Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1862
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 24 3/5 26 19/25 27 25 4/5 25 1/5 24 24/25 24 24 9/25 25 4/5 26 2/5 24 24 24/25 25
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 3 114 3 114 3 114 3 114 3 85 1/5 3 56 13/25 3 56 13/25 3 93
3 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 3 30 3 45 3 38
4 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 13 14/25 15 9/25 15 3/5 17 2/5 18 24/25 18 24/25 18 17 2/5 15 15 15 9/25 15 24/25 16
5 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 53 4/25 50 4/25 51 6/25 52 1/5 50 4/25 44 4/25 42 3/25 42 3/25 42 3/25 45 3/25 46 1/5 46 1/5 47
6 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 4 108 4 108
7 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 66 3 42 3 3 3 2 108 3 6 3 18 2 108 3 18 3 12
8 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 72 2 84 2 60 2 60 2 30 2 24 2 12 2 30 2 30 2 18 2 24 2 36 2 40
9 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 42 2 36 2 24 2 12 1 108 1 108 1 84 1 102 1 84 1 90 1 90 1 96 1 113
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 35 1/25 27 30 33 24/25 39 24/25 27 24/25 32
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 51 48 51 42 45 47
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 81 66 68 1/25 66 63 69
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 12 1 12 102 108 1 12 1 1
14 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 17 1/25 16 11/25 14 13/25 13 11/25 14 13/25 15
15 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 17 1/25 17 1/25 17
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 34 2/25 1 56 16/25 1 113 1/25 2 23 1/25 1 4 2/25 86 2/5 93 24/25 101 13/25 116 13/25 101 13/25 105 6/25 1 21
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 23
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 34 2/25 1 34
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 56 16/25 1 57
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 113 1/25 1 113
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 23 1/25 2 23
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 86 2/5 86
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 93 24/25 94
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
27 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
28 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 105 6/25 105
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 60 9/25 1 82 23/25 1 101 19/25 2 30 3/5 2 60 18/25 1 71 16/25 1 19 2/25 116 13/25 1 7 4/5 1 30 9/25 1 7 4/5 1 7 4/5 1 60
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 60 9/25 1 60
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 101 19/25 1 102
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 30 3/5 2 31
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 60 18/25 2 61
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 71 16/25 1 72
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 19 2/25 1 19
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
40 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
41 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
42 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 1 8 60 8 60
43 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 22 60 22 60 26 23 82
44 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 10 4/5 15 3/5 14 4/25 12 9/25 12 9/25 12 11 2/5 11 19/25 13
45 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 3 84 6/25 3 84 6/25 3 91 17/25 4 24 12/25 4 24 12/25 3 99 6/25 3 110 13/25 3 24 2 95 1/25 3 8 22/25 2 102 3/5 3 68
46 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 73 4/5 2 73 4/5 2 92 7/25 2 110 19/25 2 110 19/25 3 64 17/25 3 9 6/25 3 27 18/25 2 73 4/5 2 73 4/5 2 55 11/25 2 46 1/5 2 98
47 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 4 78 4 66 4 72
48 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 50 1/25 4 42 24/25 4 46
49 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 60 3 84 3 72
50 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 97 17/25 1 6/25 1 22 4/5 1 67 23/25 1 105 12/25 1 4 2/25 1 30 9/25 90 6/25 78 24/25 67 17/25 56 2/5 47 16/25 116
51 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 97 17/25 1 6/25 1 11 13/25 1 64 1/5 1 79 1/5 1 4 2/25 1 11 13/25 1 4 2/25 78 24/25 67 17/25 56 2/5 47 16/25 114
52 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 112 4/5 116 13/25 1 15 9/25 1 49 2/25 1 67 23/25 1 30 9/25 101 13/25 48 21/25 56 2/5 48 21/25 47 16/25 107
53 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 33 3/25 33 3/25 33 3/25 30 3/25 29 1/25 32 4/25 32 4/25 32 4/25 32 4/25 32 16/25 32
54 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 11 al 10.5 in - J1_3 dusin 1 9 9
55 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 dusin 1 8 60 8 60
56 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8.5 al 11 in - J1_4 dusin 1 8 8
57 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 dusin 1 12 60 12 60
58 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 18 3/5 18 9/25 18 3/5 17 4/25 20 2/5 21 24/25 21 24/25 18 24/25 20 19/25 24 24/25 21 20
59 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 6 48 6 30 6 39

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.