Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1876
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 1 30 24/25 29 1/25 29 1/25 30 24/25 30 3/5 24 3/5 27 29 1/25 29 1/25 29 1/25 27 24/25 30 9/25 29
2 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 100 3 52 17/25 3 52 17/25 3 52 17/25 3 52 17/25 3 108 6/25 4 14 19/25 3 92 2/5 3 108 6/25 3 108 6/25 3 81 21/25 3 108 6/25 4 17 2/5 3 91
3 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 1 3 96 4 108 4 4 12 4 3 24/25 4 20
4 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 1 22 1/5 23 2/5 23 19/25 24 24 9/25 24 9/25 21 21 17 4/25 18 3/5 17 4/25 21 24/25 22
5 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 1 66 6/25 62 7/25 62 7/25 62 7/25 58 1/5 58 1/5 60 6/25 60 6/25 70 8/25 70 8/25 70 8/25 68 7/25 64
6 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 1 4 84 4 78 4 60 4 42 4 30 4 6 4 54 4 96 4 24 4 30 4 48 4 24 4 48
7 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 1 3 42 3 72 3 72 3 48 3 18 3 18 3 12 3 24 3 24 3 48 3 42 3 36 3 38
8 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 1 3 12 3 12 3 12 3 6 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 2 114 2 114 2 102 2 116
9 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 1 36 81 90 78 102 96 80
10 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 1 69 63 66 60 78 90 71
11 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 1 87 87 102 114 114 78 72 102 114 97
12 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 1 1 36 1 66 1 51
13 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 1 18 24/25 15 24/25 18 21 24/25 21 24/25 21 24/25 20
14 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 1 21 18 24/25 20 1/25 27 21 24/25 24 20 1/25 21 24/25 29 1/25 23
15 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 90 12/25 1 67 23/25 1 67 23/25 1 71 16/25 1 75 12/25 1 60 9/25 2 11 22/25 2 23 1/25 2 79 11/25 2 90 18/25 2 79 11/25 2 68 4/25 2 6
16 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 90 12/25 1 90
17 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
18 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 67 23/25 1 68
19 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 71 16/25 1 72
20 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 75 12/25 1 75
21 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 1 60 9/25 1 60
22 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 11 22/25 2 12
23 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 23 1/25 2 23
24 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 79 11/25 2 79
25 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 90 18/25 2 91
26 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 79 11/25 2 79
27 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 100 2 68 4/25 2 68
28 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 4 8/25 1 116 19/25 1 98 1/25 1 113 1/25 1 113 1/25 1 105 12/25 2 53 4/25 2 60 18/25 3 15 21/25 3 30 21/25 3 15 21/25 3 21/25 2 51
29 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 4 8/25 2 4
30 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 116 19/25 1 117
31 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 98 1/25 1 98
32 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
33 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 113 1/25 1 113
34 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 1 105 12/25 1 105
35 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 53 4/25 2 53
36 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 2 60 18/25 2 61
37 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 3 15 21/25 3 16
38 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 3 30 21/25 3 31
39 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 3 15 21/25 3 16
40 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 100 3 21/25 3 1
41 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 1 27 24/25 29 1/25 29 1/25 29 2/5 29 1/25 28 14/25 23 4/25 23 4/25 21 3/5 20 4/25 18 24/25 24 25
42 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 100 3 110 13/25 3 110 13/25 3 110 13/25 3 72 24/25 3 110 13/25 4 9 9/25 3 72 24/25 3 72 24/25 4 84 3/5 4 9 9/25 3 110 13/25 3 54 3/25 3 107
43 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 100 2 118 2/25 2 108 3 6 3 6 3 48 3 72 3 76 2/25 3 36 3 54 2 108 2 108 2 96 3 20
44 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 1 4 21 4 3 111 24/25 4 45 24/25 4 17 1/25 4 69 4 24
45 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 100 1 22 4/5 1 30 9/25 1 19 2/25 1 37 4/5 1 67 23/25 1 4 2/25 1 75 12/25 1 113 1/25 2 19 8/25 2 38 4/25 2 15 3/5 1 105 12/25 1 76
46 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 100 1 7 4/5 1 7 4/5 112 4/5 1 37 4/5 1 22 4/5 1 6/25 1 37 4/5 1 69 6/25 1 98 1/25 2 4 8/25 1 98 1/25 1 98 1/25 1 50
47 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 100 97 17/25 108 24/25 108 24/25 93 24/25 112 4/5 82 17/25 108 24/25 116 13/25 1 22 4/5 1 56 16/25 1 30 9/25 1 22 4/5 1
48 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 1 20 1/25 20 1/25 20 1/25 20 1/25 21 3/25 26 1/25 21 3/25 21 3/25 21 3/25 22 2/25 23 1/25 22 2/25 21
49 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 1 27 24/25 27 3/5 26 4/25 26 2/5 24 24/25 24 9/25 20 4/25 21 24/25 27 27 24 30 26

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.