Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikshald
År: 1826
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_8 skippund 1 50 40 44 110
2 HEMP [HAMP] - Hemp unspecified - L5_9 skippund 1 45 35 40 10
3 IRON [JERN] - Iron bars - N1_6 skippund 1 13 13 13 13
4 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian or Swedish - M4_3 tønner 1 3 3 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.