Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1843
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 12 3/5 14 19/25 15 15 14 2/5 15 17 4/25 15 24/25 15 13 4/5 15 3/5 15
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 2 68 19/25 2 90 9/25 2 111 21/25 3 6 6/25 3 13 11/25 2 119 1/25 2 109
3 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 1 96 2 23 1/25 2 27 2 48 2 81 2 42 2 24 2 42 2 34
4 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 2 33 2 23 1/25 2 21 24/25 2 53 1/25 2 45 2 56 1/25 2 90 2 107 1/25 2 86 1/25 2 47 1/25 2 47 1/25 2 108 2 60
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_2 skippund 1 5 60 5 30 5 30 5 60 5 60 5 30 5 30 5 43
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 tønner 1 4 60 4 60 4 51 24/25 4 6 24/25 3 117 24/25 4 4 4 4 60 4 4 4 60 4 25
7 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 tønner 1 5 42 5 39 5 9 24/25 4 95 1/25 4 69 24/25 4 68 1/25 4 50 1/25 4 54 4 74 1/25 4 65 1/25 4 75 24/25 5 4 93
8 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 7 1/5 8 2/5 9 10 4/5 11 2/5 11 1/25 7 14/25 9 6 3/5 6 6/25 7 1/5 7 4/5 9
9 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 34 2/25 31 2/25 34 2/25 38 4/25 46 1/5 42 3/25 38 4/25 39 3/25 37 1/5 38 4/25 37 1/5 38 4/25 38
10 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 4 18 4 72 4 36 4 66 4 108 5 54 5 90 5 90 8 36 8 60 9 8 30 6 16
11 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 12 24/25 12 18/25 12 12/25 12 18/25 12 18/25 12 12/25 12 12/25 12 12/25 12 11 19/25 11 19/25 11 19/25 12
12 COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 pund 1 15 24/25 15 24/25 16 11/25 16 1/5 16 1/5 14 13/25 14 1/25 14 1/25 14 1/25 15 15 15 15
13 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 11 13/25 11 7/25 11 13/25 11 7/25 11 7/25 11 7/25 12 12 11 13/25 11 13/25 11 19/25 11 19/25 12
14 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 13 11/25 13 4/5 13 11/25 14 13/25 14 13/25 13 17/25 13 11/25 13 11/25 13 11/25 13 8/25 13 8/25 13 17/25 14
16 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 2 60 2 36 2 36 2 54 2 47
17 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 1 78 1 78 1 78 1 90 1 81
18 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 1 54 1 54 1 42 1 60 1 66 1 55
19 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_5 skippund 1 33 60 33 60 33 60 33 60 33 60 33 60 33 33 33 33 33 33 33 30
20 FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 stones 2 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 42 1 48 1 36 1 36 1 36 1 44
21 FLAX [LIN] - Tow Baltic stry - L6_7 skippund 1 18 60 18 18 18 18 18 17 60 17 60 17 60 17 60 18 18 17 105
22 FLAX [LIN] - Tow Dutch stry - L6_6 bismerpund 1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
23 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 15 24/25 14 1/25 15 24/25 21 24/25 27 24 24/25 21 24/25 15 24/25 18 24/25 21 20
24 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 26 1/25 21 24/25 27 33 24/25 33 33 24/25 26 1/25 26 1/25 30 33 29
25 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 51 30 42 54 51 51 42 42 44 1/25 42 45
26 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 75 24/25 78 54 66 90 73
27 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 9 7 11/25 8 13/25 10 11/25 11 1/25 9
28 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 97 17/25 116 13/25 1 4 2/25 1 34 2/25 1 37 4/5 1 52 23/25 1 60 9/25 97 17/25 1 75 12/25 1 67 23/25 1 52 23/25 1 27
29 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
30 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
31 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
32 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
33 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 34 2/25 1 34
34 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 37 4/5 1 38
35 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 52 23/25 1 53
36 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
37 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
38 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 75 12/25 1 75
39 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
40 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 52 23/25 1 53
41 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 7 4/5 1 15 9/25 1 34 2/25 1 64 1/5 1 82 23/25 1 101 19/25 1 113 1/25 1 105 12/25 2 11 22/25 1 113 1/25 1 101 19/25 1 74
42 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
43 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
44 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 15 9/25 1 15
45 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
46 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 64 1/5 1 64
47 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
48 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 101 19/25 1 102
