Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1851
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 15 15 24/25 18 24/25 18 17 4/25 17
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 2 83 4/25 2 97 14/25 3 27 21/25 3 27 21/25 2 104 19/25 2 116
3 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 1 2 6 2 6
4 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 2 48 2 92 1/25 2 96 2 96 2 83 1/25 2 96 2 96 2 87
5 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 9 11 2/5 12 24/25 11 1/25 11 1/25 11
6 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 35 4/25 41 4/25 42 3/25 37 1/5 38 4/25 39
7 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 4 72 5 12 4 84 4 72 6 90 5 19
8 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 2 84 2 84
9 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 12 2 12
10 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 1 87 1 96 1 91
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 33 12/25 36 35
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 36 42 39
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 60 60 60
14 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 90 78 84
15 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 12 12/25 12
16 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 12 24/25 13
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 93 24/25 1 6/25 1 52 23/25 97 17/25 1 4 2/25 1 2
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 93 24/25 94
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 6/25 1
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 52 23/25 1 53
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
23 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 1 26 16/25 1 82 23/25 1 6/25 1 41 16/25 1 29
24 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
25 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 26 16/25 1 27
26 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 6/25 1
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 41 16/25 1 42
29 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 1 7 90 8 30 8
30 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 box 1 9 90 9 90
31 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 box 1 7 54 7 54
32 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 tønner 1 4 24 4 24 4 36 4 24 4 24 4 26
33 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 stykk 1 12 11 11 59
34 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 14 18 16 4
35 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 9 24/25 11 1/25 12 24/25 11
36 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 34 4/5 2 98 19/25 3 1 11/25 3 99 6/25 2 79 23/25 2 110
37 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 2 46 1/5 2 110 19/25 3 27 18/25 1 110 19/25 2 58
38 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 1 2 24 2 24
39 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 3 42 24/25 3 90 3 99 3 54 3 42 3 30 3 60
40 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 3 17 1/25 3 6 3 36 3 39 3 117 4 93 3 108 3 76
41 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 1 2 84 3 18 4 24 3 41
42 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 2 84 3 6 3 12 3 96 3 16
43 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 60 3/25 65 19/25 71 2/5 60 3/25 67 17/25 65
44 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 71 2/5 75 3/25 75 3/25 67 17/25 67 17/25 71
45 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 45 18/25 41 2/5 43 1/5 56 2/5 47
46 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 28 2/25 24 3/25 26 1/25 26
47 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 15 14 4/25 15 24/25 12 24/25 15
48 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 4 48 4 72 4 60 4 72 4 48 4 108 4 72 4 68

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.