 3 2 60 3 30 3 60 3 72 2 111
30 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 14 96 15 16 14 96 14 13 72 13 60 13 72 13 72 14 60 14 60 14 60 14 44
31 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 14 96 15 16 14 60 14 24 13 96 13 60 13 60 13 60 14 14 14 14 28
32 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 13 96 13 96 14 84 13 96 13 24 13 12 72 12 60 12 60 13 13 12 96 13 27
33 FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11 tønner 1 15 15 60 16 60 15 60 14 60 14 13 96 13 108 13 108 15 15 15 60 14 101
34 FISH OIL [TRAN] - Steamed, cleaned dampmedisintran koldklaret - M1_9 tønner 1 20 30 20 30 20 60 20 22 60 22 20 111
35 FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11 våger 1 4 6 4 12 4 18 4 6 4 6 4 6 4 12 4 6 4 6 4 18 4 12 4 24 4 11
36 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_9 par 1 48 54 50 1/25 39 24/25 38 1/25 46
37 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 par 1 21 24/25 21 24/25 21 18 27 30 23
38 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 mark 1 8 1/25 7 4/5 7 11/25 7 11/25 7 11/25 8
39 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 stykk 1 84 90 99 87 84 90 87 78 84 84 66 66 83
40 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27 27 27 30 30 30 27 24 27 32 1/25 36 29
41 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
42 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
43 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
44 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
45 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 30 30
46 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 30 30
47 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 30 30
48 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
49 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 24 24
50 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 27 27
51 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 32 1/25 32
52 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 36 36
53 HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2 våger 1 3 27 3 30 3 33 3 30 3 30 3 27 3 27 3 33 3 33 3 33 3 44 1/25 3 36 3 32
54 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 48 3 54 3 54 3 51 3 54 3 42 3 51 3 51 3 51 3 54 3 66 3 66 3 54
55 HERRING [SILD] - Fat herring C fetsild - D5_17 tønner 1 2 72 3 3 12 3 42 3 48 3 66 3 72 3 28
56 HERRING [SILD] - Fat herring CX fetsild - D5_18 tønner 1 2 18 2 24 1 60 1 36 2 6 1 100
57 HERRING [SILD] - Fat herring K fetsild - D5_15 tønner 1 4 24 5 5 5 60 5 48 5 42 4 96 4 96 5 1
58 HERRING [SILD] - Fat herring KMC combined fetsild - D5_20 tønner 1 3 54 3 84 3 69
59 HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 tønner 1 3 96 4 4 12 5 5 4 96 4 96 4 96 4 65
60 HERRING [SILD] - Large winter herring, export barrels storsild eksportpakket - D5_21 tønner 1 1 36 1 66 1 75 1 72 1 72 1 81 1 75 1 51 1 30 1 62
61 HERRING [SILD] - Large winter herring, fish barrels storsild fiskepakket - D5_23 tønner 1 1 1
62 HERRING [SILD] - Large winter herring, round gutted storsild rundsløyet - D5_22 tønner 1 5 84 5 84 6 36 6 36 6 12 6 12 6 60 6 60 6 60 5 4 72 5 5 103
63 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 5 60 5 60 5 60 5 54 5 60 5 59
64 HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1 våger 1 114 1 6 114 1 6 1 18 1 48 1 48 1 48 1 30 1 24 1 30 1 18 1 22
65 HOOPS [TØNNEBÅND] - Willow hoops pilebånd - K3_1 bunt 1 30 30 30 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 25 11/25 25 11/25 24 12/25 27
66 MAIZE [MAIS] - Maize Black Sea or unspecified - H6_1 tønner 1 4 12 4 12 4 24 3 96 4 4 5
67 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 18 24/25 21 21 3/5 20 2/5 17 4/25 15 3/5 15 24/25 18 24/25 19
68 OATS [HAVRE] - Oats Norwegian - H3_4 tønner 1 1 84 1 108 1 96 1 96 1 96
