Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1850
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar April Mai Juni Juli August September November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 15 16 14/25 15 24/25 17 4/25 15 24/25 16
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 2 61 14/25 2 32 22/25 2 32 22/25 2 61 14/25 2 61 14/25 2 50
3 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 2 6 2 12 2 9
4 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 2 2 11 1/25 2 24 2 48 2 45 2 25
5 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 9 3/5 11 1/25 11 1/25 11 1/25 8 2/5 10
6 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 34 2/25 37 1/5 34 2/25 34 2/25 34 2/25 35
7 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 3 96 4 60 4 84 4 24 4 36
8 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 1 15 18/25 15 24/25 16 11/25 15 24/25 18 6/25 16
9 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 1 12 24/25 12 6/25 13
10 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 1 12 12 12 12
11 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 1 15 14 22/25 14 16/25 14 1/25 14 1/25 15
12 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 2 60 2 60
13 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 1 108 2 24 2 6
14 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 1 78 1 96 1 87
15 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 36 33 35
16 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 72 60 66
17 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 78 66 72
18 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 102 66 84
19 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 18 18
20 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 18 18
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 19 2/25 1 22 4/5 82 17/25 105 6/25 116 13/25 117
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 19 2/25 1 19
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 23
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 82 17/25 83
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 105 6/25 105
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 60 9/25 1 52 23/25 1 7 4/5 1 11 13/25 1 19 2/25 1 30
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 60 9/25 1 60
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 52 23/25 1 53
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 11 13/25 1 12
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 19 2/25 1 19
33 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 1 8 8 8
34 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 box 1 7 24 7 24
35 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 tønner 1 3 48 3 12 3 60 4 24 3 66
36 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 stykk 1 10 12 60 10 10 99
37 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 12 60 15 12 60 13 39
38 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 11 1/25 15 11 1/25 12
39 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 46 2/25 2 38 13/25 2 31 2/25 2 95 1/25 2 61 1/5 2 55
40 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 1 101 13/25 2 2 9 6/25 2 27 18/25 2 2 4
41 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 3 18 3 3 54 3 24
42 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 1 8 1/25 8
43 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 2 108 2 99 2 102 3 18 3 12 2 116
44 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 2 60 2 75 2 72 2 108 2 79
45 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 2 36 2 84 2 60 2 60 2 84 2 65
46 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 48 21/25 48 21/25 45 3/25 48 21/25 60 3/25 50
47 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 60 3/25 60 3/25 45 3/25 56 2/5 67 17/25 58
48 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 37 14/25 41 2/5 33 21/25 41 2/5 41 2/5 39
49 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 1 8 19/25 8 4/25 7 4/5 8 16/25 9 3/5 9
50 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 1 5 13/25 6
51 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 29 1/25 26 1/25 31 2/25 29
52 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 14 4/25 15 15
53 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 4 30 4 60 4 102 4 108 4 75

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.