Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Bergen
År: 1874
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 kg 1 22 1/5 21 24/25 23 4/25 23 4/25 24 25 1/5 26 4/25 24 24/25 23 4/25 22 4/5 22 14/25 21 24/25 23
2 BARLEY [BYGG] - Danish, 110-111 lbs. - A2_17 tønner 1 4 48 4 42 4 36 4 44 2/5 4 60 4 48 4 50 2/5 4 36 4 42 4 45
3 BARLEY [BYGG] - Danish, 112-114 lbs. - A2_16 tønner 1 4 60 4 48 4 54 4 42 4 18 4 44
4 BARLEY [BYGG] - Danish, below 110 lbs. - A2_18 tønner 1 4 24 4 42 4 12 4 30 4 24 4 48 4 18 4 24 4 36 4 12 3 60 3 96 4 15
5 BARLEY [BYGG] - Danish, over 115 lbs. - A2_15 tønner 1 4 42 4 60 4 54 4 36 4 48
6 BARLEY [BYGG] - Königsberg - A2_10 tønner 1 4 18 4 24 4 24 4 18 4 24 4 24 3 108 4 17
7 BARLEY [BYGG] - Libau - A2_22 tønner 1 4 60 4 27 4 32 2/5 4 27 3 96 3 108 4 24 4 24 4 19
8 BARLEY [BYGG] - Odessa - A2_8 tønner 1 3 48 3 48
9 BARLEY [BYGG] - Riga - A2_20 tønner 1 3 84 3 96 3 78 3 90 3 66 3 66 3 78 3 60 3 77
10 BARLEY [BYGG] - St Petersburg - A2_23 tønner 1 108 108 108 108
11 BARLEY [BYGG] - Sulina - A2_19 tønner 1 3 87 3 78 3 60 3 72 3 60 3 60 3 70
12 BARLEY [BYGG] - Swedish - A2_21 tønner 1 4 42 4 36 4 49 1/5 4 54 4 48 4 46
13 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Coarsely ground barley Grynmel - A6_9 kg 100 7 2 4/25 6 99 21/25 6 99 21/25 6 83 1/25 6 91 11/25 6 91 11/25 6 91 11/25 6 74 19/25 6 91 11/25 6 83 1/25 6 83 1/25 6 74 19/25 6 90
14 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7 kg 100 6 116 13/25 6 99 21/25 6 83 1/25 6 83 1/25 6 83 1/25 6 91 11/25 6 91 11/25 6 74 19/25 6 91 11/25 6 83 1/25 6 66 9/25 6 71 22/25 6 86
15 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8 kg 100 4 105 3/5 4 111 3/25 4 111 3/25 4 105 3/5 4 116 19/25 4 116 19/25 5 2 7/25 4 97 1/5 5 13 11/25 5 24 3/5 5 13 11/25 4 105 3/5 4 117
16 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 kg 1 20 4/25 21 6/25 18 24/25 20 19/25 22 14/25 29 2/5 28 1/5 21 6/25 16 4/5 15 3/5 17 4/25 19 1/5 21
17 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 kg 1 62 1/25 51 48 24/25 53 1/25 57 24/25 57 24/25 57 24/25 57 24/25 57 24/25 65 1/25 62 1/25 62 1/25 58
18 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_9 kg 1 57 54 50 1/25 57 24/25 57 24/25 57 24/25 57 24/25 65 1/25 62 1/25 62 1/25 58
19 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 stykk 1 60 54 54 50 1/25 54 57 54 63 51 51 54 54 55
20 CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_3 stykk 1 54 51 24/25 54 54 54 51 54 54 53
21 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_7 kg 1 26 1/25 27 26 1/25 27 24/25 27 24/25 27 24/25 27 24/25 27 24/25 26 1/25 27 24/25 30 30 28
22 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_9 kg 1 26 1/25 26 1/25 27 24/25 26 1/25 27 24/25 27 24/25 27 24/25 27 24/25 30 30 28
23 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 kg 1 14 1/25 12 24/25 15 15 24/25 15 24/25 15 15 24/25 14 1/25 14 1/25 15 24/25 14 1/25 15 24/25 15
24 CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_6 kg 1 14 1/25 14 1/25 14 1/25 15 15 15 24/25 15 24/25 15 24/25 14 1/25 15 24/25 15
25 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 kg 1 18 18 21 24/25 24 21 24/25 24 21 24/25 26 1/25 26 1/25 21 24/25 24 26 1/25 23
26 CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_3 kg 1 23 1/25 21 24/25 21 24/25 24 24 21 24/25 26 1/25 21 24/25 24 26 1/25 24
27 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5 kg 1 71 7/25 76 8/25 70 8/25 64 1/5 64 1/5 62 7/25 67 1/5 65 7/25 64 1/5 64 1/5 64 1/5 62 7/25 66
28 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4 kg 1 66 6/25 72 6/25 64 1/5 58 1/5 56 4/25 56 4/25 56 4/25 56 4/25 52 1/5 52 1/5 54 6/25 54 6/25 58
29 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8 kg 1 34 17/25 34 17/25 34 2/25 34 2/25 33 3/25 33 3/5 33 3/25 32 16/25 32 4/25 33 3/25 33 3/5 32 4/25 33
30 EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 snes 1 39 24/25 35 1/25 30 24 33 33 33 30 33 32