69 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 54 4 30 4 48 4 45 4 78 4 96 5 4 60
70 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 4 36 4 36
71 PETROLEUM [PETROLUEM] - Paraffine oil - M5_3 kanner 1 24 20 13/25 20 1/25 18 24/25 18 18 18 18 18 18 18 18 19
72 PETROLEUM [PETROLUEM] - Petroleum 120 - M5_1 kg 1 16 2/25 14 13/25 14 4/25 12 21/25 12 21/25 12 21/25 12 6/25 11 16/25 11 2/5 11 2/5 11 4/25 11 4/25 13
73 ROE [ROGN] - Roe second - D7_2 tønner 1 9 9 9 9 9 9 9 9
74 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 12 13 24 13 13 13 24 13 13 12 110
75 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 3 39 3/5 3 32 2/5 3 44 2/5 3 60 3 90 3 62 2/5 3 60 3 78 3 108 4 6 4 12 4 44 2/5 3 83
76 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 4 4 3 114 3 78 3 96 4 5 5 36 4 26
77 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 3 96 3 90 4 12 4 4 4 12 4 24 4 24 4 3
78 RYE [RUG] - French - A1_19 tønner 1 3 104 2/5 3 105 4 3 114 3 108 4 24 3 116
79 RYE [RUG] - Galatz & Ibraila - A1_13 tønner 1 3 60 3 60
80 RYE [RUG] - Libau - A1_20 tønner 1 3 72 3 72
81 RYE [RUG] - Nicolaiev - A1_17 tønner 1 3 54 4 24 4 36 3 118
82 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 3 78 3 84 3 78 3 86 2/5 3 90 3 86 2/5 3 78 3 108 4 12 4 42 4 66 3 106
83 RYE [RUG] - Riga - A1_15 tønner 1 3 33 3 36 3 51 3 60 3 78 3 57 3 48 3 81 3 99 4 4 27 4 24 3 80
84 RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14 tønner 1 3 33 3 36 3 51 3 60 3 78 3 90 3 48 3 78 4 4 9 4 27 4 48 3 87
85 RYE [RUG] - Sulina - A1_21 tønner 1 3 72 3 90 3 102 3 88
86 RYE [RUG] - Swedish - A1_11 tønner 1 3 96 3 90 3 96 3 114 3 108 4 96 4 96 4 14
87 RYE [RUG] - Taganrog - A1_16 tønner 1 3 72 3 72 3 72 3 92 2/5 4 12 4 36 4 30 4 48 3 114
88 RYE FLOUR [RUGMEL] - Copenhagen sack - A5_6 kg 100 5 113 19/25 5 119 19/25 5 101 16/25 5 80 13/25 6 3 24/25 6 2 19/25 5 119 19/25 6 44 22/25 6 63 7 63 12/25 7 39 9/25 7 51 9/25 6 47
89 RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4 kg 100 5 102 18/25 5 111 5 94 8/25 5 94 8/25 6 10 14/25 6 10 14/25 5 111 6 27 9/25 6 49 14/25 6 116 13/25 6 99 21/25 7 13 8/25 6 30
90 RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5 kg 100 3 102 21/25 3 97 8/25 3 97 8/25 3 114 4 21 24/25 4 33 3/25 4 16 8/25 4 16 8/25 4 38 16/25 4 94 11/25 4 83 7/25 4 99 24/25 4 28
91 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 1 1 12 99 96 99 108 1 1 6 1 1 12 1 12 117
92 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 87 81 96 96 1 96
93 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 99 108 87 96 99 1 7 14/25 1 11 1/25 107
94 SALT [SALT] - Liverpool - P1_8 tønner 1 1 12 102 1 12 1 12 1 4
95 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 97 1/5 108 87 24/25 102 99 108 111 1 114 1 24 1 12 1 12 113
96 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 102 102 96 105 105 108 114 1 1 1 24 112
97 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15 pott 1 17 1/25 18 3/25 18 3/25 17 22/25 18 3/25 18 3/25 18 3/25 19 11/25 19 1/5 19 11/25 19 17/25 21 19
98 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Trondhjem - G1_16 pott 1 17 1/25 18 3/25 18 3/25 17 22/25 18 3/25 18 3/25 18 3/25 19 11/25 19 1/5 19 11/25 20 4/25 21 6/25 19
99 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Finmark - D1_5 våger 1 1 67 8/25 1 80 16/25 1 77 2/5 1 74 1/25 1 80 16/25 1 76
100 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60
101 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 våger 1 1 36 1 54 1 45
102 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 våger 1 1 12 1 12 1 12 1 12
103 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 våger 1 108 108
104 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 våger 1 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18
105 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 24 1 12 1 12 1 12 1 15 1 12 1 12 1 12 1 14
