Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1839
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 22 2/25 22 2/25 22 2/25 23 4/25 22 2/25 22 2/25 19 2/25 22
2 BACON [FLESK] - Bacon salted Danish - B4_3 skippund 1 33 30 60 34 32 58
3 BACON [FLESK] - Bacon smoked Danish - B4_2 skippund 1 11 19/25 11 2/5 12 24/25 12
4 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 2 96 2 108 3 2 90 2 51 24/25 2 24 2 15 2 108 2 114 2 102 2 83
5 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 3 23 1/25 3 48 3 24 3 9 3 14 1/25 3 14 1/25 2 95 1/25 2 33 24/25 2 54 3 20 1/25 2 117 3 8 1/25 2 118
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 tønner 1 5 84 5 84 5 48 5 42 4 90 4 90 4 93 4 60 4 30 4 108 4 108 4 96 4 117
7 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 tønner 1 6 84 6 84 6 60 5 108 5 90 5 90 5 36 4 60 5 30 6 6 18 4 96 5 92
8 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 11 19/25 12 12 24/25 14 19/25 18 3/5 18 17 4/25 17 1/25 15 12 24/25 11 2/5 15
9 BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 quarter 1 10 60 10 10 10 19
10 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 38 4/25 38 4/25 38 4/25 42 3/25 46 1/5 38 4/25 38 4/25 38 4/25 38 4/25 38 4/25 36 3/25 39
11 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 tønner 1 3 36 3 36
12 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 3 90 3 96 3 96 3 108 3 36 3 36 3 24 3 69
13 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 18 18 6/25 20 7/25 20 13/25 21 18 6/25 18 3/25 18 24/25 19 11/25 19 11/25 19
14 COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 pund 1 24 12/25 24
15 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 15 24/25 15 24/25 15 24/25 15 24/25 15 24/25 14 13/25 15 12/25 15 15 15 15
16 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 15 24/25 15 24/25 16 4/5 16
17 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 18 17 19/25 18 12/25 18 18/25 18 18 17 13/25 17 22/25 17 4/25 17 1/25 18
18 EGGS [EGG] - Eggs - C3_1 snes 1 21 24/25 22
19 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 12 2 108 2 108 2 108 2 84 2 108 2 108
20 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 1 108 2 12 1 108 1 108 1 108 2 12 1 116
21 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 1 72 1 78 1 66 1 90 1 84 1 78
22 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_5 skippund 1 39 19 1/5 39 19 1/5 39 19
23 FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 stones 2 1 78 1 75 1 75 1 75 1 72 1 84 1 77
24 FLAX [LIN] - Tow Baltic stry - L6_7 skippund 1 18 17 60 18 17 100
25 FLAX [LIN] - Tow Dutch stry - L6_6 bismerpund 1 108 108
26 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 18 24/25 21 21 24/25 27 24/25 27 26 1/25 20 1/25 21 24/25 18 23
27 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 33 24/25 27 38 1/25 33 33 33
28 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 50 1/25 44 1/25 50 1/25 50 1/25 54 44 1/25 54 50 1/25 50
29 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 1 12 1 12 1 12 96 102 119
30 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 11 1/25 9 9 11 13/25 12 11
31 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 8 13/25 9 9 9
32 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 41 16/25 1 36 9/25 1 34 2/25 1 67 23/25 2 41 22/25 2 41 22/25 1 7 4/5 1 4 2/25 1 34 2/25 1 30 9/25 1 26 16/25 1 55
33 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 41 16/25 1 42
34 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 36 9/25 1 36
35 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 34 2/25 1 34
36 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
37 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 41 22/25 2 42
38 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 41 22/25 2 42
39 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
40 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
41 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 34 2/25 1 34
42 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 30 9/25 1 30
43 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 26 16/25 1 27
44 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98 1/25 1 105 12/25 1 116 19/25 2 87 2 4 8/25 1 49 2/25 1 64 1/5 1 82 23/25 1 82 23/25 1 82 23/25 1 101
45 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
46 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
47 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 105 12/25 1 105
48 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 116 19/25 1 117
