Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1865
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 17 4/25 16 1/5 18 18 24/25 18 3/5 18 20 4/25 18 18 24/25 18 3/5 17 2/5 21 18
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 2 75 24/25 2 90 9/25 2 104 19/25 2 75 24/25 2 83 4/25 2 90 9/25 2 119 1/25 2 104 19/25 2 104 19/25 2 119 1/25 2 104 19/25 3 85 1/5 2 107
3 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 10 14/25 11 2/5 10 4/5 12 3/5 12 24/25 13 14/25 14 4/25 11 2/5 9 3/5 9 3/5 9 3/5 11 1/25 11
4 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 48 6/25 46 1/5 46 1/5 44 4/25 46 1/5 44 4/25 48 6/25 51 6/25 50 4/25 52 1/5 52 1/5 54 6/25 49
5 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 5 96 6 90 6 32
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 24 3 24 3 18 3 12 2 114 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 13
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 42 2 30 2 30 2 42 2 6 2 12 2 30 2 18 2 24 2 24 2 24 2 24 2 25
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 18 2 1 108 1 108 1 108 1 90 1 96 1 96 1 96 1 96 1 102 1 102 1 105
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 32 1/25 33 24/25 38 1/25 39 36 36 30 33 35 1/25 35
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 69 69 90 90 78 66 75 24/25 60 60 69 73
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 6 1 12 1 12 1 12 96 102 108 118
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 15 14 1/25 15 17 1/25 17 1/25 16
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 27 27
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 6/25 112 4/5 1 6/25 112 4/5 1 4 2/25 112 4/5 1 15 9/25 1 15 9/25 1 45 9/25 1 67 23/25 1 56 16/25 1 16
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 6/25 1
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 6/25 1
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 15 9/25 1 15
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 15 9/25 1 15
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 45 9/25 1 45
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 56 16/25 1 57
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 26 16/25 1 22 4/5 1 30 9/25 1 22 4/5 1 34 2/25 1 75 12/25 1 37 4/5 1 71 16/25 1 98 1/25 1 101 19/25 1 101 19/25 1 55
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 26 16/25 1 27
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 75 12/25 1 75
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 37 4/5 1 38
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 71 16/25 1 72
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 101 19/25 1 102
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 101 19/25 1 102
40 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 14 4/25 16 14/25 15 24/25 15 3/5 16 14/25 17 4/25 17 4/25 14 2/5 12 24/25 12 24/25 11 2/5 12 24/25 15
41 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 76 1/5 2 68 16/25 2 68 16/25 2 76 1/5 2 91 8/25 2 98 19/25 2 68 16/25 2 83 19/25 2 76 1/5 2 83 19/25 2 87 12/25 3 24 2 85
42 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 1 101 13/25 1 101 13/25 2 2 9 6/25 2 36 24/25 2 46 1/5 2 36 24/25 2 46 1/5 2 36 24/25 2 55 11/25 2 110 19/25 2 29
43 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 36 3 60 3 48
44 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 58 1/5 48 21/25 48 21/25 48 21/25 60 3/25 48 21/25 71 2/5 71 2/5 82 17/25 90 6/25 90 6/25 93 24/25 68
45 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 48 21/25 48 21/25 45 18/25 47 1/25 48 21/25 37 14/25 45 3/25 60 3/25 67 17/25 78 24/25 82 17/25 82 17/25 58
46 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 41 2/5 41 2/5 33 21/25 33 21/25 45 3/25 41 2/5 37 14/25 41 2/5 45 3/25 48 21/25 56 2/5 56 2/5 44
47 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 22 2/25 22 2/25 24 3/5 24 3/5 23 1/25 23 1/25 23 1/25 25 2/25 30 3/25 32 4/25 25
48 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 20 4/25 20 4/25 18 24/25 18 18 15 24/25 14 2/5 14 4/25 15 24/25 15 24/25 15 17 4/25 17

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.