Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1867
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 21 3/5 21 22 1/5 23 4/25 23 4/25 21 24/25 24 24 23 4/25 23 2/5 21 24/25 24 24/25 23
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 2 119 1/25 3 34 23/25 3 42 3/25 3 27 21/25 4 22 17/25 3 85 1/5 3 114 4 37 2/25 4 58 14/25 3 87
3 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 13 1/5 15 14 19/25 15 9/25 16 14/25 15 24/25 17 4/25 16 4/5 14 19/25 13 14/25 14 4/25 15 3/5 15
4 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 50 4/25 46 1/5 46 1/5 50 4/25 54 6/25 48 6/25 48 6/25 46 1/5 46 1/5 50 4/25 50 4/25 50 4/25 49
5 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 6 60 6 30 8 20 1/25 6 117
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 12 3 3 12 3 12 3 24 3 12 3 36 3 24 3 24 3 18
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 48 2 42 2 42 2 66 2 78 2 60 2 24 2 42 2 36 2 48 2 42 2 48 2 48
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 24 2 6 2 24 2 36 2 24 2 12 1 114 2 12 1 114 2 12 1 114 1 114 2 11
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 36 36 48 51 60 51 38 1/25 38 1/25 45 24/25 45
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 66 66 87 102 102 72 66 63 87 79
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 108 108 1 12 1 6 1 12 1 1
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 18 24/25 17 1/25 16 11/25 18 24/25 21 24/25 23 1/25 19
13 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 26 16/25 1 15 9/25 1 22 4/5 1 30 9/25 1 109 8/25 1 60 9/25 86 2/5 97 17/25 1 7 4/5 112 4/5 101 13/25 1 17
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 26 16/25 1 27
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 15 9/25 1 15
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 22 4/5 1 23
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 30 9/25 1 30
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 109 8/25 1 109
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 86 2/5 86
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
25 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 67 23/25 1 56 16/25 1 45 9/25 1 64 1/5 2 15 3/5 1 98 1/25 1 7 4/5 112 4/5 116 13/25 1 37 4/5 1 30 9/25 1 30 9/25 1 47
26 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 67 23/25 1 68
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 56 16/25 1 57
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 45 9/25 1 45
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 64 1/5 1 64
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 15 3/5 2 16
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 112 4/5 113
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 37 4/5 1 38
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
38 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 15 24/25 15 24/25 18 18 20 2/5 18 24/25 18 15 24/25 15 24/25 16 1/5 16 4/5 18 17
39 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 91 8/25 2 102 3/5 2 117 3/5 3 16 11/25 3 35 7/25 3 54 3/25 3 91 17/25 4 28 1/5 3 110 13/25 3 91 17/25 4 39 12/25 3 60
40 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 36 24/25 2 73 4/5 2 64 17/25 2 64 17/25 3 2 110 19/25 3 46 1/5 3 27 18/25 3 18 12/25 3 46 1/5 3 27 18/25 3 46 1/5 2 117
41 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 4 60 4 60
42 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 71 2/5 82 17/25 82 17/25 86 2/5 1 4 2/25 105 6/25 97 17/25 75 3/25 78 24/25 78 24/25 67 17/25 63 21/25 85
43 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 67 17/25 63 21/25 67 17/25 71 2/5 101 13/25 90 6/25 78 24/25 67 17/25 71 2/5 67 17/25 63 21/25 60 3/25 73
44 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 67 17/25 56 2/5 56 2/5 67 17/25 82 17/25 75 3/25 71 2/5 67 17/25 63 21/25 63 21/25 56 2/5 67 17/25 66
45 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 30 3/25 28 2/25 29 1/25 29 1/25 28 2/25 28 2/25 26 1/25 31 2/25 30 3/25 30 3/25 30 3/25 29
46 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 18 3/5 21 24/25 21 17 4/25 18 3/5 18 18 24/25 18 18 24/25 18 9/25 19 1/5 21 3/5 19

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.