Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1831
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 3 6 4 18 4 24 24/25 4 6 24/25 4 30 24/25 3 96 3 2 96 24/25 3 12 3 39 24/25 3 39 3 67
2 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 4 12 4 41 1/25 4 54 24/25 4 41 1/25 4 51 24/25 3 117 3 50 1/25 3 45 3 48 3 105 3 90 3 114
3 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 tønner 1 7 60 8 7 105 8 8 9 24/25 7 105 7 6 45 6 39 24/25 7 6 105 7 43
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 tønner 1 8 30 9 8 105 9 9 9 24/25 8 105 8 7 41 1/25 7 39 24/25 8 7 83 1/25 8 38
5 BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 quarter 1 8 48 8 8 24
6 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 tønner 1 6 90 6 90 6 96 5 90 6 7 6 61
7 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 21 24/25 23 13/25 24 24/25 23 2/5 23 7/25 24 24/25 27 12/25 30 24/25 31 4/5 26
8 COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 pund 1 27 24/25 28
9 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, dark kandis - E2_3 pund 1 20 13/25 20 13/25 20 19/25 21
10 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 21 24/25 21 21 12/25 21 24/25 21 21 21
11 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 23 1/25 22 4/5 21 12/25 21 21 12/25 21 20 13/25 20 13/25 21 24/25 22
12 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 25 11/25 26 13/25 23 13/25 23 19/25 23 1/25 23 13/25 23 1/25 24 23 1/25 24
13 FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 stones 2 2 12 2 18 2 30 2 6 2 17
14 IRON [JERN] - Iron bars - N1_2 skippund 1 10 60 10 60
15 IRON [JERN] - Iron plates double - N1_3 box 1 18 60 18 60
16 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 box 1 12 60 12 60 12 12 12 12 12 19
17 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 box 1 9 60 9 60 9 9 9 9 9 19
18 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_1 tønner 1 4 4 4
19 MALT [MALT] - Malt - G2_7 tønner 1 4 6 4 52 4/5 4 62 2/5 4 15 3/5 4 56 2/5 4 16 4/5 3 78 3 48 3 99 3/5 4 28 4/5 4 21 4 11
20 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 1 2 18 2 57 2 87 24/25 2 90 2 110 1/25 2 45 1 108 1 75 24/25 2 2 9 2 12 2 34
21 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 5 5 83 1/25 6 90 6 53 1/25 6 50 1/25 5 72 4 90 5 4 50 1/25 4 75 4 75 5 47
22 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 10 4/5 10 4/5 9 24/25 10 1/5 10 1/5 10 4/5 11 1/25 11
23 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 6 6 6 5 108 5 5 42 5 69 24/25 3 80 1/25 4 23 1/25 4 108 5 48 5 24 5 24
24 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 6 5 111 5 62 1/25 4 111 5 18 5 72 4 4 5 16
25 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 pott 1 27 24/25 27 24/25 30 26 1/25 29 1/25 30 12/25 29 1/25 28 11/25 29
26 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 1 19 11/25 18 12/25 18 18 18 17 4/25 14 13/25 14 7/25 17
27 SUGAR [SUKKER] - Powdered sugar white - E1_2 pund 1 15 12/25 15 12/25 15 12/25 15 12/25 15 15 15 15 6/25 15 24/25 15 24/25 15
28 SUGAR [SUKKER] - Sugar brown - E1_5 pund 1 9 9 9 9 9 9
29 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 11 13/25 12 12/25 11 2/5 12 12/25 12 12 11 13/25 12 12 12/25 12 12/25 12
30 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 1 7 1/5 6 24/25 6 24/25 6 24/25 9 12/25 9 24/25 8
31 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 8 60 8 90 8 78 7 75 7 60 7 30 6 30 6 60 7 8 7 105 7 74

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.