106 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 84 1 60 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
107 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_22 våger 1 1 6 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 11
108 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 våger 1 1 72 1 60 1 60 1 36 1 36 1 53
109 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 våger 1 1 72 1 60 1 48 1 48 1 54 1 54 1 56
110 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 96 1 96 1 84 1 84 1 72 1 78 1 85
111 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 96 1 96 1 96 1 84 1 84 1 78 1 78 1 87
112 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 2 42 2 48 2 24 2 24 2 2 2 23
113 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 48 1 42 1 42 1 48 1 60 1 48
114 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 96 1 96 1 96 1 96 1 93 1 90 1 96 1 96 1 96 1 95
115 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender Vestlofoten (fyldig) - D2_6 våger 1 1 102 1 108 1 105
116 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 våger 1 108 108
117 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Middelhav - D2_8 våger 1 1 60 1 60
118 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser - D2_18 våger 1 96 102 108 108 108 102 104
119 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 1 36 1 36 1 48 1 48 1 42 1 36 1 48 1 48 1 60 1 45
120 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 30 1 36 1 33 1 30 1 36 1 33
121 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 90 1 102 1 93 1 93 1 96 1 95
122 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling hyse - D2_15 våger 1 96 108 108 108 108 106
123 SUGAR [SUKKER] - Granulated sugar, Dutch farin - E1_12 kg 1 27 9/25 27 3/25 26 22/25 26 22/25 26 16/25 26 22/25 26 22/25 26 22/25 25 8/25 26 16/25 26 16/25 27
124 SUGAR [SUKKER] - Sugar brown, Havana - E1_8 kg 1 25 14/25 25 14/25 25 14/25 25 14/25 25 14/25 25 2/25 25 2/25 25 14/25 25 2/25 25 2/25 24 3/25 23 16/25 25
125 SUGAR [SUKKER] - Sugar white - E1_10 kg 1 27 3/5 28 2/25 27 3/5 27 3/25 27 3/25 27 3/25 27 3/25 27 3/25 26 22/25 27 3/25 26 1/25 26 1/25 27
126 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow - E1_9 kg 1 26 16/25 27 3/25 26 16/25 26 16/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 16/25 26 1/25 26 1/25 25 2/25 24 3/25 26
127 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_3 kg 1 10 4/5 10 8/25 10 2/25 10 8/25 10 2/25 10 8/25 10 2/25 10 8/25 10 2/25 10 8/25 10 8/25 10 8/25 10
128 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 20 1/25 24 24 26 1/25 26 1/25 27 29 1/25 26 1/25 26 1/25 27 26 1/25 26
129 TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 tønner 1 4 96 5 60 5 60 5 60 6 60 6 60 7 24 6 96 6 96 6 84 6 84 6 72 6 32
130 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7 våger 1 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 18 10 30 10 29
131 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_9 kg 1 23 2/5 24 23 4/25 23 4/25 24 25 1/5 23 2/5 23 19/25 24 24 24/25 24
132 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 7 18 7 60 6 108 6 114
133 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour ordinary quality - A4_5 kg 100 8 77 7/25 8 77 7/25 8 77 7/25 8 43 4/5 8 43 4/5 8 77 7/25 8 77 7/25 9 24 6/25 9 57 18/25 9 91 1/5 8 110 19/25 8 110 19/25 8 103
134 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Beech barrels - K2_6 last 1 5 18 5 24 5 24 5 60 5 60 5 84 5 72 5 72 5 60 5 53
135 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4 last 1 4 4 3 96 3 96 4 60 4 48 4 42 4 60 4 60 4 96 5 4 60 4 42
136 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels - K2_7 stykk 1 1 69 1 84 1 72 1 93 1 93 1 90 1 84 1 84 1 48 1 60 1 60 1 60 1 75

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.