Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1866
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 18 24/25 18 3/5 21 3/5 22 14/25 22 4/5 23 19/25 23 4/25 23 19/25 24 24/25 26 4/25 23 4/25 23 4/25 23
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 3 56 13/25 3 42 3/25 3 27 21/25 2 119 1/25 3 99 3/5 3 85 1/5 3 85 1/5 3 34 23/25 3 54
3 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 12 24/25 12 15 3/5 14 2/5 18 3/5 18 18 3/5 17 4/25 13 14/25 14 4/25 12 24/25 14 4/25 15
4 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 52 1/5 52 1/5 50 4/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 52 1/5 51 6/25 52 1/5 52 1/5 51 6/25 52 1/5 51
5 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 5 90 7 60 6 73
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 18 3 24 3 36 3 24 3 36 3 21
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 60 2 60 2 42 2 42 2 78 2 72 2 72 2 72 2 66 2 66 2 36 2 61
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 12 2 12 1 114 2 36 2 42 2 30 2 24 2 24 2 36 2 36 2 36 2 6 2 24
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 36 33 42 36 24/25 30 24/25 36 38 1/25 33 33 39 36
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 66 60 78 78 72 78 78 57 60 72 70
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 108 1 12 108 108 114
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 17 1/25 14 1/25 18 24/25 15 20 1/25 17
13 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 45 9/25 1 60 9/25 1 71 16/25 1 67 23/25 1 75 12/25 101 13/25 97 17/25 1 7 4/5 1 22 4/5 1 11 13/25 1 22 4/5 1 34
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 45 9/25 1 45
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 71 16/25 1 72
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 75 12/25 1 75
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 23
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 11 13/25 1 12
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 23
26 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 109 8/25 1 90 12/25 1 113 1/25 1 113 1/25 1 109 8/25 1 113 1/25 1 6/25 1 6/25 1 49 2/25 1 49 2/25 1 56 16/25 1 56 16/25 1 71
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 109 8/25 1 109
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 90 12/25 1 90
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 109 8/25 1 109
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 6/25 1
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 6/25 1
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 49 2/25 1 49
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 49 2/25 1 49
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 56 16/25 1 57
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 56 16/25 1 57
39 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 1 22 21 21 60
40 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 17 4/25 14 4/25 21 24/25 21 24/25 20 4/25 21 24/25 21 24/25 18 9/25 20 4/25 18 15 9/25 15 19
41 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 3 54 3/25 3 31 11/25 3 54 3/25 3 72 24/25 3 110 13/25 3 91 17/25 3 91 17/25 2 117 3/5 3 8 22/25 2 95 1/25 2 76 1/5 3 40
42 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 3 46 1/5 3 9 6/25 2 73 4/5 3 55 11/25 3 55 11/25 3 55 11/25 2 110 19/25 2 55 11/25 2 2 46 1/5 2 111
43 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 12 3 12
44 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 90 6/25 90 6/25 97 17/25 108 24/25 1 22 4/5 108 24/25 93 24/25 86 2/5 97 17/25 86 2/5 97 17/25 82 17/25 99
45 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 82 17/25 82 17/25 78 24/25 93 24/25 1 6/25 82 17/25 67 17/25 75 3/25 97 17/25 82 17/25 86 2/5 67 17/25 85
46 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 56 2/5 48 21/25 56 2/5 56 2/5 78 24/25 45 3/25 45 3/25 48 21/25 63 21/25 60 3/25 67 17/25 75 3/25 59
47 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 32 4/25 29 1/25 29 1/25 26 16/25 26 1/25 29 1/25 25 2/25 25 2/25 33 3/25 31 2/25 29
48 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 18 18 20 4/25 21 24/25 20 4/25 19 14/25 20 19/25 18 24/25 19 14/25 18 18 18 24/25 19

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.