Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1864
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 18 18 24/25 21 3/5 21 20 4/25 18 24/25 18 24/25 20 4/25 20 4/25 21 18 24/25 17 4/25 20
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 2 104 19/25 2 90 9/25 2 119 1/25 2 90 9/25 2 119 1/25 2 104 19/25 2 90 9/25 2 103
3 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 13 14/25 12 24/25 13 14/25 13 4/5 15 3/5 15 15 24/25 15 24/25 13 1/5 11 1/25 10 4/5 9 24/25 13
4 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 46 1/5 50 4/25 48 6/25 46 1/5 46 1/5 44 4/25 44 4/25 46 1/5 52 1/5 55 1/5 52 1/5 52 1/5 49
5 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 24 3 2 108 2 108 2 108 3 3 12 3 12 3 12 3 3
6 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 24 2 24 2 18 2 12 2 18 2 18 2 18 2 18 2 30 2 24 2 18 2 20
7 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 1 108 1 108 1 108 1 108 1 84 1 84 1 96 1 90 1 96 1 90 1 90 1 99
8 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 38 1/25 30 39 48 41 1/25 33 30 38 1/25 36 37
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 63 63 78 90 90 66 69 24/25 78 66 74
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 12 1 18 1 12 102 108 1 2
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 21 18 24/25 17 1/25 15 24/25 20 1/25 20 1/25 19
12 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 97 17/25 105 6/25 112 4/5 1 7 4/5 1 11 13/25 97 17/25 86 2/5 101 13/25 112 4/5 116 13/25 116 13/25 109
13 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 105 6/25 105
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 11 13/25 1 12
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 86 2/5 86
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 116 13/25 117
25 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 7 4/5 1 11 13/25 1 30 9/25 1 52 23/25 1 64 1/5 116 13/25 112 4/5 1 4 2/25 1 22 4/5 1 22 4/5 1 26 16/25 1 20
26 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 11 13/25 1 12
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 52 23/25 1 53
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 64 1/5 1 64
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 112 4/5 113
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 4 2/25 1 4
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 26 16/25 1 27
38 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 22 60 22 60
39 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 18 3/5 18 18 18 23 4/25 21 20 4/25 21 15 24/25 15 12 9/25 14 4/25 18
40 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 76 1/5 2 83 19/25 2 98 19/25 2 102 3/5 2 106 8/25 2 113 22/25 2 110 1/25 2 117 3/5 2 113 22/25 2 110 1/25 2 91 8/25 2 98 19/25 2 102
41 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 2 36 24/25 2 36 24/25 2 9 6/25 2 36 24/25 2 64 17/25 2 55 11/25 1 110 19/25 2 2 26
42 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 36 3 36 3 36
43 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 56 2/5 45 3/25 48 21/25 48 21/25 56 2/5 52 14/25 60 3/25 56 2/5 60 3/25 63 21/25 52 14/25 58 1/5 55
44 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 56 2/5 45 3/25 48 21/25 48 21/25 56 2/5 48 21/25 56 2/5 56 2/5 48 21/25 63 21/25 45 3/25 48 21/25 52
45 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 41 2/5 41 2/5 37 14/25 41 2/5 41 2/5 48 21/25 48 21/25 41 2/5 33 21/25 37 14/25 41 2/5 37 14/25 41
46 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 26 1/25 25 2/25 25 2/25 22 2/25 24 3/25 23 1/25 24 3/25 22 2/25 24
47 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 19 14/25 15 24/25 17 2/5 18 17 2/5 18 18 18 18 21 24/25 19 14/25 18 18

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.