Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1873
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 21 20 2/5 23 4/25 22 4/5 24 24 3/5 24 24/25 24 24/25 24 24/25 24 24/25 23 4/25 25 4/5 24
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 3 88 4/5 3 69 3 69 3 107 7/25 3 76 23/25 3 107 7/25 4 42 18/25 4 42 18/25 4 42 18/25 4 42 18/25 4 42 18/25 4 115 1/5 4 11
3 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 4 27 4 42 4 35
4 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 17 4/25 17 2/5 21 24/25 18 18 24/25 18 24/25 18 24/25 23 4/25 20 2/5 17 4/25 17 2/5 18 3/5 19
5 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 54 6/25 54 6/25 54 6/25 54 6/25 54 6/25 54 6/25 50 4/25 50 4/25 54 6/25 55 1/5 58 1/5 59 7/25 54
6 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 1 6 60 6 60
7 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 4 54 4 60 5 24 4 102 4 108 4 90 5 4 108 4 108 4 100
8 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 3 96 3 108 4 30 3 96 4 3 90 3 108 3 96 4 24 4 36 4 24 4 24 4 1
9 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 3 84 3 84 4 12 3 84 3 90 3 90 3 96 3 84 3 84 3 84 3 96 3 96 3 92
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 35 1/25 30 24/25 30 24/25 36 48 48 24/25 48 24/25 48 24/25 41
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 69 63 63 90 84 75 84 99 78
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 12 1 48 1 24 1 36 1 30
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 18 17 1/25 12 24/25 17 1/25 27 18
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 112 4/5 1 4 2/25 1 4 2/25 112 4/5 112 4/5 93 24/25 80 19/25 86 2/5 101 13/25 1 6/25 112 4/5 108
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 4 2/25 1 4
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 93 24/25 94
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 80 19/25 81
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 86 2/5 86
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 101 13/25 102
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 6/25 1
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 112 4/5 113
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 22 4/5 1 30 9/25 1 37 4/5 1 30 9/25 1 30 9/25 116 13/25 97 17/25 112 4/5 1 7 4/5 1 22 4/5 1 22 4/5 1 16
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 37 4/5 1 38
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 30 9/25 1 30
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 116 13/25 117
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 97 17/25 98
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 112 4/5 113
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 7 4/5 1 8
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 22 4/5 1 23
40 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 21 21 24/25 21 24/25 21 24/25 24 3/5 24 25 11/25 24 9/25 21 24/25 18 24/25 18 3/5 21 22
41 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 3 35 7/25 3 35 7/25 3 35 7/25 3 35 7/25 3 35 7/25 3 72 24/25 4 9 9/25 4 31 23/25 4 47 1/25 3 80 2/5 3 91 17/25 4 9 9/25 3 84
42 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 35 1/25 2 30 2 48 2 57 2 66 2 66 2 101 1/25 2 74 1/25 2 93 2 80 1/25 2 99 24/25 2 88 2/25 2 70
43 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 45 5 4 83
44 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 82 17/25 82 17/25 86 2/5 86 2/5 93 24/25 86 2/5 78 24/25 78 24/25 101 13/25 90 6/25 82 17/25 75 3/25 85
45 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 71 2/5 71 2/5 75 3/25 75 3/25 82 17/25 75 3/25 67 17/25 67 17/25 90 6/25 82 17/25 71 2/5 67 17/25 75
46 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 67 17/25 63 21/25 71 2/5 78 24/25 78 24/25 71 2/5 75 3/25 75 3/25 75 3/25 75 3/25 78 24/25 75 3/25 74
47 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 23 1/25 24 3/5 23 1/25 23 1/25 23 1/25 23 1/25 23 1/25 23 1/25 21 3/25 23 1/25 23 1/25 24 3/25 23
48 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 11 al 10.5 in - J1_3 dusin 1 13 13
49 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 dusin 1 12 60 12 60
50 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8.5 al 11 in - J1_4 dusin 1 11 11
51 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 dusin 1 19 19
52 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 21 24/25 21 24/25 21 24/25 21 3/5 21 6/25 20 2/5 23 4/25 23 4/25 23 4/25 21 24/25 24 22 14/25 22

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.