Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1809
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 122 20 4/25 125 33 3/5 128 12 12/25 130 45 3/25 132 29 19/25 133 62 2/5 134 48 24/25 134 90 6/25 135 1 23/25 134 85 11/25 134 69 3/25 134 73 23/25 131 75
2 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 26 3 21/25 27 40 8/25 31 24 24/25 31 73 23/25 33 2 22/25 37 17 19/25 37 29 7/25 37 79 17/25 43 14 22/25 40 72 12/25 38 52 4/5 42 56 4/25 35 59

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.