Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1872
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 21 19 4/5 21 20 2/5 18 24/25 19 14/25 19 14/25 19 14/25 21 21 20 4/25 21 6/25 20
2 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 3 105 3 84 3 62 1/25 3 59 1/25 3 45 24/25 3 32 1/25 3 39 3 57 24/25 3 102 4 20 1/25 4 9 3 78
3 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 14 4/25 15 3/5 15 3/5 18 18 19 14/25 21 3/5 18 24/25 20 4/25 15 24/25 15 24/25 15 24/25 17
4 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 54 6/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 50 4/25 46 1/5 46 1/5 46 1/5 46 1/5 50 4/25 50 4/25 50 4/25 49
5 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 6 90 6 75 6 82
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 3 66 3 42 3 66 3 30 3 90 3 108 3 114 4 4 48 4 108 4 78 3 112
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 2 108 2 84 2 93 2 78 2 108 3 3 30 3 42 3 72 4 15 4 12 3 26
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 2 66 2 42 2 54 2 66 2 108 2 108 2 108 3 3 6 3 54 3 96 3 87 2 117
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 33 30 33 24/25 44 1/25 42 29 1/25 33 30 24/25 34
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 39 39
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 63 66 65 1/25 63 24/25 69 54 24/25 66 66 64
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 12 1 30 1 1 12 1 24 1 15
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 21 17 1/25 17 1/25 17 1/25 17 1/25 18
14 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 18 24/25 19
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 49 2/25 1 49 2/25 1 60 9/25 1 45 9/25 1 64 1/5 101 13/25 97 17/25 90 6/25 97 17/25 108 24/25 108 24/25 112 4/5 1 12
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 49 2/25 1 49
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 49 2/25 1 49
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 45 9/25 1 45
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 64 1/5 1 64
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 90 6/25 90
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 97 17/25 98
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 108 24/25 109
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 108 24/25 109
27 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 82 23/25 1 105 12/25 1 79 1/5 1 109 8/25 1 15 9/25 1 7 4/5 112 4/5 116 13/25 1 22 4/5 1 22 4/5 1 22 4/5 1 45
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 82 23/25 1 83
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 105 12/25 1 105
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 79 1/5 1 79
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 109 8/25 1 109
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 15 9/25 1 15
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 112 4/5 113
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
40 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
41 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 15 24/25 19 14/25 21 24/25 22 14/25 22 14/25 23 2/5 24 21 3/5 20 4/25 18 9/25 16 14/25 18 20
42 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 3 72 24/25 3 72 24/25 3 16 11/25 3 35 7/25 3 16 11/25 3 24 2 117 3/5 2 117 3/5 3 16 11/25 3 72 24/25 3 39 3 39 3 33
43 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 90 2 70 2/25 2 52 2/25 2 54 2 49 23/25 2 49 23/25 2 49 23/25 2 48 2 49 23/25 2 36 2 54 2 54 2 55
44 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 1 5 114 6 12 5 90 5 112
45 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 44 1/25 4 36 4 18 4 3 4 17 1/25 4 3 114 3 86 1/25 4 18 4 20 1/25 4 24 4 13
46 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 82 17/25 82 17/25 90 6/25 86 2/5 116 13/25 82 17/25 71 2/5 71 2/5 82 17/25 86 2/5 82 17/25 82 17/25 85
47 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 75 3/25 71 2/5 78 24/25 71 2/5 112 4/5 67 17/25 60 3/25 71 2/5 71 2/5 78 24/25 78 24/25 67 17/25 76
48 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 56 2/5 56 2/5 56 2/5 56 2/5 71 2/5 56 2/5 56 2/5 63 21/25 56 2/5 61 11/25 63 21/25 63 21/25 60
49 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 21 3/25 20 1/25 20 1/25 20 1/25 21 3/25 21 3/25 20 1/25 21 3/25 21 3/25 22 2/25 21 3/25 23 19/25 21
50 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 18 18 18 24/25 20 2/5 20 2/5 22 14/25 21 3/5 23 2/5 23 4/25 22 1/5 21 24/25 18 21
51 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 1 6 90 6 96 6 60 6 39 24/25 6 63 24/25 6 96 6 66 6 108 6 111 24/25 6 96 6 83

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.