Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1875
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 27 27 24/25 30 24/25 30 24/25 30 29 1/25 29 1/25 29 1/25 29 1/25 29 2/5 29 2/5 32 2/5 30
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 4 91 11/25 4 82 1/5 4 115 1/5 4 99 9/25 4 82 1/5 4 82 1/5 4 82 1/5 5 21 18/25 4 82 1/5 4 82 1/5 4 82 1/5 3 110 22/25 4 84
3 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 4 36 4 60 4 48 3 102 4 31
4 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 18 19 1/5 20 2/5 24 3/5 25 11/25 27 3/5 27 24/25 24 3/5 26 4/25 18 24/25 18 24/25 18 24/25 23
5 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 70 8/25 70 8/25 64 1/5 66 6/25 62 7/25 52 1/5 54 6/25 62 7/25 66 6/25 66 6/25 69 6/25 66 6/25 64
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 4 84 4 108 4 90 4 90 4 30 4 30 4 42 4 30 4 48 4 60 4 72 4 60 4 62
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 3 96 3 96 3 72 3 84 3 84 3 72 3 60 3 36 3 18 3 36 3 72 3 48 3 64
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 3 60 3 48 3 24 3 36 3 36 3 12 3 18 3 12 2 114 3 2 108 3 12 3 20
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 38 1/25 42 48 43
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 90 87 90 84 88
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 60 1 66 1 63
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 21 24/25 27 24/25 20 1/25 18 24/25 22
13 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 4 8/25 2 41 22/25 2 75 18/25 2 41 22/25 1 86 19/25 1 19 2/25 1 37 4/5 1 75 12/25 1 67 23/25 2 4 8/25 1 113 1/25 1 98 1/25 1 105
14 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 4 8/25 2 4
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 41 22/25 2 42
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 75 18/25 2 76
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 41 22/25 2 42
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 86 19/25 1 87
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 19 2/25 1 19
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 37 4/5 1 38
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 75 12/25 1 75
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 4 8/25 2 4
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 113 1/25 1 113
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 98 1/25 1 98
26 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 72 2 113 7/25 2 117 3/25 2 98 7/25 2 41 22/25 1 86 19/25 1 64 1/5 1 116 19/25 1 105 12/25 2 41 22/25 2 26 22/25 1 113 1/25 2 33
27 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 72 2 72
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 113 7/25 2 113
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 117 3/25 2 117
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 98 7/25 2 98
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 41 22/25 2 42
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 86 19/25 1 87
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 64 1/5 1 64
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 116 19/25 1 117
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 105 12/25 1 105
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 41 22/25 2 42
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 26 22/25 2 27
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
39 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 21 24/25 26 4/25 26 4/25 29 1/25 30 32 4/25 33 30 26 4/25 24 3/5 23 4/25 23 4/25 27
40 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 4 28 1/5 4 28 1/5 4 65 22/25 4 103 11/25 4 103 11/25 4 65 22/25 3 110 13/25 3 72 24/25 3 110 13/25 3 110 13/25 3 110 13/25 3 110 13/25 4 25
41 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 3 55 23/25 3 60 3 78 3 60 3 72 3 36 3 36 3 54 2 84 3 2 108 3 6 3 34
42 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 36 4 60 4 45 4 39 4 45
43 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 1 11 13/25 1 60 9/25 1 90 12/25 1 90 12/25 1 75 12/25 1 37 4/5 1 64 1/5 1 56 16/25 1 52 23/25 1 75 12/25 1 45 9/25 1 41 16/25 1 59
44 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 112 4/5 1 34 2/25 1 67 23/25 1 52 23/25 1 45 9/25 1 7 4/5 1 22 4/5 1 37 4/5 1 11 13/25 1 45 9/25 1 6/25 1 30 9/25 1 29
45 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 101 13/25 1 11 13/25 1 15 9/25 1 15 9/25 1 22 4/5 1 22 4/5 1 22 4/5 1 15 9/25 112 4/5 112 4/5 97 17/25 97 17/25 1 4
46 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 22 2/25 21 3/25 21 3/25 21 3/25 19 2/25 20 1/25 21 3/25 21 3/25 21 3/25 21 3/25 21 3/25 21 3/25 21
47 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 21 24/25 24 24 24/25 24 24/25 25 11/25 26 2/5 30 27 3/5 26 4/25 27 24/25 27 27 26

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.