Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1870
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 27 27 27 27 26 4/25 24 9/25 24 24/25 24 24/25 24 24/25 24 3/5 24 3/5 26
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 3 27 21/25 3 27 21/25 3 13 11/25 3 56 13/25 3 70 23/25 3 56 13/25 3 56 13/25 3 56 13/25 3 46
3 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 3 74 1/25 3 90 3 60 3 63 3 62 1/25 3 57 24/25 3 68
4 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 17 2/5 15 24/25 17 4/25 18 3/5 18 18 3/5 18 18 24/25 15 24/25 15 15 24/25 17 4/25 17
5 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 54 6/25 50 4/25 48 6/25 47 4/25 48 6/25 46 1/5 46 1/5 50 4/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 49
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 6 2 108 2 108 2 114 2 60 2 102 2 84 2 90 2 102 2 99
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 48 2 36 2 42 2 36 2 36 2 12 2 12 2 36 2 18 2 30 2 42 2 32
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 6 2 1 108 1 108 1 114 1 102 1 114 1 78 1 108 1 90 1 90 2 1 106
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 44 1/25 39 24/25 48 51 42 30 32 1/25 36 36 40
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 78 84 24/25 90 98 1/25 78 60 63 75 24/25 66 77
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 36 102 108 1 18 1 6
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 23 1/25 21 24/25 21 26 1/25 21 20 1/25 22
13 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 108 24/25 112 4/5 1 4 2/25 1 7 4/5 101 13/25 97 17/25 97 17/25 112 4/5 112 4/5 112 4/5 108 24/25 111
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 108 24/25 109
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 7 4/5 1 8
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 108 24/25 109
26 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 22 4/5 1 24 18/25 1 36 1 45 9/25 1 26 16/25 116 13/25 116 13/25 1 34 2/25 1 34 2/25 1 37 4/5 1 34 2/25 1 26
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 24 18/25 1 25
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 36 1 36
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 45 9/25 1 45
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 26 16/25 1 27
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 37 4/5 1 38
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 34 2/25 1 34
39 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 20 4/25 21 21 24/25 21 24/25 23 4/25 22 1/5 21 24/25 21 3/5 15 24/25 18 16 1/5 18 20
40 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 2 79 23/25 2 87 12/25 2 106 8/25 2 117 3/5 2 117 3/5 3 5 4/25 3 16 11/25 3 31 11/25 3 16 11/25 2 117 3/5 2 117 3/5 3 42 21/25 3 2
41 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 73 4/5 2 83 1/25 2 83 1/25 2 110 19/25 2 110 19/25 3 3 27 18/25 3 27 18/25 2 73 4/5 2 92 7/25 2 110 19/25 3 9 6/25 2 107
42 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 5 30 5 66 5 18 5 30 5 30 5 78 5 42
43 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 29 1/25 4 48 4 24 3 105 4 3 4 45 4 22
44 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 1 3 54 3 78 3 78 3 84 3 73
45 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour sack - A5_3 kg 96 1 45 1 48 1 36 1 27 1 21 1 24 1 34
46 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 55 2/25 54 12/25 56 2/5 56 2/5 63 21/25 52 14/25 52 14/25 63 21/25 56 2/5 63 21/25 63 21/25 63 21/25 59
47 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 48 21/25 54 12/25 48 21/25 56 2/5 56 2/5 45 3/25 48 21/25 60 3/25 56 2/5 57 3/5 58 1/5 58 1/5 54
48 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 41 2/5 45 3/25 45 3/25 45 3/25 47 1/25 41 2/5 41 2/5 41 2/5 39 12/25 41 2/5 41 2/5 41 2/5 43
49 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 23 1/25 27 3/25 23 1/25 22 2/25 23 1/25 22 2/25 25 2/25 26 1/25 25 2/25 24 3/25 24
50 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 21 24/25 21 24/25 21 24/25 20 4/25 20 4/25 20 19/25 20 4/25 21 24/25 21 24/25 18 21 18 24/25 21
51 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 6 69 24/25 7 24 6 12 5 84 24/25 5 92 1/25 5 72 6 19
52 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, sacks - A4_4 kg 96 2 27 2 27 1 119 1/25 1 105 1 105 1 108 2 2

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.