31 EGGS [EGG] - Eggs - C3_3 snes 1 39 32 1/25 30 27 30 30 33 31
32 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 favn 1 4 3 48 3 72 3 60 3 90 3 60 3 96 4 4 90 4 4 4 3 103
33 FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_12 favn 1 4 60 3 72 3 60 3 24 3 96 4 4 3 108 4 3 100
34 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 favn 1 6 90 5 90 5 30 5 30 5 90 5 42 5 60 5 90 6 12 6 5 30 6 5 87
35 FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_6 favn 1 6 30 5 5 24 4 108 5 60 5 60 6 6 5 30 6 5 68
36 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 favn 1 4 90 4 30 4 4 4 30 4 4 30 4 60 5 4 60 4 30 5 4 48
37 FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_9 favn 1 4 90 4 3 102 4 60 4 30 4 60 4 60 4 30 5 4 48
38 FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 tønner 1 14 60 14 60 14 60 14 24 14 36 13 96 13 60 14 24 14 60 14 60 15 16 14 55
39 FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 tønner 1 14 24 14 60 14 60 14 24 14 60 13 60 13 48 13 96 14 13 108 14 60 16 14 30
40 FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 tønner 1 13 13 60 13 60 13 24 12 96 12 78 12 48 12 60 12 48 12 12 12 12 12 80
41 FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11 tønner 1 15 60 16 16 16 15 96 13 96 13 78 15 60 16 15 60 16 17 15 67
42 FISH OIL [TRAN] - Steamed, cleaned dampmedisintran koldklaret - M1_9 tønner 1 22 20 90 21 60 21 60 21 60 23 90 21 99
43 FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11 våger 1 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 12 4 24 4 12 4 18 4 18 4 21
44 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 par 1 36 29 1/25 21 24/25 27 27 30 29
45 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin bukkeskinn - I4_8 pund 1 15 15 15
46 GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 mark 1 7 11/25 7 11/25 7 11/25 7 11/25 7
47 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 stykk 1 60 60 60 57 60 66 69 66 66 63
48 GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_15 stykk 1 60 60 72 72 66
49 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 36 38 1/25 42 44 1/25 54 43
50 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 36 36
51 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 38 1/25 38
52 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 42 42
53 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 44 1/25 44
54 HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 våger 1 54 54
55 HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2 våger 1 3 45 3 39 3 42 3 42 3 30 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 32
56 HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 våger 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 66 3 54 3 54 3 54 3 54 3 54 3 54 3 54 3 61
57 HERRING [SILD] - Fat herring C fetsild - D5_17 tønner 1 3 12 3 2 108 2 12 2 24 2 36 2 72
58 HERRING [SILD] - Fat herring K fetsild - D5_15 tønner 1 5 12 5 4 96 4 12 4 42 4 81
59 HERRING [SILD] - Fat herring KMC combined fetsild - D5_20 tønner 1 4 4 18 4 36 4 4 13
60 HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 tønner 1 4 12 4 4 3 12 3 24 3 82
61 HERRING [SILD] - Large winter herring, export barrels storsild eksportpakket - D5_21 tønner 1 1 60 1 72 1 69 1 67
62 HERRING [SILD] - Large winter herring, fish barrels storsild fiskepakket - D5_23 tønner 1 1 12 1 25 11/25 1 24 1 1 14/25 1 16
63 HERRING [SILD] - Large winter herring, round gutted storsild rundsløyet - D5_22 tønner 1 5 96 6 6 39 6 12 6 12 6 12 6 48 6 48 6 60 5 60 5 24 5 60 5 119
64 HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 tønner 1 4 24 4 48 4 36
65 HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 tønner 1 4 24 4 24
66 HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1 våger 1 1 18 1 48 1 78 1 96 2 2 3 24/25 2 3 24/25 2 1 98 1/25 1 42 1 12 1 30 1 76
