Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1827
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon smoked Danish - B4_2 skippund 1 7 30 6 30 7 30 6 110
2 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 4 48 3 96 4 3 66 3 42 2 81 2 63 1 96 1 103 1/5 2 48 2 48 2 117
3 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 4 42 4 4 12 3 84 3 78 2 111 2 108 1 108 2 2 81 2 60 3 18
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 tønner 1 8 24 7 60 7 60 7 30 6 42 5 15 4 108 5 4 78 5 60 5 60 6 15
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 tønner 1 9 24 8 60 8 60 7 90 7 5 105 5 84 5 96 5 30 6 60 6 60 6 114
6 BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 quarter 1 8 60 8 8 11 10 90 9 60 9 36
7 BUTTER [SMOR] - Domestic (Opland) butter - C1_5 bismerpund 1 1 84 1 96 2 1 108 1 102
8 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 tønner 1 3 3 3
9 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 27 24/25 27 24/25 29 19/25 27 12/25 25 11/25 25 1/5 25 11/25 25 11/25 27
10 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, dark kandis - E2_3 pund 1 24 24
11 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 24 24/25 25 11/25 25 11/25 25 11/25 24 12/25 26 1/25 26 19/25 28 11/25 27 12/25 26
12 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 24 12/25 26 13/25 25 11/25 24 24/25 25 11/25 27 24/25 29 13/25 30 27
13 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 27 12/25 29 1/25 29 1/25 28 11/25 28 11/25 29 13/25 30 24/25 33 12/25 33 24/25 30
14 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_5 skippund 1 40 40
15 FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 stones 2 1 105 1 105
16 MALT [MALT] - Malt - G2_7 tønner 1 5 6 4 108 4 96 3 72 2 90 2 42 2 72 2 90 3 3 63
17 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 1 3 3 2 108 3 12 2 72 2 48 2 30 1 60 1 42 1 54 2 42
18 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 7 105 7 24 7 6 60 5 60 3 105 3 2 24 2 60 3 36 3 60 4 90
19 RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 pund 1 7 11/25 7
20 RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 pund 1 12 24/25 12 12 12/25 12
21 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 9 24/25 11 1/25 11 7/25 11 19/25 12 12/25 12 12/25 12
22 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 5 72 5 54 4 48 4 3 57 3 38 1/25 4 43
23 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 5 96 5 36 5 4 24 3 108 3 42 3 9 3 12 3 12 4 18 3 96 4 7
24 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 pott 1 26 1/25 26 1/25 26 1/25 23 19/25 24 12/25 25
25 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 1 15 24/25 17 13/25 14 1/25 11 19/25 13 1/5 14
26 SUGAR [SUKKER] - Sugar white Havana - E1_1 pund 1 24 20 1/25 20 1/25 21
27 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 18 24/25 17 1/25 18 18
28 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow St Croix - E1_4 pund 1 15 24/25 15 24/25 16 11/25 18 20 1/25 17 13/25 17 19/25 17
29 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 1 9 12/25 9
30 TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 pund 1 72 72 72
31 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 dusin 1 3 3
32 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 dusin 1 5 60 5 60
33 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf - G3_6 pund 1 18 18
34 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 6 42 5 96 5 114 4 90 3 84 3 54 3 108 4 5 48 5 4 99
35 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_1 bismerpund 1 18 11 14 60

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.