Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1847
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 17 4/25 17 4/25 18 18 24/25 26 4/25 22 1/5 23 4/25 23 4/25 23 4/25 21
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 4 51 12/25 4 108 21/25 4 80 4/25 5 3 6/25 5 82 1/5 5 10 11/25 3 114 3 85 1/5 3 85 1/5 4 68
3 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 3 75 4 18 4 6 5 96 5 44 1/25 3 96 3 57 2 96 3 18 3 17 1/25 2 102 3 100
4 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 3 111 24/25 4 57 24/25 4 60 4 68 1/25 5 84 24/25 5 90 4 44 1/25 3 93 3 48 3 36 3 35 1/25 3 18 4 22
5 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 10 14/25 9 24/25 11 1/25 11 1/25 11 2/5 11 1/25 10 4/5 12 24/25 11
6 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 40 1/5 40 1/5 42 3/25 42 3/25 36 3/25 42 3/25 42 3/25 42 3/25 48 6/25 42
7 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 4 90 5 60 4 90 6 30 5 60 5 30 5 39
8 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 12 24/25 12 24/25 13 11/25 14 1/25 14 1/25 13 1/5 13 2/25 12 24/25 12 24/25 12 24/25 13 8/25 12 24/25 13
9 COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 pund 1 15 18/25 20 1/25 20 1/25 20 1/25 19
10 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 13 1/5 13 17/25 13 1/5 13 23/25 14 1/25 14 4/25 14 4/25 13 17/25 14 1/25 14 1/25 13 23/25 13 23/25 14
11 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 12 24/25 12 18/25 13 2/25 12 24/25 13 2/25 12 21/25 12 21/25 12 24/25 12 21/25 12 21/25 12 18/25 12 18/25 13
12 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 15 12/25 15 18/25 16 8/25 16 8/25 16 8/25 15 24/25 15 12/25 15 12/25 15 12/25 15 12/25 15 12/25 15 12/25 16
13 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 36 3 24 3 12 3 24
14 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 48 2 54 2 48 2 96 2 61
15 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 18 2 18 2 18 2 72 2 32
16 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 27 30 33 26 1/25 33 30
17 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 38 1/25 38 1/25 44 1/25 33 24/25 44 1/25 40
18 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 42 60 66 57 66 58
19 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 108 114 108 78 102 102
20 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 18 24/25 17 13/25 21 24/25 20
21 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 9 24/25 12 24/25 17 1/25 11 1/25 11 1/25 12
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 37 4/5 1 7 4/5 1 30 9/25 1 60 9/25 1 75 12/25 1 37 4/5 1 37 4/5 1 52 23/25 1 60 9/25 1 45
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 37 4/5 1 38
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 30 9/25 1 30
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
27 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 75 12/25 1 75
28 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 37 4/5 1 38
29 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 37 4/5 1 38
30 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 52 23/25 1 53
31 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 90 12/25 1 79 1/5 1 79 1/5 1 105 12/25 2 13 17/25 1 60 9/25 1 98 1/25 1 98 1/25 1 101 19/25 1 94
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 90 12/25 1 90
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 79 1/5 1 79
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 79 1/5 1 79
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 105 12/25 1 105
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 13 17/25 2 14
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 60 9/25 1 60
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
40 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
41 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 101 19/25 1 102
42 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 1 8 90 8 90 8 90 8 30 9 8 108 8 88
43 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 box 1 9 90 9 90 10 60 10 60 10 15
44 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 box 1 9 10 60 10 48 9 115
45 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 box 1 7 90 7 12 8 90 7 78 7 98
46 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 box 1 7 72 7 72 7 84 8 30 8 7 100
47 LAMP OIL [LAMPEOLJE] - Lamp oil - M9_1 pott 1 21 24/25 24 23
48 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 tønner 1 3 84 4 4 12 4 30 4 30 4 24 4 24 4 24 4 24 4 15
49 LINSEED OIL [LINOLJE] - Linseed oil - M6_1 pott 1 17 13/25 17 13/25 18 24/25 18 24/25 18 12/25 18
50 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 stykk 1 10 12 12 12 14 14 12 60 12 60 12 45
51 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 12 60 14 14 16 60 17 60 18 21 17 60 16 48
52 MALT [MALT] - Malt - G2_7 tønner 1 5 60 4 24 3 66 4 51
53 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 10 14/25 9 24/25 11 1/25 15 24/25 15 12 15 13
54 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 3 91 17/25 4 28 1/5 4 9 9/25 5 2 7/25 5 77 16/25 5 21 3/25 3 5 4/25 2 61 1/5 3 35 7/25 4 9
55 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 3 27 18/25 3 73 4/5 3 101 13/25 3 101 13/25 5 46 1/5 4 92 7/25 2 110 19/25 2 73 4/5 2 27 18/25 3 72
56 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 1 2 72 3 12 2 60 2 88
57 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 5 5 75 5 38 1/25 4 42 24/25 4 4 24 4 90
58 RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 pund 1 7 11/25 7 11/25 7 11/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 8 1/25 7
59 RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 pund 1 8 1/25 8 1/25 8 1/25 8 1/25 8 1/25 8 1/25 7 4/5 7 4/5 9 8
60 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 8 13/25 8 1/25 8 1/25 9 9 24/25 8 13/25 9 9 9 24/25 9 9 9
61 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 5 51 24/25 5 93 5 114 6 15 5 8 1/25 4 15 3 108 3 72 3 111 24/25 3 90 4 90
62 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 5 41 1/25 5 84 24/25 5 102 24/25 6 36 7 30 8 3 87 24/25 4 3 116 1/25 5 69
63 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 5 12 5 30 5 108 5 90 7 60 5 90 3 96 3 84 4 12 5 24
64 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 skippund 1 2 2
65 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13 pott 1 39 36 36 37
66 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 pott 1 18 18 12/25 18
67 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Hamburg - G1_14 pott 1 33 24/25 34
68 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 1 12 12 9/25 14 2/5 15 17 1/25 14 22/25 14 22/25 12 12/25 12 18/25 12 12/25 14
69 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 82 17/25 1 15 9/25 75 3/25 78 24/25 93
70 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 112 4/5 105 6/25 116 13/25 1 7 4/5 1 22 4/5 82 17/25 86 2/5 90 6/25 108
71 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 93 24/25 82 17/25 75 3/25 1 6/25 1 30 9/25 67 17/25 75 3/25 75 3/25 92
72 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 9 3/25 9 3/25 10 2/25 10 11/25 10 11/25 10 1/5 10 2/25 9 3/25 9 6/25 10 1/5 10 2/25 9 21/25 10
73 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 1 6 6/25 6 12/25 6 12/25 6 24/25 7 1/5 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 6 24/25 7 1/5 7
74 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 33 3/25 31 14/25 32 16/25 31 2/25 38 4/25 33
75 TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 pund 1 51 24/25 51 24/25 50 1/25 56 1/25 50 1/25 51 24/25 53 1/25 51 48 24/25 51 50 1/25 50 1/25 51
76 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 17 4/25 18 24/25 18 24/25 15 18
77 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 8 30 9 90 8 12 6 99 24/25 6 6 5 75 7 28
78 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, casks - A4_3 kg 90 2 105 2 105

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.