Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik
År: 1816
Type: Priskurant
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Notat
Fra Til
1 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Laagen 6 al 12 in - J1_7 dusin 1 20
2 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Laagen 8 al 12 in - J1_8 dusin 1 30

Priser er gitt i daler og skilling.