Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1815
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Notat
Fra Til
1 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 dusin 1 15

Priser er gitt i daler og skilling.