Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1833
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 2 50 1/25 2 54 2 24 1 105 24/25 1 108 24/25 1 108 1 86 1/25 1 77 1/25 1 81 24/25 1 111 24/25 1 111 1 110 1/25 1 115
2 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 2 98 1/25 2 60 2 74 1/25 2 14 1/25 2 20 1/25 2 15 1 114 24/25 1 108 2 3 2 39 3/5 2 8 1/25 2 6 2 27
3 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_2 skippund 1 7 7 7 7
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 tønner 1 5 5 4 102 4 4 4 4 4 4 6 4 30 4 37
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 tønner 1 5 92 1/25 5 96 5 87 24/25 5 5 4 83 1/25 4 72 4 107 1/25 4 117 24/25 4 60 5 11
6 BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 quarter 1 7 90 8 60 8 15
7 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 34 2/25 36 3/25 32 4/25 34
8 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 tønner 1 9 9
9 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 29 13/25 28 11/25 28 4/5 29 1/25 28 4/5 30 32 13/25 32 19/25 33 24/25 31 11/25 30 24/25 31
10 COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 pund 1 30 32 1/25 33 24/25 36 36 24/25 36 34
11 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 21 6/25 21 21 20 13/25 20 1/25 21 20 19/25 20 19/25 19 11/25 19 4/5 21
12 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 21 18 24/25 18 24/25 18 24/25 19
13 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 23 1/25 24 23 1/25 24 12/25 21 24/25 20 13/25 21 21 12/25 21 12/25 20 13/25 21 22
14 EGGS [EGG] - Eggs - C3_1 snes 1 48 48
15 FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 stones 2 2 6 2 12 1 116 2/5 1 108 1 108 1 118
16 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 60 60
17 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 72 72
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 97 17/25 105 6/25 100
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 105 6/25 105
22 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 box 1 10 84 10 96 10 96 10 84 10 84 10 89
23 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 box 1 8 84 8 84 8 84 8 84 8 72 8 82
24 MALT [MALT] - Malt - G2_7 tønner 1 3 39 24/25 3 8 1/25 2 108 2 39 24/25 2 48 2 50 1/25 2 41 1/25 2 48 2 44 1/25 2 36 2 45 24/25 2 2 62
25 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 98 19/25 2 98 19/25 2 91 8/25 2 96
26 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 1 73 4/5 2 18 12/25 1 112
27 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 1 1 39 24/25 1 47 1/25 1 30 1 33 1 44 1/25 1 18 1 18 24/25 1 33
28 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 4 48 3 114 3 113 1/25 3 36 3 50 1/25 3 50 1/25 3 48 3 51 3 3 48 2 114 2 96 3 54
29 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 10 1/5 10 11/25 9 24/25 10 1/5 10 4/5 10 11/25 10 4/5 9 24/25 10 1/5 10
30 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 60 4 48 4 21 24/25 3 105 3 113 1/25 4 57 4 35 1/25 4 30 3 65 1/25 3 36 3 84 3 72 4
31 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 3 69 3 68 1/25 3 53 1/25 2 110 1/25 3 18 3 36 3 12 3 15 2 117 24/25 3 6 3 33 3 48 3 29
32 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 84 3 72 3 78
33 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 skippund 1 2 45 2 37 14/25 2 30 2 38
34 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 pott 1 27 24/25 28
35 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 1 12 6/25 12 9 12/25 11
36 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 30 3/25 30 3/25 63 21/25 42
37 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 33 21/25 30 3/25 41 2/5 35
38 SUGAR [SUKKER] - Powdered sugar white - E1_2 pund 1 15 14 13/25 14 13/25 14 13/25 12 24/25 14 1/25 14 1/25 13 11/25 13 11/25 13 11/25 14
39 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 14 1/25 14 1/25 14 1/25 12 24/25 12 12/25 13 11/25 13 11/25 13 11/25 12 24/25 12 24/25 13
40 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 1 8 13/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 7
41 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 40 2/25 40 2/25 40
42 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 dusin 1 2 60 2 60
43 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 dusin 1 5 5
44 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 6 6 5 108 5 15 4 99 24/25 4 71 1/25 4 60 4 72 4 54 4 77 1/25 4 4 116
45 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_2 bismerpund 1 60 60

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.