67 HOOPS [TØNNEBÅND] - Willow hoops pilebånd - K3_1 bunt 1 24 12/25 24 12/25 24 21 21 21 21 20 13/25 20 1/25 18 20 1/25 20 1/25 21
68 MAIZE [MAIS] - Maize Black Sea or unspecified - H6_1 tønner 1 4 36 4 36
69 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 kg 1 26 4/25 21 24/25 18 3/5 15 9/25 16 14/25 17 4/25 19
70 PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 tønner 1 5 24 5 24 5 24 5 42 5 84 6 21 5 90 5 62
71 PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 tønner 1 5 108 5 108
72 PETROLEUM [PETROLUEM] - Paraffine oil - M5_3 kanner 1 18 18 18 18 15 24/25 15 24/25 15 24/25 15 24/25 15 15 12/25 14 13/25 14 13/25 16
73 PETROLEUM [PETROLUEM] - Petroleum 120 - M5_1 kg 1 10 11/25 10 11/25 9 24/25 9 18/25 9 18/25 9 18/25 9 18/25 8 19/25 8 13/25 8 13/25 8 13/25 8 13/25 9
74 ROE [ROGN] - Roe second - D7_2 tønner 1 11 11 10 60 10 60 11 12 11
75 ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 tønner 1 15 15 14 14 30 15 15 60 14 95
76 RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 tønner 1 4 44 2/5 4 36 4 36 4 12 4 12 3 111 3/5 3 78 3 86 2/5 3 54 3 52 4/5 3 54 3 66 3 103
77 RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 tønner 1 5 36 5 4 108 4 72 4 60 4 60 4 48 4 36 4 82
78 RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 tønner 1 5 60 5 18 5 4 24 4 12 4 12 4 12 3 84 3 87 3 102 4 41
79 RYE [RUG] - Nicolaiev - A1_17 tønner 1 4 48 3 60 3 114
80 RYE [RUG] - Odessa - A1_10 tønner 1 4 72 4 4 12 3 78 4 11
81 RYE [RUG] - Riga - A1_15 tønner 1 4 24 4 30 4 18 4 4 3 90 3 103 1/5 3 81 3 60 3 42 3 54 3 87 3 99
82 RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14 tønner 1 4 48 4 30 4 36 4 24 4 30 4 18 3 103 1/5 3 114 3 66 3 69 3 54 3 87 3 117
83 RYE [RUG] - Taganrog - A1_16 tønner 1 4 48 4 12 4 12 4 24
84 RYE FLOUR [RUGMEL] - Copenhagen sack - A5_6 kg 100 7 45 9/25 7 27 6/25 6 75 6 99 3/25 6 87 6 87 6 69 6 63 6 44 22/25 6 38 22/25 6 26 22/25 5 20 2/5 6 66
85 RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4 kg 100 6 116 13/25 7 13 8/25 6 71 22/25 6 71 22/25 6 60 18/25 6 60 18/25 6 49 14/25 6 49 14/25 6 5 1/25 5 102 18/25 5 69 6/25 5 85 23/25 6 43
86 RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5 kg 100 4 99 24/25 4 99 24/25 4 94 11/25 4 66 12/25 4 94 11/25 4 94 11/25 4 94 11/25 4 69 9/25 4 60 24/25 4 44 7/25 4 33 3/25 4 33 3/25 4 74
87 SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 tønner 1 1 6 1 6 102 114 108 108 114
88 SALT [SALT] - French - P1_5 tønner 1 1 96 84 87 24/25 86 1/25 94
89 SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 tønner 1 96 108 1 105 102 99 93 93 87 3/5 100
90 SALT [SALT] - Liverpool - P1_8 tønner 1 114 114
91 SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 tønner 1 102 96 96 108 1 111 105 96 3/5 102 96 96 92 1/25 102
92 SALT [SALT] - Trapani - P1_6 tønner 1 108 102 108 108 1 114 108 108 105 105 102 108
93 SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_2 stykk 1 24 24/25 21 24/25 21 24/25 21 24/25 21 24/25 21 24/25 24 24/25 24 24/25 23
94 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15 pott 1 20 19/25 20 19/25 20 19/25 20 19/25 19 23/25 20 4/25 19 23/25 19 17/25 19 23/25 19 17/25 19 23/25 19 2/25 20
95 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Trondhjem - G1_16 pott 1 21 6/25 21 21 21 20 4/25 20 4/25 19 23/25 19 23/25 19 23/25 19 17/25 19 23/25 19 2/25 20
96 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Finmark - D1_5 våger 1 1 82 8/25 1 77 2/5 1 67 8/25 1 76
97 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Icelandic - D1_7 våger 1 1 54 1 54
98 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 våger 1 1 78 1 78 1 63 1 66 1 60 1 72 1 69
99 SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 våger 1 1 66 1 66 1 66 1 60 1 64
100 STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 våger 1 1 18 1 18 1 18 1 18
101 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 våger 1 1 54 1 54 1 54