49 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
50 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 105 12/25 1 105
51 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 11 22/25 2 12
52 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
53 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 101 19/25 1 102
54 IRON [JERN] - Iron bars - N1_2 skippund 1 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 60 8 60 8 60 8 60 8 60 8 60 8 42
55 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 1 7 54 7 108 7 54 8 8 60 7 42 7 108 8 7 90 7 98
56 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 box 1 9 30 10 10 30 10 30 9 108 10 9 30 9 30 9 93
57 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 box 1 10 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4
58 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 box 1 7 42 7 36 7 12 7 36 7 12 7 12 7 7 7 7 66 7 22
59 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 box 1 7 72 7 24 7 24 7 24 7 24 7 24 7 7 7 7 7 7 7 16
60 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 tønner 1 3 36 3 12 2 108 2 108 3 24 2 108 3 12 2 72 3 3 3 3 12 3 1
61 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 stykk 1 9 11 11 14 60 9 9 60 7 8 7 9 9 60
62 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 13 13 13 14 15 19 16 11 11 14 15 13 13 110
63 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 9 9 11 1/25 11 1/25 9 24/25 9 8 4/25 8 16/25 9
64 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 23 13/25 2 23 13/25 2 53 16/25 2 68 16/25 2 91 8/25 2 79 23/25 2 117 3/5 2 53 16/25 2 46 2/25 2 68 16/25 2 53 16/25 2 62
65 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 1 110 19/25 2 2 27 18/25 2 36 24/25 2 64 17/25 2 46 1/5 3 27 18/25 3 64 17/25 2 55 11/25 2 27 18/25 2 27 18/25 2 55 11/25 2 56
66 RAISINS [ROSINER] - Currants - E6_2 pund 1 12 24/25 12 12 12 12 12
67 RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 pund 1 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 8 1/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 5 1/25 7
68 RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 pund 1 6 24/25 6 24/25 6 12/25 6 12/25 6 18/25 6 24/25 6 12/25 6 18/25 7 4/5 8 1/25 8 1/25 7
69 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 7 11/25 7 11/25 8 1/25 8 1/25 8 1/25 7 4/5 7 11/25 7 11/25 7 11/25 7 11/25 7 11/25 7 11/25 8
70 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 3 72 24/25 3 57 3 36 3 12 24/25 3 14 1/25 3 51 3 44 1/25 3 44 1/25 3 3 24/25 3 3 6 3 14 2/5 3 30
71 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 2 83 1/25 2 96 3 12 2 108 2 78 2 99 2 111 3 2 103
72 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 24 3 12 3 12 3 84 3 12 2 108 3 3 12 3 18
73 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 skippund 1 1 112 14/25 1 108 1 75 1 94 14/25 1 67 14/25 1 91
74 SPICES [KRYDDER] - Ginger - E7_2 pund 1 10 11/25 10 11/25 10 11/25 10 11/25 10 11/25 10 11/25 10 11/25 10 11/25 10 11/25 9 24/25 10 11/25 10 11/25 10
75 SPICES [KRYDDER] - Pepper Black - E7_1 pund 1 15 15 14 1/25 15 24/25 15 15 15 15 15 14 1/25 14 7/25 13 11/25 15
76 SPICES [KRYDDER] - Pimento allehånde - E7_3 pund 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
77 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13 pott 1 27 24/25 26 1/25 26 1/25 27 24/25 27 24/25 27 24/25 28 11/25 29 13/25 30 32 1/25 33 33 24/25 29
78 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 pott 1 15 24/25 15 24/25 15 24/25 17 1/25 17 1/25 17 1/25 18 18 20 1/25 20 1/25 20 1/25 18
79 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 1 10 11/25 10 8/25 10 1/5 9 24/25 10 1/5 10 1/5 10 11/25 10 4/5 10 11/25 9 21/25 9 9/25 9 12/25 10
80 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 41 2/5 45 3/25 67 17/25 82 17/25 82 17/25 78 24/25 78 24/25 68
81 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 56 2/5 48 21/25 48 21/25 48 21/25 56 2/5 90 6/25 97 17/25 112 4/5 101 13/25 74
82 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 41 2/5 33 21/25 33 21/25 33 21/25 60 3/25 48 21/25 67 17/25 78 24/25 67 17/25 86 2/5 82 17/25 67 17/25 59
83 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 7 17/25 7 17/25 7 23/25 8 19/25 8 4/25 8 13/25 8 7/25 8 7/25 8 2/5 8 2/5 8 13/25 8 7/25 8
84 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 27 3/25 27 3/25 27 12/25 25 2/25 26 1/25 26 1/25 26 1/25 25 2/25 26
85 TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 pund 1 78 75 24/25 74 1/25 72 69 24/25 69 24/25 66 24/25 60 60 24/25 62 1/25 60 24/25 60 24/25 68
86 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 12 24/25 12 24/25 14 4/25 15 12 24/25 14
87 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 4 78 4 63 4 36 24/25 4 21 4 8 1/25 4 11 1/25 4 30 4 50 1/25 4 66 4 4 3 24/25 4 12 4 31

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.