49 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 87 2 87
50 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 4 8/25 2 4
51 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 49 2/25 1 49
52 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 64 1/5 1 64
53 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
54 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
55 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
56 IRON [JERN] - Iron bars - N1_2 skippund 1 9 9
57 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 1 9 60 8 90 9 30 8 90 10 60 9 44
58 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 box 1 10 60 10 90 10 60 11 90 11 30 10 114
59 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 box 1 11 60 11 60 11 60 12 60 12 90 12 60 12 60 12 13
60 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 box 1 9 60 8 90 8 60 8 96 9 30 8 116
61 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 box 1 8 96 9 9 30 8 96 8 96 9 60 9 3
62 LAMP OIL [LAMPEOLJE] - Lamp oil - M9_1 pott 1 24 24
63 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas unbleached lerret - L7_9 stykk 1 4 48 4 48 4 39 4 45
64 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_1 tønner 1 3 36 3 36
65 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 tønner 1 3 30 3 78 3 60 3 36 3 12 3 18 3 24 3 36
66 LINSEED OIL [LINOLJE] - Linseed oil - M6_1 pott 1 23 1/25 22 11/25 21 18 21
67 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 stykk 1 10 10 11 10 10 12 10 10 11 11 60 10 10 60
68 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 18 16 19 19 20 60 20 18 18 17 18 18 18 40
69 MALT [MALT] - Malt - G2_7 tønner 1 3 60 3 48 3 42 3 30 3 8 1/25 3 3 36 3 32
70 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 12 3/5 13 1/5 12 9/25 12 24/25 18 24/25 19 2/25 17 4/25 18 14 4/25 12 3/5 12 15
71 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 117 3/5 2 117 3/5 3 35 7/25 3 110 13/25 3 35 7/25 2 117 3/5 3 29
72 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 55 11/25 2 83 1/25 2 83 1/25 2 83 1/25 2 36 24/25 2 36 24/25 2 2 54
73 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 1 2 12 2 2 8 1/25 2 24 2 36 2 38 1/25 1 96 2 1 108 2 9
74 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 4 3 108 4 18 3 108 3 89 1/25 3 96 4 42 3 24 3 3 72 3 45 24/25 3 88
75 RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 pund 1 6 6 6
76 RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 pund 1 9 24/25 9 24/25 10
77 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 11 19/25 11 13/25 11 13/25 11 1/25 11 1/25 10 4/5 10 4/5 10 4/5 10 4/5 11
78 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 48 4 72 4 75 4 33 3 3 48 3 12 2 110 1/25 3 24 3 60 24/25 3 59 1/25 3 72 3 80
79 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 4 24 4 30 4 12 3 96 3 59 1/25 3 12 3 27 2 96 2 108 3 12 3 21 3 66 3 56
80 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 90 3 90 3 90 4 3 98
81 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 skippund 1 1 105 2 15 2 15 2 22 14/25 2 7 14/25 2 9
82 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13 pott 1 38 1/25 38 1/25 38 1/25 36 24/25 36 24/25 38
83 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 1 12 11 19/25 12 12 12 11 1/25 11 1/25 12 12 12
84 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 82 17/25 78 24/25 82 17/25 97 17/25 86 2/5 86
85 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 93 24/25 86 2/5 93 24/25 108 24/25 82 17/25 93
86 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 56 2/5 63 21/25 63 21/25 71 2/5 82 17/25 75 3/25 69
87 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 10 4/5 10 23/25 11 4/25 11 4/25 11 1/25 10 11/25 10 11/25 10 17/25 10 11/25 10 11/25 11
88 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 1 6 18/25 7 11/25 7 2/25 6 24/25 7 1/5 6 6/25 7 1/5 7
89 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 38 4/25 38 4/25 38 4/25 34 2/25 48 3/25 44 4/25 40
90 TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 pund 1 66 66 66 66 56 1/25 56 1/25 57 24/25 57 24/25 57 24/25 61
91 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 13 14/25 21 20 19/25 21 24/25 21 24/25 18 24/25 26 4/25 21
92 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 7 90 8 7 6 7 84 6 45 7 43
93 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_1 bismerpund 1 19 60 19 60
94 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, casks - A4_3 kg 90 2 105 2 105

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.