Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1858
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 19 4/5 20 4/25 21 22 1/5 23 4/25 23 2/5 21 24/25 22 4/5 23 4/25 23 4/25 21 21 22
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 3 56 13/25 3 27 21/25 3 27 21/25 3 27 21/25 4 8 7/25 3 85 1/5 3 85 1/5 3 70 23/25 3 56 13/25 3 85 1/5 3 42 3/25 3 63
3 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 12 24/25 12 24/25 15 9/25 17 16/25 18 9/25 17 16/25 20 2/5 18 24/25 14 19/25 15 3/5 13 14/25 13 4/5 16
4 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 61 1/5 50 4/25 44 4/25 44 4/25 46 1/5 44 4/25 44 4/25 47 4/25 48 6/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 48
5 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 4 90 4 90
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 60 3 12 3 24 3 3 36 3 6 3 6 3 12 3 24 3 12 3 19
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 3 6 2 108 2 108 2 66 2 78 2 66 2 54 2 66 2 36 2 48 2 36 2 71
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 78 2 66 2 54 2 42 2 36 2 30 2 12 1 114 1 108 1 114 2 12 1 108 2 24
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 54 42 42 51 42 33 30 36 41
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 66 72 78 60 60 63 24/25 60 66
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 102 90 96 114 96 78 72 84 91
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 108 102 90 100
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 23 1/25 20 1/25 18 24/25 20 1/25 21
14 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 18 24/25 18 24/25 18 24/25 18 24/25 21 24/25 18 15 19
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 4 2/25 1 4 2/25 1 22 4/5 1 34 2/25 116 13/25 108 24/25 97 17/25 105 6/25 116 13/25 116 13/25 105 6/25 1
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 23
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 34 2/25 1 34
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 108 24/25 109
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 105 6/25 105
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
27 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 105 6/25 105
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 30 9/25 1 26 16/25 1 45 9/25 1 64 1/5 1 22 4/5 1 7 4/5 116 13/25 1 22 4/5 1 22 4/5 1 19 2/25 1 7 4/5 1 25
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 26 16/25 1 27
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 45 9/25 1 45
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 64 1/5 1 64
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 19 2/25 1 19
40 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
41 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 19 22 25 25 21 22 49
42 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 15 15 24/25 17 4/25 24 21 22 1/5 21 3/5 18 9/25 18 9/25 17 4/25 15 24/25 19
43 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 38 13/25 2 23 13/25 2 53 16/25 2 117 3/5 3 54 3/25 3 54 3/25 3 76 17/25 3 35 7/25 3 16 11/25 2 102 3/5 2 102 3/5 2 79 23/25 2 113
44 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 1 110 19/25 2 27 18/25 2 101 13/25 3 55 11/25 3 27 18/25 3 18 12/25 2 110 19/25 2 101 13/25 2 73 4/5 2 46 1/5 2 55 11/25 2 81
45 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 84 3 78 3 84 3 84 3 90 3 72 3 60 3 36 3 60 3 72
46 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 67 17/25 63 21/25 67 17/25 63 21/25 82 17/25 63 21/25 75 3/25 63 21/25 75 3/25 63 21/25 60 3/25 48 21/25 66
47 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 63 21/25 63 21/25 67 17/25 67 17/25 86 2/5 63 21/25 75 3/25 63 21/25 75 3/25 71 2/5 52 14/25 56 2/5 67
48 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 56 2/5 48 21/25 47 16/25 48 21/25 48 21/25 48 21/25 48 21/25 41 2/5 52 14/25 48 21/25 48 21/25 48 21/25 49
49 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 32 4/25 32 4/25 30 3/25 31 2/25 30 3/25 31 2/25 30 3/25 32 4/25 31
50 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 17 4/25 20 4/25 15 17 16/25 17 2/5 17 16/25 18 20 2/5 18 24/25 20 4/25 18

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.