102 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_22 våger 1 1 18 1 24 1 24 1 24 1 23
103 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 våger 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
104 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 våger 1 1 78 1 60 1 54 1 60 1 63
105 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 våger 1 1 75 1 78 1 78 1 78 1 77
106 STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small and large - D3_4 våger 1 1 96 1 96 1 96 1 96 1 96
107 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 våger 1 1 72 1 72 1 72 1 78 1 73
108 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 våger 1 1 96 1 96 1 96 1 99 1 102 1 102 1 98
109 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender Vestlofoten (fyldig) - D2_6 våger 1 1 108 1 114 2 2 1 108 1 114
110 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser - D2_18 våger 1 1 1 1 1 1
111 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 våger 1 1 60 1 72 1 72 1 72 1 78 1 71
112 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 våger 1 1 24 1 30 1 24 1 30 1 24 1 26
113 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 våger 1 1 96 1 96 1 96 1 102 1 96 1 97
114 STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling hyse - D2_15 våger 1 1 1 1 1 1
115 SUGAR [SUKKER] - Granulated sugar, Dutch farin - E1_12 kg 1 24 21/25 25 4/5 25 14/25 25 14/25 25 2/25 23 16/25 24 3/25 24 3/5 24 9/25 24 3/5 26 1/25 26 2/5 25
116 SUGAR [SUKKER] - Sugar brown, Havana - E1_8 kg 1 23 16/25 23 16/25 23 1/25 22 2/25 22 14/25 22 2/25 22 14/25 22 14/25 23 1/25 23 1/25 23 16/25 23 1/25 23
117 SUGAR [SUKKER] - Sugar white - E1_10 kg 1 25 2/25 26 1/25 24 3/5 24 3/25 23 16/25 23 16/25 24 3/25 24 3/25 24 3/5 26 1/25 26 1/25 25 2/25 25
118 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow - E1_9 kg 1 24 3/25 24 3/5 24 3/25 23 1/25 23 1/25 23 1/25 23 1/25 23 1/25 24 3/25 24 3/25 25 2/25 24 3/5 24
119 SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_3 kg 1 10 8/25 10 2/25 10 8/25 10 14/25 10 2/25 10 8/25 10 2/25 10 4/5 10 14/25 10 8/25 10 8/25 10 2/25 10
120 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 kg 1 26 1/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 21 24/25 21 24/25 21 24/25 18 24/25 24
121 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_7 kg 1 26 1/25 27 21 24/25 21 24/25 21 24/25 18 24/25 23
122 TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 tønner 1 6 84 6 84 6 96 7 7 6 96 6 108 6 78 6 60 6 66 6 66 6 42 6 85
123 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7 våger 1 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 60 10 90 11 60 11 90 12 10 83
124 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_9 kg 1 25 1/5 24 24/25 24 24/25 24 24/25 26 2/5 29 1/25 33 30 27
125 WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 tønner 1 6 60 5 36 5 24 5 81
126 WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 tønner 1 5 24 5 24 5 24
127 WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 tønner 1 5 48 5 48
128 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour ordinary quality - A4_5 kg 100 9 24 6/25 8 110 19/25 8 110 19/25 8 77 7/25 8 77 7/25 8 77 7/25 8 77 7/25 8 77 7/25 7 96 24/25 7 30 6 83 1/25 6 83 1/25 8 27
129 WILD ANIMAL SKINS [VILLDYRSKINN] - Otter skin oterskinn - I5_4 stykk 1 3 30 3 30 3 30 3 3 12 2 108 2 90 3 8
130 WILD ANIMAL SKINS [VILLDYRSKINN] - ox skin reveskinn - I5_1 stykk 1 2 2 2 2 2 24 2 5
131 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Beech barrels - K2_6 last 1 5 84 5 84 5 60 6 6 6 6 24 6 7 60 7 24 6 60 6 26
132 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4 last 1 5 5 4 24 4 60 5 5 5 6 6 6 60 6 60 5 96 5 45
133 WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels - K2_7 stykk 1 1 96 1 57 1 60 1 57 1 60 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 54 1 56

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.